14.03.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.

13.03.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Konačnim prijedlogom zakona i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prije...

06.03.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske.

02.03.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, Izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) BR. 1222/2009, s Konačnim prijedlogom zakona i Pr...

23.02.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi.

07.02.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o upravnim sporovima.

05.02.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka.

26.01.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr.

24.01.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i Konačni prijedlog zakona o hrvatskom jeziku.

20.01.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

18.01.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona.

15.01.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

09.01.2024.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, s Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i Prijedlog zakona o dostavi sudskih pismena.

22.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona.

21.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o dostavi sudskih pismena i Prijedlog zakona o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja.

18.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji.

14.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona.

13.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Konačni prijedlog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

12.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Konačni prijedlog zakona o državnim službenicima.

11.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

09.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi.

07.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Konačni prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći i Konačni prijedlog zakona o turizmu.

06.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Konačni prijedlog zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju.

05.12.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu i Prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku.

28.11.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

21.11.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.

18.11.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Konačni prijedlog zakona o instrumentima politike boljih propisa i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

17.11.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

15.11.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

14.11.2023.

Novi akti u saborskoj proceduri

Prijedlog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.