Ukupno dokumenata: 405146
Pp 7/... 11.04.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: 1 Poslovni broj: Pp-7/2024REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: Pp-7/2024OPĆINSKI SUD U PAZINUSTALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZONikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po sutkinj...
Pročitano
T-654/22 10.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo vijeće) 10. travnja 2024.(*) „Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje ručke za vrata i prozore – Raniji dizajn – Razlog ništavosti – Individualni karakter – Članak 25. stavak 1. točka (b) i članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”...
Pročitano
Pp 26... 10.04.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: 1 Poslovni broj: Pp-2676/2023REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: Pp-2676/2023OPĆINSKI SUD U PAZINUSTALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZONikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po s...
Pročitano
St 29... 10.04.2024. Trgovački sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Rješenjem ovog suda posl. br. 14. St-295/2023-8 od 29. rujna 2023. je naddužnikom KARPIG društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i graditeljstvoLovran, Cesta Lovranska Draga 32, OIB: 50438406327 otvoren predstečajni postupak.2. Naknadno je od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Porezne upraveOIB: 18683136487 zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu u Rije...
Pročitano
St 37... 10.04.2024. Trgovački sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Rješenjem ovog suda poslovni broj 14 St-373/2021-18 od 27. listopada 2021.nad dužnikom je otvoren stečajni postupak.2. Dana 10. travnja 2024. provedeno je završno ročište na kojem niti jedan vjerovnik nije imao prigovora na završni popis.3. Stečajni upravitelj je u završnom izvješću istaknuo kako je imovina stečajnogdužnika unovčena, kako stečajni dužnik nema druge imovine...
Pročitano
T-486... 10.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (prvo vijeće) 10. travnja 2024.(*) „Državne potpore – Sustav doprinosâ za prikupljanje otpadnih voda – Pritužba konkurenta – Odluka kojom se nakon faze prethodnog ispitivanja utvrđuje nepostojanje državne potpore – Zahtjev nepristranosti – Objektivna nepristranost – Pojam ‚prednost’ – Načelo priv...
Pročitano
C-582/21 09.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 9. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Načela prava Unije – Članak 4. stavak 3. UEU-a – Načelo lojalne suradnje – Postupovna autonomija – Načelâ ekvivalentnosti i djelotvornosti – Načelo usklađenog tumačenja nacionalnog prava – Nacionalno zakonodavstvo kojim se predviđa izva...
Pročitano
C-551/21 09.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 9. travnja 2024.(*) „Tužba za poništenje – Odluka (EU) 2021/1117 – Protokol o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Gabonske Republike i Europske zajednice (2021. – 2026.) – Potpisivanje u ime Unije – Institucija nadležna za određivanje osobe ovlaštene za potpis...
Pročitano
St 74... 08.04.2024. Trgovački sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Predlagatelj je dana 13. veljače 2024. podnio sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad ZLATNA SREĆA j.d.o.o. za usluge i trgovinu, Ledenice (Grad Novi Vinodolski), Ledenice 84, OIB: 50087860375, MBS: 081385825.2. Rješenjem ovog suda posl. br. 14. St-74/2024-3 od 16. veljače 2024. pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad ZLATNA S...
Pročitano
Pp 11... 08.04.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: Poslovni broj: Pp-1110/2023REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKI SUD U PAZINUSTALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZONikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po sutkinji ovog suda mr. sc. Dra...
Pročitano
Pp 18... 08.04.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: 1 REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: Pp-1882/2022 OPĆINSKI SUD U PAZINU STALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZO Nikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po sutkinji ovog suda mr. sc. Dragici Grujić uz sudjelo...
Pročitano
Pp 24... 05.04.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: 1 REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: Pp-2403/2023OPĆINSKI SUD U PAZINUSTALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZONikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po sutkinji ovog suda mr.sc. Dragici G...
Pročitano
Povrv... 05.04.2024. Općinski sud Čakovec
SAŽETAK: : 1. Ovrhovoditelj, sada tužitelj, je protiv ovršenice, sada tuženice, 05. listopada 2023. godine podnio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave javnom bilježniku S. J. iz Č., V. M. 15, radi isplate iznosa od 136,37 eura, na temelju izvoda iz poslovnih knjiga broj 09080186367, sa zateznim kamatama kao i troškovima postupka, te je 09. studenog 2023. javni bilježnik donio rješenj...
Pročitano
Povrv... 03.04.2024. Općinski sud Metković
SAŽETAK: 1. Povodom prijedloga tužitelja (ranije ovrhovoditelja) od 15. prosinca 2022. godine, javni bilježnik T. Ž. iz P. je donio rješenje o ovrsi, posl. br. Ovrv-3159/2022 dana 28. veljače 2023., kojim je naložio tuženici (ranije ovršeniku), isplatu iznosa od ukupno 31,86 EUR-a, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa do isplate, a kako je to naveden...
Pročitano
Gž-92... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog predlagatelja za uređenje međe između nekretnina u vlasništvu protustranke kčbr. 1174/61 i kčbr. 1174/64, obje upisane u k.o. Baderna i nekretnina označenih kao kćbr. 1174/34, kčbr. 1174/35, kčbr. 1174/50, kčbr. 1174/49, sve upisane u k.o. Baderna, odnosno međa između nekretnina označenih kao kčbr. 1174/34 i kčbr. 1174/61, obje k.o. Baderna,...
Pročitano
Gž-45... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačena je žalba tužitelja podnesena protiv presude toga suda, poslovni broj P-1636/2022-8 od 29. kolovoza 2023., kao nepravovremena.2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava predviđenih odredbom čl. 353.
Pročitano
U-VII... 01.04.2024. Ustavni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: Broj: U-VIIA-1546/2024 Zagreb, 1. travnja 2024. Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za rješavanje izbornih sporova, u sastavu sudac Josip Leko, predsjednik Vijeća, te suci Snježana Bagić i Branko Brkić, članovi Vijeća, odlučujući u izbornom sporu o žalbi u postupku kandidiranja političke stranke DEMOKRŠĆANI, sa sjedištem u Zagrebu, na sjednici ...
Pročitano
Pp 19... 29.03.2024. Općinski prekršajni sud Zagreb
SAŽETAK: 1. PU zagrebačka, I postaja prometne policije Zagreb o pod oznakom KLASA: … izdala je … prekršajni nalog protiv okrivljenice, radi djela prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci ove presude. Na obavezni prekršajni nalog okrivljenica je u otvorenom zakonskom roku uložio prigovor.2. Sudac je pregledom predmeta utvrdio da ne postoje razlozi za odbacivanje prigovora okrivljenice, n...
Pročitano
Pp 93... 29.03.2024. Općinski sud Varaždin
SAŽETAK: 1 Poslovni broj: 32 Pp-930/2024-6 Republika Hrvatska Općinski sud u Varaždinu Varaždin, Braće Radić 2 Poslovni broj: 32 Pp-930/2024-6 U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U...
Pročitano
Gž Ov... 28.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prijedlog ovrhovoditeljice za promjenu predmeta i sredstva ovrhe podnijet 19. listopada 2023.2. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditeljica sadržajno se pozivajući na sve žalbene razloge iz odredbe članka 353. stavak 1. Zak...
Pročitano
Gž 94... 26.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: Rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:"1/ Utvrđuje se da je tuženik dana 12 siječnja 2022g. zasmetao tužitelje u posljednjem mirnom posjedu nekretnina označenih kao čest. zem. 2400/163,ZU 3153, čest. zem. 2400/178 ZU 3149 i čest. zem. 2400/223 ZU 5306 sve KO V. L., na način što je prepilao drvene stupove i sa istih uklonio postavlj...
Pročitano
Gž 70... 26.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, poslovni broj 50 P-1077/2021-35 od 8. prosinca 2022., presuđeno je:I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljica koji glasi:"Proglašava se nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zadru poslovni broj Ovr-97/2016 od dana 21. siječnja 2016. godine na nekretnini oznake kat.čest. …, broj D.L. …, oznake M., u ...
Pročitano
Gž 94... 26.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor 1. tužitelja.2. Protiv tog rješenja žali se 1. tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.3. U žalbi navodi da je u momentu donošenja rješenja već podmirio sudsku pristojbu na žalbu protiv rješenja za smetanje posjeda u visini od 26.54 eur, pa onda više nije egzistirala...
Pročitano
Pp 20... 26.03.2024. Općinski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Ovlašteni tužitelj je izdao obavezni prekršajni nalog protiv okrivljenice zbog prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci ove presude, a protiv kojeg naloga je okrivljenica pravodobno podnijela prigovor, slijedom čega je obavezni prekršajni nalog stavljen izvan snage i proveden je žurni prekršajni postupak kod ovog suda.2. Okrivljena Lj. M. je u svojoj usmenoj obrani rekla da se...
Pročitano
K 117... 25.03.2024. Općinski sud Čakovec
SAŽETAK: 1 Poslovni broj: 11 K-117/2023-30 Republika Hrvatska Općinski sud u Čakovcu Čakovec, Ruđera Boškovića 18 Poslovni broj: 11 K-117/2023-30 U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Čakovc...
Pročitano
Pp 38... 25.03.2024. Općinski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Policijska uprava varaždinska, Policijska postaja Novi Marof izdala je Obavezni prekršajni nalog protiv okrivljene zbog prekršaja iz članka 53. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Okrivljena je protiv citiranog Obaveznog prekršajnog naloga pravodobno uložila prigovor, slijedom čega je isti stavljen izvan snage, te je pred ovim sudom nastavljen po...
Pročitano
Usoz-... 25.03.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Ministarstvo pravosuđa i uprave je na temelju članka 83. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. – dalje u tekstu: ZUS) i članka 82.
Pročitano
Pp 36... 25.03.2024. Općinski sud Varaždin
SAŽETAK: Tužitelj Policijska uprava varaždinska, Postaja prometne policije Varaždin, izdala je Obavezni prekršajni nalog protiv okrivljenog zbog prekršaja iz članka 53. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Okrivljenik je protiv citiranog Obaveznog prekršajnog naloga pravodobno uloži...
Pročitano
Povrv... 25.03.2024. Općinski sud Osijek
SAŽETAK: Tužitelj je, kao ovrhovoditelj, 15. svibnja 2023. podnio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (izvatka iz poslovnih knjiga) radi naplate iznosa od 194,25 eura zajedno s zateznim kamatama. U prijedlogu za ovrhu tužitelj potražuje troškove u iznosu od 25,00 eura zajedno s zateznim kamatama. Na temelju navedenog prijedloga za ovrhu javni bilježnik T....
Pročitano
Povrv... 25.03.2024. Općinski sud Osijek
SAŽETAK: Tužitelj je, kao ovrhovoditelj, 6. prosinca 2022. podnio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (izvatka iz poslovnih knjiga) radi naplate iznosa od 723,29 eura zajedno s zateznim kamatama. U prijedlogu za ovrhu tužitelj potražuje troškove u iznosu od 169,22 eura. Na temelju navedenog prijedloga za ovrhu javni bilježnik D. D. iz O. donijela je 13. veljače 2023. rješenje o ovrsi na...
Pročitano

Filteri