PRAVNI SADRŽAJ
LIST INFORMATOR
IZDANJA

Informator broj 6837-6838

od 27. svibnja 2024. i 03. lipnja 2024.

Informator broj 6837-6838

od 27. svibnja 2024. i 03. lipnja 2024.

Uvodnik

Odluka suda o troškovima postupka osobito je važna, jer o načinu na koji sud o njima odlučuje može ovisiti ostvarenje prava stranke na pristup sudu i prava na mirno uživanje vlasništva. Europski sud za ljudska prava u praksi je razvio standarde koji sprječavaju da odluka o troškovima postupka naruši samu bit „prava na sud“. Au...

Pregledajte sadržaj

KALENDAR DOGAĐANJA