Brzo pretražive odluke DKOM-a kao samostalnog i neovisnog državnog tijela nadležnog za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva.

Ukupno dokumenata: 14619
Vrsta
Datum objave:

Mješovita nabava

Mješovita nabava PDF: 1

Naručitelj: Grad Trogir , Trogir

Žalitelj: ZP Dicroic d.o.o., Split, Final sport d.o.o., Zagreb i Černelić d.o.o., Zagreb

Predmet: nabava, dostava i montaža ljetne pozornice Grada Trogira [UP/II-034-02 /20-01/700]

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 2 28.03.2024.

Naručitelj: Općina Lovinac , Lovinac

Žalitelj: Solar Zagorje d.o.o. , Oroslavje

Predmet: modernizacija javne rasvjete [UP/II-034-02 /24-01/119]

28.03.2024.

PDF: 2

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 28.03.2024.

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: ZP ZG-Projekt d.o.o., Zagreb i BBD-Bridge & Building Design d.o.o., Zagreb

Predmet: izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola za autocestu A1, dionica Rudine-Osojnik [UP/II-034-02 /24-01/104]

28.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Ostalo

Ostalo PDF: 1 27.03.2024.

Naručitelj: Grad Vrlika , Vrlika

Žalitelj: Prolić gradnja d.o.o. , Hrvace

Predmet: izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Vrlici [UP/II-034-02 /24-01/109]

27.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 27.03.2024.

Naručitelj: Općina Kistanje , Kistanje

Žalitelj: Gradatin d.o.o. , Sesvete

Predmet: električna vakumska čistilica javnih površina [UP/II-034-02 /24-01/116]

27.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 27.03.2024.

Naručitelj: Hrvatske vode , Zagreb

Žalitelj: Vodogradnja d.o.o. , Varaždin

Predmet: izvođenje radova na uređenju potoka Košćevec u Varaždinskim Toplicama [UP/II-034-02 /24-01/96]

27.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 27.03.2024.

Naručitelj: Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka

Žalitelj: EkoVent-Info d.o.o. , Zagreb

Predmet: usluga umjeravanja bolničkih frižidera i ledenica [UP/II-034-02 /24-01/107]

27.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 25.03.2024.

Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , Zagreb

Žalitelj: INSA Investment Software AG, Wallisellen, Švicarska

Predmet: izrada programskog rješenja za upravljanje procesima odobrenja zahtjeva i praćenja korištenja poticaja, državnih potpora i podrške e-investicije [UP/II-034-02 /24-01/113]

25.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 25.03.2024.

Naručitelj: Općina Ražanac , Ražanac

Žalitelj: Konstrukt d.o.o. , Sukošan

Predmet: radovi na izgradnji PO DV Ražanac u Radovinu [UP/II-034-02 /24-01/108]

25.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 22.03.2024.

Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: ZP Proficon d.o.o., Zagreb, Avero gradnja d.o.o., Netretić i Solekt d.o.o., Karlovac

Predmet: rekonstrukcija DV Krašić 2 Natura 2000 Drašći vrh [UP/II-034-02 /24-01/80]

22.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 21.03.2024.

Naručitelj: Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik

Žalitelj: igr d.o.o. , Zagreb

Predmet: upravljanje projektom Vodoopskrba naselja Doli - III. faza i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu [UP/II-034-02 /24-01/71]

21.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 21.03.2024.

Naručitelj: Grad Crikvenica , Crikvenica

Žalitelj: A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb

Predmet: ugradnja Smart parking sustava u sklopu projekta Zelena i pametna Crikvenica [UP/II-034-02 /24-01/105]

21.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 21.03.2024.

Naručitelj: INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb

Žalitelj: Elektronika-MP d.o.o. , Zagreb

Predmet: ispravljači i baterije i održavanje (grupa B) [UP/II-034-02 /24-01/102]

21.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 21.03.2024.

Naručitelj: Plinacro d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: Odvjetničko društvo Dragičević i partneri d.o.o. , Zagreb

Predmet: usluga pravnog zastupanja u rješavanju imovinskopravnih odnosa i zastupanje u upravnim, zemljišnoknjižnim te drugim sudskim i upravnim postupcima kao i izvansudskim i neupravnim postupcima [UP/II-034-02 /24-01/56]

21.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 21.03.2024.

Naručitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb

Žalitelj: Trindus Ekspert d.o.o. , Zagreb

Predmet: usluga čišćenja odvodnih kanala, slivnika, odvodnih cijevi, mastolovaca i pražnjenja septičkih jama [UP/II-034-02 /24-01/106]

21.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 21.03.2024.

Naručitelj: Zelinske komunalije d.o.o. , Sveti Ivan Zelina

Žalitelj: Eko-flor plus d.o.o. , Oroslavje

Predmet: zbrinjavanje plastike [UP/II-034-02 /24-01/85]

21.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 21.03.2024.

Naručitelj: HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: INEL-Montaža d.o.o. , Zagreb

Predmet: radovi na obnovi pristupnog kolosijeka i zgrade za tračničko mjerno vozilo, Tomislavova 2, Zagreb [UP/II-034-02 /24-01/91]

21.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 20.03.2024.

Naručitelj: Grad Knin , Knin

Žalitelj: AS-Eko d.o.o. , Šibenik

Predmet: hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica za 2024. godinu [UP/II-034-02 /24-01/92]

20.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 20.03.2024.

Naručitelj: Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka

Žalitelj: Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb

Predmet: potrošni materijal za postojeće ekg aparate, defibrilatore, holtere i telemetrijske predajnike (grupa 36.) [UP/II-034-02 /24-01/79]

20.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 20.03.2024.

Naručitelj: Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja , Petrinja

Žalitelj: Strabag d.o.o. , Zagreb

Predmet: nabava radova za cjelovitu obnovu Galerije Krsto Hegedušić [UP/II-034-02 /24-01/86]

20.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 19.03.2024.

Naručitelj: Grad Split , Split

Žalitelj: HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb

Predmet: poštanske usluge [UP/II-034-02 /24-01/89]

19.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 19.03.2024.

Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka

Predmet: kabelski spojni pribor za Elektroliku Gospić [UP/II-034-02 /24-01/69]

19.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 19.03.2024.

Naručitelj: Općina Runovići , Runović

Žalitelj: Reliance d.o.o. , Split

Predmet: izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Općini Runovići [UP/II-034-02 /24-01/88]

19.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 19.03.2024.

Naručitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Žalitelj: Vuplast d.o.o. , Čakovec

Predmet: potrošni materijal za popunjavanje nesesera za obavljanje očevida prometnih nesreća [UP/II-034-02 /24-01/95]

19.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 2 18.03.2024.

Naručitelj: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka

Žalitelj: ZP Proadria d.o.o., Ljubljana, Slovenija, Aber Insaatsan. VE TIC A.S., Izmir, Turska, Fermark Insaat Taahhut A.S., Istambul, Turska i KSI servisi d.o.o., Domžale, Slovenija

Predmet: poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka izgradnja sustava odvodnje (grupa 2.) [UP/II-034-02 /24-01/60]

18.03.2024.

PDF: 2

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 18.03.2024.

Naručitelj: Grad Zagreb , Zagreb

Žalitelj: ROCHE d.o.o. , Zagreb

Predmet: laboratorijski reagensi (nisu obuhvaćeni zajedničkom nabavom) grupa 1. [UP/II-034-02 /24-01/64]

18.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 18.03.2024.

Naručitelj: Grad Zagreb , Zagreb

Žalitelj: KLing d.o.o. , Lič

Predmet: stručni nadzor i obavljanje poslova, koordinatora zaštite na radu nad izgradnjom Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra na lokaciji Paromlin [UP/II-034-02 /24-01/84]

18.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 15.03.2024.

Naručitelj: Dom za starije i nemoćne osobe Split , Split

Žalitelj: Narodne novine d.d. , Zagreb

Predmet: razni potrošni materijal [UP/II-034-02 /24-01/66]

15.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 14.03.2024.

Naručitelj: Koprivničke vode d.o.o. , Koprivnica

Žalitelj: INTRAG usluge d.o.o. , Zagreb

Predmet: poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Koprivničkih voda-izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna-cjelina Sokolovac [UP/II-034-02 /24-01/117]

14.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 14.03.2024.

Naručitelj: Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek

Žalitelj: Neuchemie d.o.o. , Zagreb

Predmet: sredstva za preradu vode [UP/II-034-02 /24-01/81]

14.03.2024.

PDF: 1

Pročitano

Filteri