Ukupno dokumenata: 1977
Naziv

(150/2011, 119/2014, 93/2016, 116/2018, 80/2022, 78/2024)

Datum prve objave: 22.12.2011. Verzija vrijedi od: 02.07.2024.

22.12.2011.

02.07.2024.

(102/2017, 32/2019, 78/2024)

Datum prve objave: 18.10.2017. Verzija vrijedi od: 01.07.2024.

18.10.2017.

01.07.2024.

(85/2020, 21/2023, 57/2024)

Datum prve objave: 22.07.2020. Verzija vrijedi od: 17.05.2024.

22.07.2020.

17.05.2024.

(68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020, 145/2020, 101/2023, 36/2024)

Datum prve objave: 27.07.2018. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

27.07.2018.

02.04.2024.

(68/2013, 30/2014, 115/2016, 39/2019, 98/2019, 155/2023, 36/2024)

Datum prve objave: 07.06.2013. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

07.06.2013.

02.04.2024.

(91/1996, 66/1998, 48/1998, 22/2006, 68/2018, 105/2020, 36/2024)

Datum prve objave: 28.10.1996. Verzija vrijedi od: 01.01.2025.

28.10.1996.

01.01.2025.

(61/2018, 98/2019, 114/2022, 36/2024)

Datum prve objave: 11.07.2018. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

11.07.2018.

02.04.2024.

(28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/2018, 126/2019, 130/2020, 21/2022, 60/2022, 16/2023, 155/2023, 36/2024)

Datum prve objave: 06.03.2013. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

06.03.2013.

02.04.2024.

(36/2024)

Datum prve objave: 25.03.2024. Verzija vrijedi od: 01.07.2024.

25.03.2024.

01.07.2024.

(152/2008, 76/2009, 80/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013, 152/2014, 70/2017, 126/2019, 126/2019, 130/2020, 80/2022, 36/2024)

Datum prve objave: 24.12.2008. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

24.12.2008.

02.04.2024.

(36/2024)

Datum prve objave: 25.03.2024. Verzija vrijedi od: 01.10.2024.

25.03.2024.

01.10.2024.

(153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/2014, 119/2015, 120/2016, 127/2017, 66/2019, 36/2024)

Datum prve objave: 21.12.2009. Verzija vrijedi od: 01.07.2024.

21.12.2009.

01.07.2024.

(70/2017, 126/2019, 84/2021, 114/2022, 36/2024)

Datum prve objave: 19.07.2017. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

19.07.2017.

02.04.2024.

(100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024)

Datum prve objave: 14.11.2018. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

14.11.2018.

02.04.2024.

(61/2018, 98/2019, 114/2022, 36/2024)

Datum prve objave: 11.07.2018. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

11.07.2018.

02.04.2024.

(36/2024)

Datum prve objave: 25.03.2024. Verzija vrijedi od: 01.01.2025.

25.03.2024.

01.01.2025.

(143/2021, 36/2024)

Datum prve objave: 24.12.2021. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

24.12.2021.

02.04.2024.

(17/2019, 98/2019, 114/2022, 36/2024)

Datum prve objave: 20.02.2019. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

20.02.2019.

02.04.2024.

(125/2011, 144/2012, 61/2015, 56/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019, 84/2021, 114/2022, 114/2023, 36/2024)

Datum prve objave: 07.11.2011. Verzija vrijedi od: 02.04.2024.

07.11.2011.

02.04.2024.

(73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013, 143/2014, 115/2016, 106/2018, 121/2019, 138/2020, 39/2022, 113/2022, 33/2023, 114/2023, 35/2024)

Datum prve objave: 18.06.2013. Verzija vrijedi od: 01.04.2024.

18.06.2013.

01.04.2024.

(10/1999, 25/2000, 1/2001, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 64/2002, 153/2002, 17/2004, 8/2006, 142/2006, 34/2007, 134/2007, 155/2008, 146/2008, 39/2009, 155/2009, 14/2011, 154/2011, 12/2012, 143/2012, 100/2014, 147/2014, 120/2016, 16/2019, 71/2023, 35/2024)

Datum prve objave: 01.02.1999. Verzija vrijedi od: 01.04.2024.

01.02.1999.

01.04.2024.

(117/2017, 52/2021, 27/2024)

Datum prve objave: 29.11.2017. Verzija vrijedi od: 14.03.2024.

29.11.2017.

14.03.2024.

(127/2017, 27/2024)

Datum prve objave: 20.12.2017. Verzija vrijedi od: 14.03.2024.

20.12.2017.

14.03.2024.

(71/2015, 104/2017, 36/2022, 27/2024)

Datum prve objave: 29.06.2015. Verzija vrijedi od: 14.03.2024.

29.06.2015.

14.03.2024.

(146/2020, 21/2022, 27/2024)

Datum prve objave: 28.12.2020. Verzija vrijedi od: 14.03.2024.

28.12.2020.

14.03.2024.

(25/2013, 41/2014, 114/2018, 27/2024)

Datum prve objave: 28.02.2013. Verzija vrijedi od: 14.03.2024.

28.02.2013.

14.03.2024.

(146/2020, 27/2024)

Datum prve objave: 28.12.2020. Verzija vrijedi od: 14.03.2024.

28.12.2020.

14.03.2024.

(91/2010, 81/2013, 124/2013, 26/2015, 102/2017, 68/2018, 70/2019, 141/2020, 18/2024)

Datum prve objave: 23.07.2010. Verzija vrijedi od: 22.02.2024.

23.07.2010.

22.02.2024.

Filteri