Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 3474
Su-... 02.10.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Građanskog odjela VSRH-a od 2. listopada 2023.

Tražbina na ime naknade za privremeno uzdržavanje koju isplaćuje RH temeljem odredbe čl. 25. Zakona o privremenom uzdržavanju („Narodne novine“ broj 92/14) umjesto roditelja koji ne izvršava svoju obvezu zakonskog uzdržavanja maloljetnog djeteta, ...
Pročitano
Rev... 19.07.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Naknada za prijevremenu otplatu kredita Čl. 1024. st.3. u vezi čl. 345.st.3. ZOO/05
Pročitano
Rev... 27.06.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Bitna povreda odredaba parničnog postupka – ocjena žalbenih navoda Čl.354. st.2. toč. 11. u vezi čl. 8. ZPP
Pročitano
Su-... 05.06.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Građanskog odjela VSRH-a od 5. lipnja 2023.

Ovrhovoditelj zastupan po odvjetniku u postupku izravne naplate koji se vodi prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ima pravo na naknadu troškova za sastav prijedloga ili podneska za naknadu troškova izravne naplate, odnosno zahtjeva...
Pročitano
Rev... 17.05.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pretpostavke za donošenje presude na temelju priznanja Čl. 279., čl. 277. st. 2. i 331. ZPP
Pročitano
Rev... 04.05.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Onemogućavanje stranke u raspravljanju Čl.354. st.2. toč. 6. u vezi čl. 220. ZPP
Pročitano
Rev... 04.05.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pretpostavke za primjenu pravila o teretu dokazivanja Čl. 221.a ZPP
Pročitano
Rev... 03.05.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Naknada štete – Izgubljena zarada – Preostala radna sposobnost – Mogućnost zaposlenja

Oštećenik kod kojeg je nastala nesposobnost za rad dotadašnjeg posla, ali kojem je nakon štetnog događaja (i liječenja) preostala radna sposobnost, a koji se nije niti pokušao zaposliti (na poslovima na kojima se mogao zaposliti s preostalom radno...
Pročitano
Rev... 25.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Postojanje pretpostavki za uskratu oslobođenja od preostalih obaveza – kad sud pazi po službenoj dužnosti Čl. 24.st.3. i čl. 75.st. 1. i 2. ZSP
Pročitano
Rev... 19.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Rješenje o stavljanju na raspolaganje državnog službenika i rješenje o prestanku državne službe, upis prestanka radnog odnosa Čl. 118. st.1. t.l i čl. 114. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
Pročitano
Rev... 19.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Zastara potraživanja naknade štete koju je odvjetnik prouzročio stranci  Čl. 376. ZOO
Pročitano
Rev... 18.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Zahtjev za isplatu prekovremenih sati i primjena pravila o stjecanju bez osnove Čl. 1111. i 1112. ZOO/05
Pročitano
Rev... 18.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Naknada za prekovremeni rad Čl. 44. st.1. KU
Pročitano
Rev... 18.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Zastarni rok kod naknade štete zbog povrede ugovorne obveze iz ugovora o nalogu - kada se zahtjev odnosi na troškove postupka  Čl. 230. st. ZOO
Pročitano
Rev... 18.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Vođenje/pokretanje parnice radi potraživanja koje nije prijavljeno u  postupku predstečajne nagodbe Čl. 7. Uredbe o kriterijima i načinu obračuna nagrade za rad stečajnog upravitelja
Pročitano
Rev... 18.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Radno pravo – Plaća - Prekovremeni rad - Obračun

Prekovremeni rad obračunava se prema vremenu stvarnog rada povrh formalnog redovitog radnog vremena, a ne primjenjuje se predmnjeva da se svaki započeti sat povrh redovitog radnog vremena obračunava kao puni sat rada.
Pročitano
Rev... 12.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pravne posljedice statusne promjene podjele društva kapitala odvajanja s osnivanjem Čl. 550.a st.3. ZTD
Pročitano
Rev... 05.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Produžena primjena kolektivnog ugovora Čl. 198. i čl. 199. ZR
Pročitano
Rev... 05.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – Priznanje duga – Opunomoćnik po zaposlenju

Rukovoditelj financijske službe može ovjeriti (potpisati) izvod otvorenih stavki u granicama poslova koje obavlja, međutim time se ne smatra da je priznao dug i prekinuo tijek zastare. Zaposlenici u knjigovodstvu (ili u financijskoj službi) trgova...
Pročitano
Rev... 05.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Čl. 43. st.1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) Ovlaštenje punomoćnika po zaposlenju potpisati izvod iz otvorenih stavki i priznati dug
Pročitano
Rev... 04.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Kada je u ovjereni ugovor o prodaji nekretnine unesen manji iznos od stvarno ugovorenog iznosa - pravni učinak ima stvarno ugovoreni iznos kupoprodajne cijene Čl. 71. ZOO/91
Pročitano
Rev... 04.04.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Obveza plaćanja troškova zajedničkog toplinskog sustava nakon izdvajanja kupca iz tog sustava Čl. 45. st. 3. i 9. ZTTE Čl. 2. st. 2. toč. 2. Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
Pročitano
Rev... 28.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Vrijednost predmeta spora i stupnjevita tužba Čl. 40. i čl. 186.b
Pročitano
Rev... 28.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Teret dokazivanja obavljenog prekovremenog rada Čl. 131. st. 4. ZR
Pročitano
Rev... 28.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Parnica radi proglašenja ovrhe nedopuštenom u slučaju kad je ovrha provedena Čl. 52. st.3., čl. 62. st.1. toč. 4., čl. 56. OZ Čl. 187. st.1 i 2. ZPP
Pročitano
Rev... 28.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Parnični postupak - Vrijednost predmeta spora - Stupnjevita tužba

Kod stupnjevite tužbe se kao vrijednost predmeta spora, mjerodavnog za odluku o troškovima postupka, uzima prvotno naznačena vrijednost predmeta spora (manifestacijskog zahtjeva), a ako ona nije naznačena onda se ona, u skladu s odredbom članka 40...
Pročitano
Rev... 22.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Naknada troškova zastupanja na ročištu za objavu presude Čl. 154. st. 1 i čl. 155. ZPP
Pročitano
Rev... 21.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

U parnici radi iseljenja i predaje u posjed tuženik/ca i njezino/njegovo maloljetno dijete nisu nužni ni jedinstveni suparničari Čl. 201. ZPP u vezi čl. 161. i 162. ZV, čl. 91. i 92. ObZ
Pročitano
Rev... 21.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja povodom dopuštenih revizija

Pretpostavke za oslobođenje odgovornosti poslodavca za štetu koja je radniku nastala ozljedom na radu Čl. 15. Zakona o zaštiti na radu u vezi čl. 1067. ZOO/05
Pročitano
Rev... 21.03.2023. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo - Otuđenje tuđe stvari - Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - Pravo na raskid ugovora i naknadu štete

U slučaju otuđenja tuđe stvari putem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ti ugovori samo zbog tog razloga nisu ništetni, pa niti u situaciji kad su stranke iz tih ugovora bile nesavjesne. U tom slučaju stjecatelj koji nije znao ili nije mogao znati d...
Pročitano

Filteri