Latinske pravne izreke i izrazi, njihovo porijeklo, pravno značenje i funkcija u suvremenim pravnim sustavima i pravnoj praksi.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 809
12.04.2024.

Nomen iuris

Nomen iuris, lat. ime prava, izraz je koji se koristi u rimskoj pravnoj tradiciji za označavanje određenog instituta, a u suvremeno doba aktualiziran je posebno u radnom pravu te se povezuje s načelom prvenstva činjeničnog stanja (the princip...
Pročitano
05.04.2024.

Plus est in re quam in existimatione mentis

Plus est in re quam in existimatione mentis, lat. više je u stvari nego u mentalnoj procjeni, pravno je načelo nastalo u rimskoj pravnoj tradiciji koje se u suvremenim komentarima i rječnicima uglavnom veže uz tumačenje pravnih posl...
Pročitano
22.03.2024.

Plus actum quam scriptum valet

Plus actum quam scriptum valet, lat. više vrijedi ono što je učinjeno, nego ono što je napisano, brokarda je pripadna pravnoj tradiciji kojom se izražava davanje prednosti djelu, onome što je učinjeno prema onome što je napisano u ispravi.
Pročitano
15.03.2024.

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet, lat. u ugovorima se mora više ispitati stvarno stanje nego ono što je napisano, izreka je pripadna rimskoj pravnoj tradiciji kojom se izražava stajalište da je prilikom tumačen...
Pročitano
08.03.2024.

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet, lat. u ugovorima se mora više ispitati stvarno stanje nego ono što je napisano, izreka je pripadna rimskoj pravnoj tradiciji kojom se izražava stajalište da je prilikom tumačen...
Pročitano
01.03.2024.

Fiunt enim de his scripturae, ut quod actum est per eas facilius probari possit

Fiunt enim de his scripturae, ut quod actum est per eas facilius probari possit, lat. o njima se sastavljaju isprave, kako bi bilo lakše dokazati što je učinjeno (dogovoreno), dio je teksta klasičnog pravnika Gaja kojim se objašnjava ulo...
Pročitano
23.02.2024.

De matrimonio secreto celebrando

De matrimonio secreto celebrando, lat. o tajno sklopljenoj ženidbi, odnosno „Tajno sklapanje ženidbe“ kako glasi hrvatski prijevod, naslov je 7. poglavlja 7. titula (naslova) 4. knjige Zakonika kanonskog prava iz 1983. (usp. Zakonik kanonskog...
Pročitano
16.02.2024.

Tametsi

Tametsi, lat. Premda, početna je riječ i uobičajena oznaka kanona koji je donesen na Tridentskom saboru (koncilu) 1563. godine kojim je zabranjena tajna ženidba (matrimonium clandestinum) te je u bitnome određena forma ženidbe u kanonskome pravu K...
Pročitano
09.02.2024.

Matrimonium clandestinum

Matrimonium clandestinum, lat. tajna ženidba, pojam je koji se koristi u tradiciji rimskog i kanonskog prava. Kao što i samo ime govori, riječ je o ženidbi koja nije javno najavljena ni sklopljena, koja je mogla nastati uz sudjelovanje samo s...
Pročitano
02.02.2024.

Oleam faciundam hac lege oportet locare (II)

Oleam faciundam hac lege oportet locare (II), lat. preradu maslina treba ugovoriti na ovaj način, uputa je na ugovorni obrazac koji čini 145. poglavlje De agri cultura Marka Porcija Katona. 
Pročitano
26.01.2024.

leam legendam hoc modo locare oportet

leam legendam hoc modo locare oportet, lat. branje maslina treba ugovoriti na ovaj način, početak je 144. poglavlja djela Marka Porcija Katona (Marcus Porcius Cato ili Katon Stariji, 234.-149. g. pr. Kr.) De agri cultura.
Pročitano
19.01.2024.

Oleam pendentem hac lege venire oportet (III.)

Oleam pendentem hac lege venire oportet (III.), lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, kako je već objašnjeno, početak je obrasca ugovora sadržanog u djelu Marka Porcija Katona, De agri cultura 146.
Pročitano
12.01.2024.

Oleam pendentem hac lege venire oportet (II.)

Oleam pendentem hac lege venire oportet (II.), lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, glasi početak poglavlja De agri cultura 146 Marka Porcija Katona s prijelaza 3. na 2. st. pr. Kr.
Pročitano
05.01.2024.

Oleam pendentem hac lege venire oportet

Oleam pendentem hac lege venire oportet, lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, početni je dio poglavlja djela Marka Porcija Katona (Marcus Porcius Cato ili Katon Stariji, 234. - 149. g. pr. Kr.), De ...
Pročitano
22.12.2023.

Conscientia fraudis (III.)

Conscientia fraudis (III.), lat. znanje o prijevari, ne zahtijeva se kao pretpostavka pobijanja pravnih radnji dužnika jedino u slučaju besplatnih raspolaganja. 
Pročitano
15.12.2023.

Conscientia fraudis (II.)

Conscientia fraudis (II.), lat. znanje o prijevari, u rimskoj pravnoj tradiciji označava pretpostavku znanja dužnikova suugovaratelja da se pobijanim raspolaganjem, radnjom, oštećuju vjerovnici.
Pročitano
08.12.2023.

Conscientia fraudis

Conscientia fraudis, lat. znanje o prijevari, termin je koji se u rimskoj pravnoj tradiciji koristi glede odgovornosti trećega povodom prikrate vjerovnika. 
Pročitano
01.12.2023.

Consilium fraudis

Consilium fraudis (II.), lat. namjera prijevare, u rimskoj pravnoj tradiciji označava svijest dužnika o tome da svojim raspolaganjem oštećuje vjerovnike.
Pročitano
24.11.2023.

Consilium fraudis

Consilium fraudis (I), lat. namjera prijevare, u rimskoj pravnoj tradiciji označava svjesno postupanje dužnika kao bitnu pretpostavku podizanja paulijanske tužbe.
Pročitano
17.11.2023.

Patrimonii deminutio

Patrimonii deminutio, lat. umanjenje imovine, u rimskoj pravnoj tradiciji odnosi se na drugu pretpostavku za podizanje tužbe zbog prikrate vjerovnika.
Pročitano
10.11.2023.

Eventus damni

Eventus damni, lat. nastanak štete, u rimskoj pravnoj tradiciji označava jednu od pretpostavaka za uspješno pobijanje pravnih radnji dužnika zbog prikrate vjerovnika, konkretnije nastup insolventnosti dužnika.
Pročitano
03.11.2023.

In Pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur

In Pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur, lat. Paulijanskom tužbom, kojom se opozivaju ona (raspolaganja) učinjena radi prijevare vjerovnika, isječak je iz jedinog teksta Justinijanove kodifikacije, Diges...
Pročitano
27.10.2023.

Interdictum fraudatorium

Interdictum fraudatorium, lat. interdikt ili zabrana prijevarnih (akata), drugi je oblik zaštite vjerovnika koji je uveden u rimskom pravu radi zaštite protiv prijevarnih postupanja dužnika kojima bi se smanjila njegova imovina i on...
Pročitano
20.10.2023.

Restitutio in integrum ob fraudem

Restitutio in integrum ob fraudem, lat. povratak u prijašnje stanje zbog prijevare, pretorsko je sredstvo kojim je bilo omogućeno zahtijevati opoziv onoga što je učinjeno s ciljem otuđenja imovine dužnika radi prijevare vjerovnika, u smislu u...
Pročitano
13.10.2023.

Inspiciendum dare (II)

Inspiciendum dare (II), lat. dati na pregled, provjeru, inspekciju, inominatni je ugovor pripadan rimskoj pravnoj tradiciji. Informacije o ugovoru su vrlo šture, a tekstovi u kojima se spominje formulacija u prvome se redu odnose na pita...
Pročitano
06.10.2023.

Inspiciendum dare

Inspiciendum dare (I.), lat. dati na pregled, provjeru, inspekciju, naziv je nastao u rimskoj pravnoj tradiciji za oblik inominatnog ugovora koji se pojavljuje u rimskim pravnim izvorima i koji se sastojao u davanju stvari na pregled ili...
Pročitano
29.09.2023.

Opus quod aversione locatum est

Opus quod aversione locatum est, lat. djelo koje je ugovoreno u cjelini, odjednom, izraz je koji se u rimskom pravu pojavljuje kao suprotnost praksi ugovaranja obavljanja djela u etapama, u dijelovima.
Pročitano
25.09.2023.

Vitium operis

Vitium operis, lat. nedostatak djela, u rimskoj pravnoj tradiciji označava nedostatak isporučenog rezultata posla izvođača posla na temelju ugovora o djelu (locatio conductio operis).
Pročitano
15.09.2023.

Probatio operis

Probatio operis (II.), lat. provjera djela, ili adprobatio operis, lat. potvrda djela, u rimskoj pravnoj tradiciji označava akt naručitelja djela kod locatio conductio operis kojim on potvrđuje da je dj...
Pročitano
08.09.2023.

Probatio operis

Probatio operis, lat. provjera djela, u rimskoj pravnoj tradiciji odnosi se na naručiteljev pregled obavljenog djela kod ugovora o djelu, poznatog pod latinskim nazivom locatio conductio operis.
Pročitano

Filteri