Pogledajte prvih 5 min besplatno

Primjena Zakona o radu – aktualna pitanja u praksi i nov oblik rada u 2024.

Sanja Rman

29.01.2024.

Trajanje: 2h 20min

 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa seminara
 • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljiv e-seminar? 
Pogledajte snimku našeg e-seminara i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

O WEBINARU:
Novela Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2023., unijela je u radno zakonodavstvo brojne novine, prava, obveze, ali i neke potpuno nove institute. I nakon godinu dana primjene te novele Zakona o radu, u praksi i dalje postoje dvojbe, sporna pitanja i nedoumice. Stoga je svrha ovog webinara primarno razjasniti najčešće dvojbe u primjeni Zakona o radu i dati odgovore te smjernice za ispravno postupanje u praksi. Ujedno, poseban naglasak predavanja stavit će se na nov organizacijski oblik rada – putem digitalnih radnih platformi, budući da primjena propisa o tom radu započinje 1. siječnja 2024.


KOME JE WEBINAR NAMIJENJEN:

Ovaj webinar namijenjen je poslodavcima i radnicima, djelatnicima u kadrovskoj službi, korporativnim pravnicima, članovima sindikata i radničkih vijeća, sindikalnim povjerenicima, obrtnicima, poduzetnicima, sucima, odvjetnicima, agregatorima, predstavnicima digitalnih radnih platformi i svima koji primjenjuju Zakon o radu i propise radnog zakonodavstva.

PROGRAM:

1. Ugovor o radu

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme – objektivni razlozi za sklapanje, automatsko produljenje, uzastopni ugovori, najduže trajanje, otkaz
 • Probni rad – određivanje, produljenje i otkazivanje
 • Ugovor o radu sa strancima – radna dozvola
 • Izmjene ugovora o radu – aneks, otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora, opasnost prešutnih izmjena (primjena povoljnijeg prava)
 • Ugovor o radu rukovodećeg osoblja – iznimke od primjene Zakona o radu, način otkazivanja, direktorske funkcije, elementi ugovora o djelu (menadžerski ugovor)
 • Ugovor o radu za dodatni rad
 • Usklađivanje ugovora o radu, sklopljenih prije 1.1.2023., s odredbama noveliranog Zakona o radu

2. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu

 • Novosti u regulativi prema noveli Zakona o radu iz 2022.
 • Iznimka – rad putem informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Izvanredne okolnosti – bez sklapanja ugovora o radu, po odluci poslodavca
 • Obvezni sadržaj ugovora o radu – troškovi, zaštita na radu
 • Pravo radnika da traži rad na izdvojenom mjestu rada

3. Godišnji odmori

 • Razmjerni godišnji odmor – kako se izračunava, kada se primjenjuje?
 • Rad za dva poslodavca u jednoj kalendarskoj godini – postoji li prijenos godišnjeg odmora, kako se izračunava godišnji odmor kod drugog poslodavca, prekid duži od 8 dana – zašto je relevantan?
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Raspored i krajnji rok korištenja godišnjeg odmora
 • Maksimalan prijenos godišnjeg odmora – rodiljni/roditeljski dopust

4. Plaće i materijalna prava radnika

 • Što je plaća, kako se određuje, čime se uređuje, kako se mijenja
 • Varijabilni dio plaće – može li cijela plaća biti varijabilna?
 • Određivanje mjerila za plaću
 • Neoporezivi primici – što sve obuhvaćaju, jesu li pravo ili obveza

5. Pravilnik o radu i drugi interni akti poslodavca

 • Obveza usklađenja internih akata s novelom Zakona o radu iz 2022. – rokovi i posljedice neusklađivanja
 • Utjecaj interne regulacije na prava radnika (pravilnici, sistematizacije)

6. Prestanak ugovora o radu

 • Otkaz radnika – obrazloženje, otkazni rok, način izjavljivanja
 • Otkaz poslodavca – vrste otkaza, dostava odluke, prestanak radnog odnosa u slučaju izvanrednog otkaza i poštanske dostave
 • Otpremnina – pravo na isplatu, iznos, dospijeće
 • Neiskorišten godišnji odmor
 • Trajanje i tijek otkaznog roka – prekida li bolovanje otkazni rok, oslobođenje od obveze rada prema noveli Zakona o radu iz 2022.
 • Obveze poslodavca nakon otkaza – izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava (čl. 130. Zakona o radu)

7. Rad putem digitalnih radnih platformi – nov oblik rada (početak 1. 1. 2024.)

 • Strane u platformskom radu (uloga, prava i obveze radnika, agregatora, digitalne radne platforme)
 • Ugovor o radu – obvezni sadržaj
 • Odgovornosti poslodavca
 • Evidencije rada i isplata
 • Mišljenja Ministarstva rada u vezi platformskog rada

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Sanja Rman

Filteri