Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 3785
Su-... 27.05.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Građanskog odjela VSRH-a od 27. svibnja 2024.

U slučaju kad je preinaka tužbe povećanjem postojećeg tužbenog zahtjeva iz iste činjenične osnove (neprava preinaka) moguća i dopuštena, zastara se prekida već podnošenjem tužbe u tom postupku, odnosno do prekida zastare ne dolazi tek u trenutku p...
Pročitano
Su ... 25.04.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članci 101. i 107. Zakona o kaznenom postupku

Članci 101. i 107. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 80/22. i 36/24; dalje: ...
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članak 141. Zakona o kaznenom postupku

Članak 141. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.; dalje: ZKP/08.)
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Dopisivanje istražnog zatvorenika i branitelja

Članak 139. stavak 5. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Uručenje zapisnika

Članak 410. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članak 59. stavak 2. Sudskog poslovnika

Članak 59. stavak 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/14., 49/14., 08/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19., 39/20., 47/20., 138/20., 147/20., 70/21., 99/21., 145/21., 23/22., 1...
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mjere opreza

Članak 98. stavak 6. i članak 98.a ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prigovori neodgovarajuće stručnosti vještaka

Članak 324. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Žalba protiv presude donesene na temelju sporazuma

Članak 364. stavak 2. i članak 464. stavak 9. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Imovinskopravni zahtjev

Članak 156. stavak 2. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tbr. 52. st. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Tbr. 52. st. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“ broj 138/23.; dalje: Tarifa)
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članak 26. st. 1. i 3. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Članak 26. stavci 1. i 3. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije („Narodne novine“ broj 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18., 70/19., 141/20. i 18/24.; dalje: ZPSKS-EU).
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članak 541. ZKP/08. u vezi s člankom 81. st.3. KZ-a

Članak 541. ZKP/08. u vezi s člankom 81. stavkom 3. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22. i 114/23.; dalje: KZ/11.).
Pročitano
Rev... 05.12.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – Stjecanje bez osnove – Primjena ZOO-a

Na odnos stjecanja bez osnove koji je nastao nakon stupanja na snagu Zakona o obveznim odnosima iz 2005. (u kojem odnosu se otpadanje osnove dogodilo nakon 1. siječnja 2006.) primjenjuju se pravila o vraćanju stečenog bez osnove iz čl. 1111. i 111...
Pročitano
Su-... 04.12.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Građanskog odjela VSRH-a od 4. prosinca 2023.

Ovršenik protiv kojeg je postupak izravne naplate prema odredbama ZPONS-a pokrenut na temelju obveznog prekršajnog naloga ima pravo na pravnu zaštitu predviđenu odredbom čl. 210. OZ-a.
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Je li komunalno društvo oslobođeno plaćanja sudske pristojbe osnovom odredbe čl. 11. st. 1. t. 2. Zakona o sudskim pristojbama u sudskim postupcima radi naplate grobne naknade?
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Je li komunalno društvo oslobođeno plaćanja sudske pristojbe osnovom odredbe čl. 11. st. 1. t. 2. Zakona o sudskim pristojbama u sudskim postupcima radi odvoza komunalnog otpada?
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Da li je komunalna organizacija (d.o.o.) kada u skladu s Odlukom o grobljima ostvaruje prisilnu naplatu godišnje naknade za održavanje groblja ili konkretno, podnosi prijedlog za prisilno osiguranje te naknade na nekretninama dužnika oslobođena od...
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Može li se na temelju pravomoćnog rješenja o određivanju privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine osnovano zahtijevati izricanje sudskih penala u smislu čl. 247. Ovršnog zakona?
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Da li je u postupku izravne naplate dopuštena protuovrha?
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Da li se primjena članka 32. stavka 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22 – dalje u tekstu: OZ) kojim je propisano da se ovrha određuje na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi ni...
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Da li se povodom prijedloga Općinskog državnog odvjetništva kao predlagatelja za zabilježbu pokretanja postupka povodom zahtjeva predlagatelja za mirno rješenje spora podnesenog primjenom članka 186.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodn...
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Na kome je u parnicama radi utvrđenja ništetnosti odredaba ugovora o kreditu kojima je ugovorena promjenjiva redovna kamatna prema jednostranoj odluci banke i valutna klauzula u CHF teret dokaza da tužitelj nema svojstvo potrošača u smislu čl. 3. ...
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Da li treba tužitelju priznati trošak vještačenja koji mu je nastao prije podnošenja tužbe?
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Je li javni bilježnik kao povjerenik suda ovlašten u slučaju kada ovrhovoditelj nije u određenom roku uplatio traženi predujam troškova javnog bilježnika proslijediti predmet sudu ili predmet ostaje kod javnog bilježnika? Ako jest ovlašten javni b...
Pročitano
Su ... 23.11.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 23. studenog 2023.

Podjelom trgovačkog društva X – tužitelja -, odvajanjem sa osnivanjem, tražbina je prenesena na novoosnovano društvo Y.- Je li tužitelj X vjerovnik tražbine?- Znači li takva materijalnopravna sukcesija procesnopravnu sukcesiju tj. bi li stupanje u...
Pročitano
Rev... 25.10.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – Zastarni rokovi – Pretplata na dnevne novine

U odnosu na potraživanje pretplate na dnevne novine kao što je Jutarnji list, Slobodna Dalmacija i Večernji list te ostale novine čija izdanja izlaze svaki dan, ne primjenjuje se zastarni rok iz odredbe čl. 232. st. 1. toč. 4. ZOO-a, a kojom je pr...
Pročitano
Rev... 17.10.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak – teret dokaza

Za primjenu odredbe članka 221.a Zakona o parničnom postupku, moraju biti ispunjene dvije pretpostavke: da je sud izveo (predložene) dokaze i da na temelju izvedenih dokaza sa sigurnošću ne može utvrditi postojanje neke (odlučne) činjenice.
Pročitano
Su-... 02.10.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Građanskog odjela VSRH-a od 2. listopada 2023.

Tražbina na ime naknade za privremeno uzdržavanje koju isplaćuje RH temeljem odredbe čl. 25. Zakona o privremenom uzdržavanju („Narodne novine“ broj 92/14) umjesto roditelja koji ne izvršava svoju obvezu zakonskog uzdržavanja maloljetnog djeteta, ...
Pročitano
Rev... 27.06.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Bitna povreda odredaba parničnog postupka – ocjena žalbenih navoda Čl.354. st.2. toč. 11. u vezi čl. 8. ZPP
Pročitano

Filteri