Pogledajte prvih 5 min besplatno

Bračna stečevina na poslovnom udjelu u trgovačkom društvu - izazovi u praksi

Tina Jakupak, Anita Hukelj

14.02.2024.

Trajanje: 3h 30min

 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa seminara
 • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljiv e-seminar? 
Pogledajte snimku našeg e-seminara i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!
 
O WEBINARU:
U svakodnevnom radu trgovački sudovi susreću se s parničnim predmetima u kojima je predmet spora bračna stečevina na poslovnom udjelu društva s ograničenom odgovornošću. Poslovni udjeli u društvima aktualna su tema većine razvoda danas. Specifičnosti u odnosu na ostalu imovinu u razvodu braka postoje zbog same prirode članskih i drugih prava koja iz tog proizlaze. Nema mnoštvo sudske prakse i ta se pravna tema još uvijek razvija i mijenja. Za razliku od nekretnina, koje generalno ne gube vrijednost nerješavanjem njihova statusa u razvodima braka, udjeli u trgovačkom društvu i sama trgovačka društva u neriješenim imovinskopravnim pitanjima kod razvoda braka rapidno mogu gubiti vrijednost i prestati postojati. 

Svrha ovog webinara je prikazati samu pravnu prirodu i specifičnosti bračne stečevine na poslovnom udjelu, kako postaviti tužbene zahtjeve, te općenito kako pristupiti rješenju imovinskopravnih pitanja kod razvoda braka gdje je trgovačko društvo ili udjel sporni dio, s osobitim naglaskom na dosadašnju sudsku praksu.

KOME JE WEBINAR NAMIJENJEN: Ovaj webinar je namijenjen sucima i odvjetnicima.

PROGRAM:

Tina Jakupak, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu

 • Otvorena pitanja:
       - aktivna i pasivna legitimacija
       - nadležnost
       - druge procesne pretpostavke
 • Postavljanje tužbenog zahtjeva
 • Privremene mjere
 • Zabilježbe spora
 • Zakonska osnova (materijalna i procesna pitanja)
 • Sudska praksa

Anita Hukelj, odvjetnica

 • Prikazi pravnih izazova kroz konkretne slučajeve
 • Sudska praksa – promjene tijekom vremena

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Tina Jakupak

Anita Hukelj

Filteri