PRAVNI SADRŽAJ
LIST INFORMATOR
IZDANJA

Informator broj 6831

od 15. travnja 2024.

Informator broj 6831

od 15. travnja 2024.

Uvodnik

Zakon o lobiranju - povećanje transparentnosti ili samo još jedan propis

Republika Hrvatska je nakon gotovo dva desetljeća promišljanja dobila Zakon o lobiranju, koji stupa na snagu 1. listopada 2024. Na konačno donoše...

Pregledajte sadržaj

KALENDAR DOGAĐANJA