Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 67

Pravo elektroničkog plaćanja

30.10.2023.
Elektroničko plaćanje, ili plaćanje internetom kako se uvriježilo u svakodnevnom govoru, iz godine u godinu dobiva sve više na važnosti. Brzo, jednostavno, s nekoliko klikova na računalu ili mobilnom uređaju računi su plaćeni, izvršen je prijenos ...
Pročitano

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

15.03.2021.
U ovom broju Informatora odlučili smo predstaviti vam i upoznati vas s radom i aktivnostima Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, javnog veleučilišta u sklopu javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Veleučilište "Lavoslav Ružička" dje...
Pročitano

Mirjan Damaška: »U pravu sam postigao mnogo više u Americi nego što bih postigao da sam ostao u domovini, no bio bih sretniji da sam ostao u Hrvatskoj!«

13.01.2020.
Hrvatsko proljeće i njegov slom donijeli su prekretnicu u život mnogih hrvatskih intelektualaca, kako onih u domovini, tako i onih koji su je zbog poznatih okolnosti morali napustiti. Mirjanu Damaški posrećilo se da je nakon sloma Hrvatskog prolje...
Pročitano

Učinci porezne reforme

01.05.2017.
Od 25. do 26. travnja 2017. održana je konferencija predstavljanja Jedinstvenog portala Porezne uprave razvijenog tijekom projekta »Jačanje kapaciteta hrvatske Porezne uprave na području pružanja usluga korisnicima (G2B) kroz konsolidaciju IT sust...
Pročitano

Međunarodna suradnja

10.04.2017.
Izaslanstvo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na čelu s dekanicom, prof. dr. sc. Dubravkom Hrabar i prodekanom, prof. dr. sc. Davorom Derenčinovićem posjetilo je, 16. siječnja 2017., Pravni fakultet Sveučilišta u Čileu (Facultad de Derecho, ...
Pročitano

Udruga sudaca u obrani nasrtaja na neovisnost sudbene vlasti

13.02.2017.
U ovom broju donosimo razgovor s gospodinom ĐUROM SESSOM, predsjednikom Udruge sudaca Republike Hrvatske i dopredsjednikom CCJE-a, o određenim pitanjima iz područja sudbene vlasti. Ta se pitanja odnose na sadržaj, značenje i rad Udruge sudaca Repu...
Pročitano

HAZU posebnu pozornost posvećuje brizi za očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta

09.01.2017.
U ovom broju donosimo razgovor s predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademikom ZVONKOM KUSIĆEM, o djelovanju, položaju i utjecaju HAZU te stajalištima o aktualnim događajima u razvoju hrvatskog društva i očuvanju hrvatskog nac...
Pročitano

Ustavni sud Republike Hrvatske u provođenju nadzora izbora

19.09.2016.
U ovom broju lista donosimo intervju s dr. sc. Miroslavom Šeparovićem, predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske. U razgovoru dr. sc. Miroslav Šeparović, uz činjenice o djelokrugu Ustavnog suda i organizacijskim promjenama iznosi i činjenice ...
Pročitano

O daljnjem razvoju lokalne i područne (regionalne) samouprave

02.05.2016.
Člancima 133.-138. Ustava Republike Hrvatske jamči se građanima pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te se utvrđuje temeljni ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) sam...
Pročitano

O daljnjem razvoju graditeljstva u Republici Hrvatskoj

07.03.2016.
Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, MIRJANA ČAGALJ, mag. ing. aedif., dobitnica je godišnje nagrade Kolos za izuzetna dostignuća u građevinarstvu, u kategoriji organizacija i stručni nadzor građenja. Nagradu je dodijelila Hrvatska komora ...
Pročitano

U povodu 200. tribine Kluba pravnika Grada Zagreba

08.02.2016.
Na održanoj 200. tribini Kluba pravnika Grada Zagreba koja je organizirana u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, 27. siječnja 2016., dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, dodijelila je Zahvalnicu i medalju Prav...
Pročitano

Utjecaj odluka CCJE-a i na položaj sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj

09.11.2015.
U ovom broju donosimo razgovor s gospodinom ĐUROM SESSOM, sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednikom Udruge hrvatskih sudaca i potpredsjednikom Savjetodavnog vijeća sudaca Europe ili CCJE-a (Consultative Council of European judges). Sto...
Pročitano

Udruživanje građevinske industrije jača položaj Republike Hrvatske u EU

12.10.2015.
Graditeljstvo i komunalno gospodarstvo središnje su teme sadašnjega gospodarskog trenutka razvoja Republike Hrvatske. Upravo se ostvaruju određeni projekti u graditeljstvu u svezi s nastupima Republike Hrvatske na međunarodnim natječajima odnosno ...
Pročitano

Pravni učinci reorganizacije sudova i ubrzanje postupka

20.07.2015.
U Hrvatskom saboru upravo se provode rasprave i usvajaju važni zakoni za razvoj Republike Hrvatske. Jedan od tih je i Stečajni zakon, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i drugi. Stoga za čitatelje Informatora o tim važnim pitanjima i o novim ...
Pročitano

Temeljne odrednice Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

13.07.2015.
Na 17. sjednici Hrvatskog sabora, 3. srpnja 2015., usvojen je Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, koji je u bitnome odredio način i sustav procjene vrijednosti nekretnina u tome važnom području za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Tim Za...
Pročitano

53. susret pravnika Opatija od 13. do 15. svibnja 2015.

04.05.2015.
U povodu 53. susreta pravnika u gospodarstvu koji se održava u Opatiji od 13. do 15. svibnja 2015. o značenju i temama tog skupa razgovarali smo s akademikom Jakšom Barbarićem. Taj razgovor o aktualnostima u gospodarstvu i ulozi pravnika u ovim uč...
Pročitano

Novela Zakona o upravnim sporovima iz prosinca 2014. jamči višu razinu zaštite subjektivnih prava u upravnom sporu

23.03.2015.
Novim donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14), koji je stupio na snagu 30. prosinca 2014., uvodi se značajna dogradnja postojećih instituta u upravnim sporovima. Što se mijenja u odnosu na posto...
Pročitano

Obrazovanje, znanost i znanje najvažniji u određenju položaja Republike Hrvatske u Europskoj uniji

16.03.2015.
O potrebi okupljanja i zajedničkog djelovanja znanstvenika razmišljalo se već i u redovima Iliraca, pa su tadašnje vlasti podržavale osnivanje »učenog društva«. Ta značajna institucija otpočela je s radom nekoliko godina kasnije, zahvaljujući novč...
Pročitano

Prvi put cjeloviti sustav procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj

23.02.2015.
U praksi su određene teškoće često vezane uz procjenu vrijednosti nekretnina. Stoga je dobrodošlo zakonsko uređivanje načina procjene, o čemu se očekuje i Konvencija EU u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Više o tome, e-dozvolama, informacijskom sust...
Pročitano

20 godina od primjene Zakona o trgovačkim društvima

12.01.2015.
Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 - proč. tekst, 111/12 i 68/13), koji se primjenjuje od 1. siječnja 1995., zasigurno j...
Pročitano

Hrvatska javnobilježnička komora kao jedan od stupova razvoja društva i načela vladavine prava

13.09.2014.
Javnobilježnička služba društveno je izuzetno značajna, jer riječ je o pravu sastavljanja i izdavanja isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju određena prava, ovjeri i čuvanju isprava, novca i drugih vrijednosti,...
Pročitano

Bît sudačke funkcije u zemljama anglo-američke tradicije i razlike u odnosu na sustav Republike Hrvatske

19.07.2014.
Profesor dr. sc. Mirjan Damaška dobio je 12. lipnja 2014. Nagradu Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za iznimna postignuća u pravnoj struci i osobit doprinos vladavini prava, o čemu smo pisali u Informatoru, broj 6292-6293 od 25. i 28. lipnja 2014. M...
Pročitano

Stupanj razvijenosti civilnog društva u Republici Hrvatskoj

05.07.2014.
Osim aktivnosti namijenjenih zajedničkim interesima njihovih članova, djelovanje za opće dobro temelj je aktivnosti udruga civilnog društva. Uvjeti osnivanja i djelokrug uređeni su odredbama Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14), koji je neda...
Pročitano

Inicijativa za izmjene određenih zakona

11.06.2014.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova djeluje u slučajevima zaštite prava posebno osjetljive društvene skupine građana. Riječ je o prihvaćanju i razmatranju pritužbi građana na povrede njihovih prava u slučajevima diskriminacije, rada i zapoš...
Pročitano

Državni ured za reviziju – djeluje stručno i cjelovito

16.04.2014.
Djelovanje, prava i obveze sudionika u javnom sektoru od Vlade do jedinice lokalne uprave, dakako uključivši i javne službe, udruge te gospodarske tvrtke - uređena su odgovarajućim zakonima i brojnim podzakonskim aktima. No, jednako je toliko važn...
Pročitano

Reforma pravosuđa i druge aktualne teme pravosuđa

22.03.2014.
Potreba provođenja reforme pravosuđa evidentna je i najavljivana je u više navrata tijekom posljednjih godina. Ponovno je aktualizirana i glede toga najavljivane su određene aktivnosti. Što se najavljuje i što se pokušava učiniti da naše pravosuđe...
Pročitano

Globalizacija, posljedice svjetske gospodarske krize i položaj Republike Hrvatske

19.03.2014.
Svjetska financijska tržišta već su godinama u teškoj krizi, dakako, to krajnje nepovoljno djeluje na stanje i u realnom sektoru, u industrijskoj proizvodnji i odnosima na tržištu, a u konačnici i u socijalnom području. Kakvo je stanje, kakve su ...
Pročitano

Status odvjetnika – komparativna iskustva

12.03.2014.
U donošenju pravednih i na zakonu utemeljenih presuda u postupcima pred sudovima, veliki je doprinos i odvjetnika. Oni sada svoje usluge mogu pružati i na području EU, što traži visok stupanj stručnosti. O statusu odvjetnika u pravosuđu i komparat...
Pročitano

Država jamči svima jednak pravni položaj na tržištu

22.02.2014.
Ustavno je načelo da država osigurava svima, dakle, gospodarstvenicima, uključujući i poljoprivredne proizvođače, jednak pravni položaj na tržištu. Posebno se zabranjuje zloporaba vladajućeg položaja. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u tome...
Pročitano

Dioba vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku

12.02.2014.
U našoj javnosti, Vladi i Hrvatskom saboru, godinama se vode razgovori i potiče reforma pravosudnog sustava, no bez stvarnih pomaka k željenom cilju - suđenju u razumnom roku. Aktualna su postala i pitanja vezana uz nedovoljno jasno reguliranje pr...
Pročitano

Filteri