Stručni odgovori naših urednika-savjetnika na pitanja pretplatnika.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 4967
12.04.2024.

Plaćanje rada na dan parlamentarnih izbora 2024., odnosno isplata naknade plaće

Prema kojoj se osnovi plaća rad na dan parlamentarnih izbora (17. travnja 2024., srijeda), odnosno isplaćuje naknade plaće onima koji taj dan neće raditi, budući da je taj dan proglašen kao neradni rad? Je li taj dan neradni dan u smislu Zakona o blagdanima?

Pročitano
12.04.2024.

Primjena kolektivnih ugovora na obračun plaće zaposlenih u dječjim vrtićima koje osniva lokalna samouprava

Primjenjuje li se na plaće zaposlenih u dječjim vrtićima koje osnivaju jedinice lokalne samouprave, na temelju članka 51. stavak. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kolektivni ugovor koji su zaključili sindikati u području osnovnog školstva, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama, ili neki drugi kolektivni ugovor, bez obzira na to je li mu konkretni dječji vrtić pristupio ili ne?

Pročitano
12.04.2024.

Utvrđivanje poreza na dohodak darovatelju nekretnina

Osoba je stekla četiri nekretnine temeljem Ugovora o darovanju nekretnine. Prodala ih je nedugo zatim, odnosno unutar dvije godine. Postavlja se pitanje, može li se porez na dohodak utvrditi darovatelju tih nekretnina?

Pročitano
12.04.2024.

Predaja zahtjeva za EFRR mali zajam za obrtna sredstva u 2024.

Poslovnom subjektu (jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću) potrebna je dodatna likvidnost u svrhu pripreme proizvodnje 2024. Stoga, Uprava tog društva namjerava predati zahtjev za EFRR mali zajam za obrtna sredstva, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Kome je namijenjen taj program i na koji se način podnosi zahtjev za zajam?

Pročitano
05.04.2024.

Oporezivanje naknade štete zbog posljedica nesreće na radu

Je li naknada štete zbog posljedica nesreće na radu, koju jednokratno isplaćuje poslodavac na temelju izravne nagodbe s radnikom, oporeziva?

Pročitano
05.04.2024.

Odgovornost države za štetu kao imatelja opasne stvari

Tužitelj je podnio tužbu radi isplate pravične novčane naknade zbog pretrpljenih duševnih boli zbog smrti roditelja, a koje je usmrtio pripadnik Hrvatske vojske kao vojni obavještajac. U kaznenom postupku koji se vodio protiv štetnika, kao okrivljenika i koji je pravomoćno okončan, utvrđeno je da je štetnik počinio kazneno djelo automatskom puškom kojom je bio zadužen u vojnoj postrojbi. Postoji li odgovornost Republike Hrvatske za naknadu štete kao vlasnika automatske puške?

Pročitano
05.04.2024.

Promjena uvjeta za službeničko radno mjesto

Grad ima jedinstveni upravni odjel. Nedavno smo promijenili Pravilnik o unutarnjem redu pa smo, između ostaloga, za jedno radno mjesto u upravnom odjelu promijenili obrazovne i druge uvjete. Na tom je radnom mjestu radila službenica koja nakon promjene Pravilnika više ne udovoljava uvjetima radnog mjesta na kojem je bila zaposlena, a unutar upravnog odjela nema drugog radnog mjesta na koje bi mogla biti raspoređena. Kako postupiti u opisanom slučaju?

Pročitano
05.04.2024.

Isključiva nadležnost skupštine trgovačkog društva

Društvenim ugovorom trgovačkog društva nemamo regulirana ograničenja za upravu kod sklapanja ugovora o nabavi većoj od vrijednosti petine temeljnog kapitala društva. Može li uprava društva samostalno odlučivati o sklapanju ugovora o nabavi većoj od vrijednosti petine temeljnog kapitala društva?

Pročitano
05.04.2024.

Mali zajam za investicije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Imamo u planu predati Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije zahtjev za mali investicijski zajam do 100.000,00 eura, sukladno programu EFRR "Mali zajmovi“ za investicije. Međutim, imamo dvojbu je li navedenim programom prihvatljivo financiranje kupnje turističkog autobusa s dizelskim motorom, kao što je bio slučaj s nedavnim ESIF malim investicijskim zajmom? Naime, tijekom 2023., sukladno programu investicijskog zajma iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, došlo je do promjena u tom smislu i nije bilo moguće financirati gospodarska vozila pokretana na fosilna goriva. Stoga nas zanima je li u 2024. došlo do promjene i je li moguće financirati vozila na dizelski motor (konkretno, nabavu turističkog autobusa, Euro VI ekološka norma motornog vozila).

Pročitano
22.03.2024.

OPG i obavljanje komunalnih djelatnosti

VI Na javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja zelenih površina i zelenila uz nerazvrstane ceste na području Općine javio se, između ostaloga, i nositelj OPG-a s područja Općine. Molimo da nam odgovorite može li OPG obavljati navedene djelatnosti na zakonit način?

Pročitano
22.03.2024.

Prisilno određivanje korištenja godišnjeg odmora radi „pokrivanja“ izostanaka s rada zbog privatnih okolnosti radnika

Kad je radnik u tijeku radnog vremena imao bilo kakvu obvezu privatnog karaktera (nekoliko minuta ili sati), uz pisano odobrenje (e-mail) neposredno nadređenog kao i rukovoditelja, donedavno je mogao napustiti radno mjesto. Te bi sate izostanka poslije odradio. Novo rukovodstvo ukinulo je takvu praksu i traži od radnika da se takve situacije „pokrivaju“ godišnjim odmorom, čemu se radnici žustro protive. Poslodavac takvu praksu naziva preraspodjelom radnog vremena, no ona to nije u smislu Zakona o radu. Takva nova praksa nije propisana pravilnikom o radu niti bilo kojim drugim aktom poslodavca. On jednostavno ne dopušta radnicima da odrade “minuse” nego jednostrano određuje korištenje godišnjeg odmora. Je li takvo postupanje poslodavca u skladu s propisima radnog prava i je li poslodavac u prekršaju ako nastavi s praksom jednostranog određivanja korištenja godišnjeg odmora u zamjenu za “minuse”?

Pročitano
22.03.2024.

Pravo izbora na oporezivanje nekretnine porezom na dodanu vrijednost

Dva porezna obveznika planiraju građevinski pothvat, odnosno gradnju manje stambene zgrade. Prvi porezni obveznik je građevinski izvođač, a drugi je investitor, a ujedno i projektant predmetne stambene zgrade. Oba društva su trgovačka društva (d.o.o.), te su upisani u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Javlja se dvojba vezano za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost prilikom isporuke nekretnine kod prijeboja obveza. Naime, investitor će umjesto plaćanja radova isporučiti jedan stan izvođaču. Postavlja se pitanje može li porezni obveznik, investitor stambene zgrade, prilikom prijeboja obveza i isporuke nekretnine prema izvođaču primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze (pravo izbora na oporezivanje) ili mora obračunati porez na dodanu vrijednost?

Pročitano
22.03.2024.

Plaćanje upravne pristojbe u postupcima utvrđivanja komunalne i grobne naknade

Molimo da nam pojasnite plaća li se upravna pristojba u postupku utvrđivanja komunalne i grobne naknade?

Pročitano
22.03.2024.

Pokretanje kaznenog postupka zbog davanja lažnog iskaza

Je li moguće voditi kazneni postupak za kazneno djelo davanja lažnog iskaza i prije nego li je postupak, u kojemu je prema tvrdnji državnog odvjetnika svjedok dao lažni iskaz, pravomoćno dovršen ili se u tom slučaju može smatrati da je optužba preuranjena?

Pročitano
15.03.2024.

Prisilno izvršavanje izrečene/preostale nenaplaćene novčane kazne

Možde li sud koji prisilno izvršava izrečenu/preostalu nenaplaćenu novčanu kaznu u visini većoj od 360 dnevnih iznosa, a novčana kazna se ne može ni prisilno naplatiti u roku tri mjeseca, uz pristanak osuđenika donijeti odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro?

Pročitano
15.03.2024.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika koji ne radi na poslovima s posebnim uvjetima rada

Imamo radnika kod kojeg smo u zadnje vrijeme primijetili da ima određenih zdravstvenih problema: počeo se „gubiti“, ne prepoznaje ljude s kojima radi, ne zna što treba odraditi, iako se radi o zadacima koje je do sada svakodnevno obavljao (radi kod nas više godina). Ukazali smo mu na to i on djelomično priznaje da ima problema, ali ne u toj mjeri da to utječe na obavljanje posla, kao što mi to smatramo. Na naš nagovor otišao je k liječniku i trenutno je na bolovanju, obavlja određene preglede. Možemo li zatražiti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za tog radnika (ne radi na poslovima s posebnim uvjetima rada)? Možemo li tražiti ocjenu njegove radne sposobnosti i koje su naše mogućnosti kao poslodavca ako se utvrdi da radnik ima neku preostalu radnu sposobnost ili, pak, ako se utvrdi da nema više radnu sposobnost?

Pročitano
15.03.2024.

Prednost pri zapošljavanju pročelnika

Grad je raspisao javni natječaj za zapošljavanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Na natječaj se, između ostalih, javio kandidat koji je magistar struke i ima jednu godinu relevantnog radnog iskustva, i drugi kandidat koji je sveučilišni prvostupnik struke i ima pet godina relevantnog radnog iskustva. Koji od kandidata ima prednost?

Pročitano
15.03.2024.

Stope poreza na dohodak po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak

Po kojoj se stopi plaća porez na drugi dohodak u slučaju kad predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nije donijelo odluku o visini poreznih stopa za 2024.?

Pročitano
08.03.2024.

Isplata nagrade stečajnom upravitelju

Koji je porezni položaj oporezivanja nagrada koje ostvari porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost stečajnog upravitelja i koji utvrđuje i plaća porez na dobit? Mora li takva osoba isplatitelju prije isplate dostavljati obavijest o načinu obavljanja djelatnosti?

Pročitano
08.03.2024.

Porez na dodanu vrijednost prilikom ugradnje sustava dizalica topline u objekte

Koji je porezni položaj ugradnje dizalica topline (sustava grijanja prostora i zagrijavanja vode) u smislu poreza na dodanu vrijednost? Naime, kao građevinski investitor, angažirali smo izvođača u svrhu instalacije sustava dizalica topline u objekte prilikom izgradnje. Uređaje (dizalice topline) smo, radi ušteda, kupili izravno od proizvođača i zaprimili račun s obračunanim porezom na dodanu vrijednost. To je ispravno, jer je riječ samo o isporuci robe (bez sadržane usluge). Sada namjeravamo angažirati specijaliziranog izvođača za ugradnju sustava dizalica topline u objekte. Izvođač je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, kao i mi. Po izvedenim radovima, izvođač će izdati račun za obavljenu uslugu te potrošni materijal i popratne dijelove vezane uz ugradnju. Molimo Vas potvrdu da se u konkretnom slučaju ne obračunava porez na dodanu vrijednost, već se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze u graditeljstvu.

Pročitano
08.03.2024.

Mjere protiv fizičke osobe koja radi putem digitalne radne platforme

Što se može poduzeti prema fizičkoj osobi, koja kao samozaposlena osoba ili osoba u radnom odnosu, radi putem digitalne radne platforme, ali je izuzetno loše ocijenjena od korisnika zbog kašnjenja u isporuci naručenog i slično?

Pročitano
08.03.2024.

Utvrđivanje roka za podnošenje prigovora potrošača

Komunalno trgovačko društvo u vlasništvu Grada, u postupku je izrade novih općih uvjeta pružanja usluga. Razmatrajući opće uvjete drugih pružatelja usluga primijetili smo da mnogi od njih (ali, ne svi) propisuju rok, u pravilu od 30 dana, u kojem je korisnik usluga ovlašten podnijeti prigovor na ispostavljeni račun za pružene usluge, ili na kvalitetu pružene usluge. Budući da takav rok nismo pronašli u zakonu, molimo da nam odgovorite može li se podnošenje prigovora potrošača ograničavati rokom, i, ako da, na temelju kojeg propisa i koliki taj rok može biti?

Pročitano
08.03.2024.

Plaćeni dopust trudne radnice

Radnica je dostavila nalaz i mišljenje medicine rada prema kojem postoje faktori rizika koji bi mogli utjecati na urednu trudnoću na postojećem radnom mjestu. Je li poslodavac dužan omogućiti radnici plaćeni dopust ako je ne može prerasporediti na drugo radno mjesto na kojem neće biti izložena riziku?

Pročitano
01.03.2024.

Upravljanje nasljedstvom kad postoji spor o pravu ili veličini nasljednog dijela

Postaje li nasljednik, imatelj poslovnog udjela, aktivno legitimiran pobijati odluke skupštine društva, u trenutku ostaviteljeve smrti ili tek upisom u knjigu poslovnih udjela, te ima li na navedeno utjecaja činjenica da je pokrenut postupak pobijanja, odnosno proglašenje ništetnim oporuke na temelju koje je postao oporučni nasljednik kao i činjenica da nije doneseno rješenje o nasljeđivanju iza ostavitelja?

Pročitano
01.03.2024.

Određivanje plaće upućivanjem na odredbe pravilnika o radu

Na koji način se, u smislu Zakona o radu, određuje plaća? Može li se ugovorom o radu uputiti na primjenu pravilnika o radu kojim se utvrđuju osnove i mjerila za isplatu plaće, odnosno da se pojedinačnom odlukom poslodavca utvrdi konačni broj bodova pojedinog radnog mjesta i vrijednost boda?

Pročitano
01.03.2024.

Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje

Molimo Vas tumačenje vezano uz korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa. Imamo slučaj u kojem radnik ima više poslodavaca istodobno. Nama, kao poslodavcu, nije dostavio izjavu o visini bruto plaće kod svih poslodavaca, ali ju je dostavio drugom poslodavcu. Možemo li mi kao jedan od poslodavaca, koji nije zaprimio predmetnu izjavu, umanjivati osnovicu za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje?

Pročitano
01.03.2024.

Objava odluke o visini osnovice za obračun plaće

S obzirom na to da u upravnim tijelima Grada ne djeluje sindikat, gradonačelnik je, sukladno zakonu, donio odluku o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika. Je li odluka gradonačelnika opći akt i treba li je prije početka primjene objaviti u službenom glasilu?

Pročitano
23.02.2024.

Sukob prednosti pri zapošljavanju

Komunalno poduzeće raspisalo je javni natječaj za radno mjesto, i u objavljenom natječaju istaknulo kategorije građana koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju. Na natječaj se, između ostalih, javila jedna osoba koja je dokazala status branitelja i druga koja je dokazala status osobe s invaliditetom. Ako obje navedene osobe ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto i pokažu jednako znanje prilikom testiranja, koja od njih ima prednost pri zapošljavanju?

Pročitano
23.02.2024.

Traženje preslike osobne iskaznice prilikom ažuriranja osobnih podataka

Trgovačko društvo koje pruža platne usluge i izdaje elektronički novac, a čiji sam korisnik, zatražilo je presliku moje osobne iskaznice prilikom ažuriranja osobnih podataka, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Je li takva obrada podataka zakonita?

Pročitano
23.02.2024.

Rad u mirovini i pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu

Dva naša zaposlenika otišli su 2. 1. 2024. u starosnu mirovinu. S obzirom na to da se radi o zaposlenicima čije znanje nam je i dalje potrebno, ugovorili smo s njima rad na četiri sata, odnosno rad u mirovini. Zanima nas sada - što s otpremninom prilikom odlaska u mirovinu? Trebamo li im je isplatiti s obzirom na to da je propisana našim pravilnikom o radu? Utječe li na pravo na isplatu te otpremnine činjenica da su oni, unatoč mirovini, ostali raditi za poslodavca?

Pročitano

Filteri