Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

492 str.

978-953-8119-12-5

Ustavno pravo

2017.

06030001

Desanka Sarvan

Ljudsko pravo na vodu

PREDGOVOR

Riječ o djelu

I. DIO OSNOVNE ZNAČAJKE VODE U PRIRODNOM OKOLIŠU I KORIŠTENJE ZAHVAĆENE VODE

1.1. OSNOVE I CILJ ISTRAŽIVANJA

1.2. OSNOVNE ZNAČAJKE VODE U PRIRODNOM OKOLIŠU I KORIŠTENJE ZAHVAĆENE VODE ZA ZADOVOLJAVANJE LJUDSKIH POTREBA

1.2.1. Vodni resursi na Zemlji

1.2.2. Pravni status vodnih resursa

1.2.3. Namjena vode zahvaćene iz okoliša

1.2.4. Opskrba vodom za piće i sanitarne potrebe

1.3. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE

II. DIO PRAVNO UREĐENJE DRUŠTVENIH ODNOSA OPSKRBE VODOM ZA PIĆE I SANITARNE POTREBE U POVIJESTI I PROMJENE NA PRIJELAZU IZ 20. st. U 21. st.

2.1. POVIJESNI RAZVOJ OPSKRBE VODOM ZA PIĆE I SANITARNE POTREBE

2.1.1. Opskrba vodom za piće i sanitarne potrebe u prvim ljudskim zajednicama

2.1.2. Zakon žeđi u pustinjskim zajednicama

2.1.3. Uloga opskrbe vodom u teritorijalizaciji ljudskih zajednica

2.1.4. Opskrba vodom za piće i sanitarne potrebe u europskim antičkim civilizacijama

2.1.4.1. Opskrba vodom za piće i sanitarne potrebe u antičkoj Grčkoj

2.1.4.2. Opskrba vodom za piće i sanitarne potrebe u antičkom Rimu

2.1.4.2.1. Distribucija vode prema namjeni i skrb o vodnim građevinama

2.1.4.2.2. Pravna mišljenja Senata o upravljanju opskrbom vode za piće

2.1.4.2.3. Zakon o zaštiti akvedukta

2.1.4.2.4. Značaj rimskog vodnog prava

2.1.5. Opskrba vodom za piće i sanitarne potrebe u srednjem vijeku

2.1.5.1. Gradsko komunalno statutarno pravo

2.1.6. Vodne usluge u 19. st. i 20. st.

2.1.6.1. Izum hidrauličnog (tlačnog) vodovoda i sanitarnih uređaja

2.1.6.2. Zaštita javnog zdravlja

2.1.4.3. Područje Hrvatske i prinosi razvoju vodnog prava

2.2. UZROCI I POSLJEDICE GLOBALNE KRIZE VODE NA PRIJELAZU IZ 20. st. U 21. st.

2.2.1. Klimatske promjene, rast svjetskog stanovništva i urbanizacija

2.2.2. Efekti privatizacije upravljanja vodnim uslugama

2.2.2.1. Zastupljenost privatnih isporučitelja u upravljanju vodnim uslugama

2.2.2.2. Osobitosti proizvodnog procesa vodnih usluga

2.2.2.3. Specifičnost strukture cijene vodnih usluga

2.2.2.4. Prirodni monopol na tržištu vodnih usluga

2.2.2.5. Djelotvornost privatnih isporučitelja i kvaliteta vodnih usluga

2.2.3. Posljedice globalne krize vode

2.2.3.1. Načela upravljanja vodnim uslugama

2.3. NOVI GLOBALNI SOCIJALNI POKRET ZA LJUDSKO PRAVO NA VODU

2.3.1. Ciljevi novoga globalnog socijalnog pokreta za ljudsko pravo na vodu

2.3.2. Sudionici novoga globalnog socijalnog pokreta za ljudsko pravo na vodu

2.3.3. Metode djelovanja novoga globalnog socijalnog pokreta za ljudsko pravo na vodu

2.3.3.1. Građanske inicijative u svijetu i Europi

A) Građanske inicijative u svijetu

B) Građanske inicijative u Europi

2.2.3.2. Pokretanje sudskih postupaka i zastupanje interesa građana i javnog interesa

2.2.3.3. Prijedlozi za sklapanje međunarodnog ugovora o ljudskom pravu na vodu

2.4. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE

III. DIO TEORIJSKE OSNOVE, NORMATIVNI SADRŽAJ I PRAVNI IZVORI LJUDSKOG PRAVA NA VODU

3.1. TEORIJSKE OSNOVE LJUDSKOG PRAVA NA VODU

3.1.1. Ljudsko pravo na vodu kao osnova autonomije pojedinca i zaštite kolektivnih dobara

3.1.2. Nova ljudska prava

3.1.2.1. Ustavne reforme – dopuna popisa ustavnih prava

3.1.2.2. Ljudsko pravo na vodu kao novo ljudsko pravo

3.1.3. Ljudsko pravo na vodu kao prirodno pravo

3.1.4. Ljudsko pravo na vodu kao osnova ljudskoga dostojanstva

3.1.5. Ljudsko pravo na vodu kao pretpostavka zadovoljavanja ljudskih potreba

3.1.6. Klasifikacija ljudskog prava na vodu

3.2. NORMATIVNI SADRŽAJ LJUDSKOG PRAVA NA VODU

3.2.1. Namjena i količine vode

3.2.2. Odnos ljudskog prava na vodu za piće i ljudskog prava na sanitarije

3.2.3. Slobode i ovlasti pojedinca i obveze država

3.2.3.1. Koncept minimalne jezgre ljudskog prava na vodu i temeljnih neposrednih obveza država

3.2.3.1.1. Minimalna jezgra ljudskog prava na vodu

3.2.3.1.2. Temeljne i neposredne obveze država

3.2.3.2. Obveze država za postupno potpuno ostvarenje ljudskog prava na vodu

3.2.3.2.1. Obveza poštovanja ljudskog prava

3.2.3.2.2. Obveza zaštite ljudskog prava na vodu

3.2.3.2.3. Obveza stvaranja uvjeta za ostvarenje ljudskog prava na vodu

3.2.3.2.4. Primjerene mjere za potpunu realizaciju ljudskog prava na vodu

3.2.3.3. Povrede ljudskog prava na vodu

3.3. PRAVNI IZVORI LJUDSKOG PRAVA NA VODU

3.3.1. Normativna interpretacija ljudskog prava na vodu

3.3.1.1. Ljudsko pravo na vodu kao ljudsko pravo izvedeno iz drugih ljudskih prava

3.3.1.2. Središnji značaj ljudskog prava na vodu za ostvarenje drugih ljudskih prava

3.3.1.3. Prethodno prepoznavanje ljudskog prava na vodu

3.3.2. Međunarodni i regionalni ugovori o ljudskim pravima

3.3.3. Međunarodni humanitarni ugovori i pravila za postupanje s osobama lišenim slobode

3.3.4. Pravila trgovačkog prava

3.3.5. Međunarodne deklaracije i planovi o okolišu i razvoju

3.3.6. Rezolucije tijela i agencija Ujedinjenih naroda

3.3.7. Sudska praksa i pravna mišljenja kvazisudskih tijela

3.3.7.1. Ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na život

3.2.7.2. Ljudsko pravo na vodu i zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne

3.3.7.3. Ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na privatnost, obiteljski život i dom

3.3.7.4. Ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na zdrav/čist okoliš

3.3.7.5. Ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na odgovarajući životni standard (stanovanje)

3.3.7.6. Ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na uživanje najvišeg mogućeg standarda fizičkog i psihičkog zdravlja

3.3.7.7. Ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na odgovarajuće uvjete rada

3.3.7.8. ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na obrazovanje

3.3.7.9. Ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na vlasništvo

3.3.7.10. Ljudsko pravo na vodu i ljudsko pravo na sudjelovanje u kulturnom životu

3.4. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE

IV. DIO IMPLEMENTACIJA LJUDSKOG PRAVA NA VODU U PRAVNIM SUSTAVIMA I IMPLIKACIJE KONSTITUCIONALIZACIJE

4.1. LJUDSKO PRAVO NA VODU U NACIONALNIM PRAVNIM SUSTAVIMA DRŽAVA U SVIJETU

4.2. LJUDSKO PRAVO NA VODU U EU

4.2.1. Zaštita vodnih resursa kao dio zajedničke politike zaštite okoliša EU

4.2.1.1. Temeljni akti o zaštiti vodnih resursa

4.2.1.2. Direktive o zaštiti voda

4.2.1.3. Nadzor implementacije obveza

4.2.2. Ljudsko pravo na vodu i politika ljudskih prava EU

4.2.3.1. Koncept usluga od općeg interesa

4.2.3.2. Usluge od općeg interesa i zaštita potrošača

4.2.3.3. Usluge od općeg gospodarskog interesa kao komponenta europskog građanstva i zajedničke vrijednosti europskog socijalnog modela

4.2.3.4. Načelo priznavanja i poštovanja pristupa uslugama od općeg gospodarskog interesa

4.2.3.5. Načelo priznavanja i poštovanja pristupa vodnim uslugama

4.2.3. Stajalište Europskog parlamenta o ljudskom pravu na vodu

4.2.4. Zaključak

4.3. LJUDSKO PRAVO NA VODU U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU

4.3.1. Ljudsko pravo na vodu u Saveznoj Republici Njemačkoj

4.3.3.1. Temeljni zakon Savezne Republike Njemačke

4.3.1.2. Djelokrug upravljanja vodnim uslugama

4.3.1.3. Ugovori o opskrbi

4.3.1.4. Ustavnosudska i sudska praksa

4.3.1.5. Zaključak

4.3.2. Ljudsko pravo na vodu u Francuskoj Republici

4.3.2.1. Zakonski okvir

4.3.2.2. Ustavnosudska i sudska praksa

4.3.2.3. Zaključak

4.3.3. Ljudsko pravo na vodu u Kraljevini Belgiji

4.3.3.1. Djelokrug upravljanja vodnim uslugama

4.3.3.2. Ustavnosudska i sudska praksa

4.3.3.3. Prijedlog za konstitucionalizaciju ljudskog prava na vodu

4.3.3.4. Zaključak

4.3.4. Ljudsko pravo na vodu u Republici Italiji

4.3.4.1. Djelokrug upravljanja vodnim uslugama

4.3.4.2. Ustavnosudska i sudska praksa

4.3.4.3. Zakon o obveznoj privatizacije vodnih usluga

4.3.4.4. Prijedlozi za konstitucionalizaciju ljudskog prava na vodu

4.3.4.5. Zaključak

4.3.5. Ljudsko pravo na vodu u Republici Sloveniji

4.3.5.1. Djelokrug upravljanja vodnim uslugama

4.3.5.2. Ustavnosudska praksa

4.3.5.3. Prijedlog za konstitucionalizaciju ljudskog prava na vodu

4.3.5.4. Konstitucionalizacija ljudskog prava na vodu

4.3.5.5. Zaključak

4.4. IMPLIKACIJE KONSTITUCIONALIZACIJE LJUDSKOG PRAVA NA VODU

4.4.1. Konstitucionalizacija ljudskog prava na vodu i aktualizacija načela vladavine prava

4.4.1.1. Ljudsko pravo na vodu i načelo zakonitosti (pravnosti)

4.4.1.2. Ljudsko pravo na vodu i načelo pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja

4.4.1.3. Ljudsko pravo na vodu i zabrana arbitrarnog postupanja

4.4.1.4. Ljudsko pravo na vodu i pristup pravdi pred neovisnim i nepristranim sudovima, uključujući sudski nadzor upravnih akata

4.4.1.5. Ljudsko pravo na vodu i obveza poštovanja ljudskih prava

4.4.1.6. Ljudsko pravo na vodu i zabrana diskriminacije

4.4.2. Ljudsko pravo na vodu i ograničenje poduzetničke i tržišne slobode

4.4.2.1. Mjera ograničenja poduzetničke i tržišne slobode u upravljanju vodnim uslugama

4.4.2.2. Vertikalni i horizontalni test razmjernosti

4.4.2.3. Zaključak

4.5. LJUDSKO PRAVO NA VODU U PRAVNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE

4.5.1. Derivacija ljudskog prava na vodu iz drugih ustavnih prava

4.5.2. Pravni status voda u prirodi i priorizacija vodnih resursa

4.5.3. Pravno uređenje mjere ograničenja, odnosno obustave isporuke vodnih usluga

4.5.3.1. Mjera ograničenja, odnosno obustave isporuke vodnih usluga kao tehničko pitanje isporuke vodnih usluga

4.5.3.2. Primjena mjere ograničenja, odnosno obustave isporuke vodnih usluga i zaštita potrošača

4.5.3.3. Primjena mjere ograničenja, odnosno obustave isporuke vodnih usluga i zaštita socijalno ugroženih građana

4.5.3.4. Ustavnosudska i sudska praksa

4.5.4. Ograničenje poduzetničke i tržišne slobode u upravljanju vodnim uslugama u Republici Hrvatskoj

4.5.5. Prijedlog za konstitucionalizaciju ljudskog prava na vodu u Republici Hrvatskoj

4.6. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE

V. DIO ZAKLJUČAK

5. ZAKLJUČAK

Sažetak

PRILOZI

PRILOG 1

Kratice u tekstu

PRILOG 2

Popis citiranih sudskih odluka

PRILOG 3

Popis slika

Literatura

Životopis autorice

Javno objavljeni radovi autorice

Stvarno kazalo

Moje traganje za temom koja bi bila dovoljno značajna i meni osobno interesantna za cjelovito istraživanje trajalo je dugo vremena i bila sam vrlo neodlučna. Širok spektar mojih interesa činio je popis mogućih tema vrlo opsežnim – obuhvaćao je mnogobrojna interesantna pravna pitanja s kojima sam se susrela u svom dugogodišnjem radu u javnoj upravi i o kojima sam već pisala u brojnim stručnim člancima: od raspolaganja imovinom lokalnih jedinica, određenih pravnih pitanja upravnog postupka, istraživanja javnih službi, komunalnih djelatnosti...U to vrijeme dospio mi je u ruke hrvatski prijevod knjige De architetura libri decem, rimskog arhitekta Vitruviusa u kojoj je autor jednu od deset knjiga posvetio vodi te još u I. stoljeću zaključio: »Nulla enim ex omnibus rebus tantas habere videtur...

Čudesni putovi otkrića i značenja vode za piće, bez koje život na planetu Zemlji nije moguć, tema je knjige »Ljudsko pravo na vodu – pravno utemeljenje i implikacije implementacije«. Riječ je o vodi i njezinoj prijekoj potrebi i ljudskom pravu na vodu od nastanka ljudske vrste pa do osnutka prvih nastamba i oblikovanja prvih gradova, srednjovjekovnih komunalnih uporišta i utvrda, gradskom komunalnom pravu, sve do 21. st. punog borbe za ostvarenje ljudskog prava na vodu i sanitarije.Stoga nas, autorica dr. sc. Desanka Sarvan, vodi jasnim stilom i promišljanjima o postignućima i upoznaje snagom istraživača s osobitim pitanjem u ostvarenju konstitucionalizacije novog ljudskog prava na vodu i sanitarije. Duhom vrsnog poznavatelja pravnih propisa analizira razvoj počela ljudskog roda i antič...

U uvodnom dijelu knjige navode se osnove i cilj istraživanja te početne hipoteze i primijenjene metode istraživanja. Istražuju se osnovne značajke vode u prirodnom okolišu i korištenje zahvaćene vode za zadovoljavanje ljudskih potreba. Istražuju se raspoloživi vodni resursi na Zemlji, pravni status vodnih resursa, različite namjene vode zahvaćene iz okoliša te se definira djelatnost opskrbe vodom za piće i sanitarne potrebe.

U ovom dijelu knjige istražuju se društveni odnosi u vezi s opskrbom vodom za piće u povijesti ljudskog društva, uzroci promjena tih društvenih odnosa na prijelazu iz 20. st. u 21. st. te razlozi pojave ideje o ljudskom pravu na vodu i njezina artikulacija od strane novog socijalnog pokreta za ljudsko pravo na vodu.

U ovom dijelu knjige istražuju se pitanja značajna za normativnu definiciju ljudskog prava na vodu, odnosno postoje li u teoriji ljudskih prava teorijske osnove za utemeljenje prava na vodu za piće i sanitarne potrebe kao ljudskog prava, koji je normativni sadržaj ljudskog prava na vodu, tj. tko su subjekti i koja prava imaju ovlaštenici te tko su i koje obveze imaju obveznici ljudskog prava na vodu, kao i koji su pravni izvori ljudskog prava na vodu u međunarodnom sustavu ljudskih prava.

U ovom dijelu knjige istražuje se zastupljenost ljudskog prava na vodu u nacionalnim pravnim sustavima država u svijetu u pravnim aktima različite pravne snage, te se analizira zastupljenost elemenata ljudskog prava na vodu u pravu EU i državama članicama, implikacije konstitucionalizacije ljudskog prava na vodu te zastupljenost elemenata ljudskog prava na vodu u pravnom sustavu Republike Hrvatske i predlaže njegova konstitucionalizacija.

U ovom dijelu knjige izvode se zaključci istraživanja i ukazuje se na implikacije implementacije ljudskog prava na vodu u nacionalnim pravnim sustavima te na mogućnost normativne definicije ljudskog prava na vodu u međunarodnom sustavu ljudskih prava.

ACHPR – African Commision on Human and People’s RightsEZ – Europska zajednicaEEZ – Europska ekonomska zajednicaEU – Europska unijaEGI – Europska građanska inicijativaESLJP – Europski sud za ljudska pravaIaCHR – Inter-American Court of Human RightsICIDS – International Centre for Settlement of Investment DisputesSud EUUNHRC – United Nations Human Rights Comitee