O nama

Novi informator d.o.o. je nakladničko društvo, koje izdaje stručne publikacije iz područja prava i ekonomije, te se bavi tumačenjem pravnih propisa i organizacijom stručnih savjetovanja. Visoka razina kvalitete naše usluge temelj je našeg uspješnog poslovanja i odgovarajuća pomoć u svakodnevnom radu ekonomistima i pravnicima u upravi i gospodarstvu, sudcima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, studentima, kao i svima koji se susreću s pravnom i ekonomskom problematikom. Novi informator d.o.o. osnovan je na neodređeno vrijeme te je u privatnom vlasništvu. Novi informator d.o.o. ima sve ovlasti u pravnom prometu s trećim osobama i odgovara za sve obveze cjelokupnom imovinom društva.

Novi informator d.o.o. posluje na adresi sjedišta: Kneza Mislava 7/1, 10000 Zagreb, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.