PRAVNI SADRŽAJ
LIST INFORMATOR
IZDANJA

Informator broj 6839

od 10. lipnja 2024.

Informator broj 6839

od 10. lipnja 2024.

Uvodnik

Prekoračenje (tzv. minus) po tekućem računu

Potrošači koji koriste prešutno prekoračenje po tekućem računu mogu do 30. lipnja ugovoriti dopušteno prekoračenje. Prema podacima Hrvatske narodne banke, do kraja ožujka 2024. dopušteno prekoračenje ugovorilo je nešto više od 560 tisuća potrošača, a onima koji ga...

Pregledajte sadržaj

KALENDAR DOGAĐANJA