Informator broj 6627 od 18. svibnja 2020.

UVODNIK

Zastajanje s ovrhom – postupanje Fine i poslodavaca

Nedavno doneseni Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 47/20) i Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima u vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 53/20) imaju isti cilj i svrhu, a to je olakšati položaj fizičkih osoba kojima se dio primanja usteže radi provedbe ovrhe na novčanoj tražbini, kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice do kojih je došlo zbog epidemije koronavirusa. Budući da su se od početka primjene obaju Zakona pojavile dvojbe i nedoumice, u ovom članku Sanja Mandić, dipl. iur., iznosi uočena sporna pitanja u praksi i daje pojašnjenja radi ispravnog postupanja u provedbi tih propisa.
Autor: Sanja Mandić, dipl. iur.

Sadržaj

Zastajanje s ovrhom – postupanje Fine i poslodavaca
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

Nedavno doneseni Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 47/20) i Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima u vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 53/20) imaju isti cilj i svrhu, a to je olakšati položaj fizičkih osoba kojima se dio primanja usteže radi provedbe ovrhe na novčanoj tražbini, kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice do kojih je došlo zbog epidemije koronavirusa. Budući da su se od početka primjene obaju Zakona pojavile dvojbe i nedoumice, u ovom članku Sanja Mandić, dipl. iur., iznosi uočena sporna pitanja u praksi i daje pojašnjenja radi ispravnog postupanja u provedbi tih propisa.

SEPULCHRI VIOLATIO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Dok se proslavljaju dani u kojima je 1945. vojno poražena nacionalsocijalistička ideologija i praksa, kao glavni vinovnik Drugog svjetskog rata, ne treba smetnuti s uma da se upravo tih dana nad Srednjom i Istočnom Europom počela spuštati »željezna zavjesa«, prvih godina nakon rata obilježena gotovo jednako intenzivnom zločinačkom praksom staljinističkog tipa internacionalsocijalizma.

Novi Zakon o patentu – osvrt na neke novosti
Autor: Anamarija Jengić Bujan

Stručni članak

U članku dajemo osvrt i mišljenja autorice o prednostima uvođenja uporabnog modela, koji je zamijenio konsenzualni patent i prednostima uvođenja izrade izvještaja pretraživanja stanja tehnike i mišljenja o patentibilnosti izuma u okviru upravnog postupka na temelju nacionalne patentne prijave pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo.

Pravna nesigurnost zbog različitog tumačenja propisa o poreznoj zastari
Autori: Ilija Braovac Marjan Filković

Stručni članak

Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 115/16) ukinuta je relativna porezna zastara te sada postoji samo apsolutni zastarni rok od šest godina, čime su izbjegnute mnoge dvojbe vezane uz nastup zastare. Međutim, u praksi i dalje postoje različita tumačenja pojedinih odredaba o zastari, posebice kada je riječ o nastupu zastare naplate od poreznih jamaca. Stoga autori u tekstu iznose svoja stajališta o poreznoj zastari i pitanjima s kojima se susreću u praksi te daju i osvrt na sudsku praksu.

Ostvarenje socijalnih ciljeva u javnonabavnim postupcima
Autor: Marko Turudić

Stručni članak

U članku autori analiziraju koncept socijalne javne nabave, kao ostvarenja socijalnih ciljeva kroz provođenje javnonabavnih postupaka.[*] Odmicanjem od isključivo ekonomskih kriterija pri provedbi postupaka javne nabave, države mogu ostvariti iznimno pozitivne društvene učinke, uvjetujući dodjelu javnih sredstava ispunjenjem posredne društvene koristi od ponuditelja. Na tom tragu, autori definiraju socijalnu javnu nabavu i prikazuju neke od glavnih načina njezine implementacije u javnonabavne postupke.  

Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj samoupravi u posebnim okolnostima
Autori: Biljana Barjaktar Mladen Ivanović Marijana Petković

Stručni članak

U organizaciji Novog informatora, 5. svibnja 2020. održan je e-seminar o službeničkim odnosima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u uvjetima epidemije bolesti COVID-19. Naime, proglašena epidemija i mjere koje je naložio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske izazvale su niz dvojbi u primjeni propisa koji uređuju službeničke odnose u županijama, gradovima i općinama. Na pitanja sudionika odgovarala je Sanda Pipunić, dipl. iur, načelnica Sektora za službeničke odnose u Upravi za službenički sustav Ministarstva uprave. U nastavku donosimo pitanja koja su sudionici seminara postavili i odgovore koje je na ta pitanja dala predavačica.

Vremeplov: Rimski ugovori
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

(između NDH i Kraljevine Italije) – 18. svibnja 1941.

Abecedarij upravnog postupka: Zajednički predstavnik i zajednički opunomoćenik
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 35. ZUP-a

Hudorović i drugi protiv Slovenije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da tužena država nije diskriminirala podnositelje zahtjeva na osnovi njihove etničke pripadnosti, niti je povrijedila njihovo pravo na privatni i obiteljski život, odnosno dom, bez obzira na uvjete u kojima žive u romskom naselju

Kazneni postupak – odbijanje dokaznih prijedloga obrane
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbijanje pojedinih dokaznih prijedloga obrane neće dovesti do povrede prava na obranu i pošteno suđenje ako su sudovi odbijanje obrazložili na odgovarajući način, a odbijanje nije utjecalo na pravičnost postupka u cjelini (primjena tzv. Murtazaliyeva testa)

Radno pravo - naknada štete - odgovornost poslodavca - visina štete
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Radnik koji je pretrpio štetu za koju je odgovoran poslodavac, ima pravo na naknadu razlike plaće u bruto iznosu, jer se tek isplatom navedenog punog iznosa ostvaruje pravo na naknadu štete

Ostanak kod kuće zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama i prava iz radnog odnosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Prema uputi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. travnja 2020., preporuka je da radnici s kroničnim bolestima ostanu kod kuće. Može li se takvim radnicima na temelju te upute, a sukladno propisima iz područja radnih odnosa, odrediti rad kod kuće odnosno prekid rada do kojega je došlo bez krivnje radnika? Ili se predmetna situacija regulira institutom privremene nesposobnosti za rad, sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju?

Uporaba dobiti

Vi pitate - mi odgovaramo

Mogu li uprava i nadzorni odbor donijeti odluku da se dio dobiti rasporedi u ostale rezerve dioničkog društva iako oni nisu donijeli odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća?

Prednost pri zapošljavanju u turističkoj zajednici

Vi pitate - mi odgovaramo

Turistička zajednica Općine želi zaposliti radnika na radnom mjestu »Stručni suradnik za odnose s javnošću«. Je li u javnom natječaju za navedeno radno mjesto potrebno istaknuti prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom?

Plaća sezonskog radnika u poljoprivredi u 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Namjeravamo zaposliti sezonske radnike u poljoprivredi pa nas zanima koji je najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika koji obavlja privremene odnosno povremene poslove u poljoprivredi u 2020.?

Obrada osobnih podataka u okviru izbora

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li zakonita obrada osobnih podataka u okviru provođenja lokalnih izbora tako da se osobni podaci kandidata (adresa i OIB) objavljuju na web-stranici?

Filteri