Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 1352
Prijedlog radi donošenja odluke koja će zamijeniti suglasnost drugog bračnog druga radi opterećenja bračne stečevine

Prema članku 32. st. 4. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23), ako jedan bračni drug bez opravdanog razloga odbije dati drugom bračnom drugu sugl...

Datum objave: 27.02.2024.

Pročitano
Prijedlog za sporazumni razvod braka - maloljetna djeca

Bračni drugovi koji imaju zajedničko maloljetno dijete podnose prijedlog za sporazumni razvod braka sukladno članku 456. Obiteljskog zakona.

Datum objave: 27.02.2024.

Pročitano
Prijedlog sudu radi donošenja odluke o poduzimanju hitnog medicinskog zahvata za dijete koje je navršilo 16 godina

Člankom 88. st. 3. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će u slučaju spora između djeteta i roditelja o poduzimanju medicinskog ...

Datum objave: 27.02.2024.

Pročitano
Prijedlog Centra za socijalnu skrb radi lišenja prava na roditeljsku skrb

Člankom 170. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će sud roditelja lišiti prava na roditeljsku skrb u izvanparničnom postupku ka...

Datum objave: 27.02.2024.

Pročitano
Prijedlog da se djetetu odredi školovanje u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima

Člankom 94. st. 6. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će u slučaju spora između djeteta i roditelja vezanog za obrazovanje dje...

Datum objave: 27.02.2024.

Pročitano
Prijedlog za sporazumni razvod braka - punoljetna djeca

Člankom 50. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da oba bračna druga mogu zahtijevati razvod braka prijedlogom za sporazumni razvod...

Datum objave: 27.02.2024.

Pročitano
Prijedlog sudu da odobri korištenje prihoda od imovine djeteta za liječenje roditelja

Člankom 97. st. 4. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da se prihodi od imovine djeteta mogu u iznimnim slučajevima koristiti za p...

Datum objave: 26.02.2024.

Pročitano
Prijedlog Odluke o primanju, fiskalizaciji, raspodjeli i isplati napojnice

Sukladno zakonu, poslodavac može donijeti odluku kojom će urediti način na koji se primaju napojnice, i odrediti način podjele dobivenih napojnica....

Datum objave: 26.02.2024.

Pročitano
Prijedlog za lišenje roditeljske skrbi

Člankom 170. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će sud roditelja lišiti prava na roditeljsku skrb u izvanparničnom postupku ka...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti

Člankom 25. st. 1. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da brak ne može sklopiti osoba koja nije punoljetna. Samo iznimno sud može ...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog za dopuštanje sklapanja braka osobi lišenoj poslovne sposobnosti

Prema članku 26. st. 3. Obiteljskog zakona, ako skrbnik iz stavka 2. toga članka odbije dati odobrenje za sklapanje braka, osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje s...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog radi lišenja poslovne sposobnosti

Člankom 234. st. 1. Obiteljskog zakona ((Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će sud u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja zbog duševnih s...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog radi djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti

Člankom 234. st. 1. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će sud u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja zbog duševnih sm...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog sudu da odluči koji će od roditelja zastupati dijete kod promjene imena

Prema čl. 100. st. 5. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23), ako roditelj koji zastupa dijete u stvarima iz stavka 1. toga članka ne može pribavi...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog za produljenje roditeljske skrbi

Člankom 91. st. 1. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu ...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Ugovor o leasingu

Člankom 4. st. 1. Zakona o leasingu (Nar. nov., br. 141/13) propisano je da je posao leasinga pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavl...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog radi raspolaganja imovinom koja je djetetu darovana

Člankom 98. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da roditelji ne smiju upravljati imovinom djeteta koju je dijete naslijedilo ili m...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Ugovor o licenciji žiga

Člankom 699. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 155/23) propisano je da se ugovorom o licenciji obvezuje davatelj licencije ustupiti stjecatelju licencije u cjelini...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga

Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga uobičajeno se sklapa u pisanom obliku, a valja reći da se i dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave. U nastavku donosimo primjer Ugov...

Datum objave: 12.12.2023.

Pročitano
Ugovor o vlasništvu na posebnim dijelovima i međusobnim odnosima upri uporabi nekretnine

Člankom 47. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i dopušteno te da mu to pravo ne zastarijeva...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o rješavanju imovinskopravnih odnosa

Člankom 2. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 156/22) propisano je da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Re...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Sporazum o pravnim posljedicama razvoda braka

Člankom 52. Obiteljskog zakona utvrđeno je oko kojih se pitanja mogu sporazumijeti bračni drugovi prilikom razvoda braka.

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o utvrđivanju vlasništva na posebnim dijelovima i uređenju odnosa između vlasnika

Člankom 43. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da ako se nekretnina sastoji od zemljišta sa zgradom, suvlasnik čiji je suvlasnički dio te nekretnine ...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o vođenju knjigovodstva

Člankom 7. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 - 82/23) propisano je da ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim p...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o poslovnoj suradnji

Člankom 2. Zakona o obveznim odnosima propisano je da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim prop...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o donaciji

Člankom 2. Zakona o obveznim odnosima propisano je da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim prop...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Tužba radi poništaja arbitražnog pravorijeka

Prema članku 36. Zakona o arbitraži protiv pravorijeka arbitražnog suda može se podnijeti tužba za poništaj. Pravorijek može poništiti sud iz članka 43. stavka 1. toga Zakona, i to...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Punomoć - prodaja automobila

Punomoć za obavljanje svih radnji vezano uz prijenos vlasništva daje se u pisanom obliku i ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, već samo vlastoručno potpisana. U nastavku d...

Datum objave: 07.11.2023.

Pročitano
Ugovor o prokuri

Prokura je trgovačka punomoć čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni Zakonom o trgovačkim društvima. Prokura se daje u pisanom obliku na način predviđen izjavom o osnivanju društv...

Datum objave: 07.11.2023.

Pročitano
Punomoć - obavljanje redovitog tehničkog pregleda vozila

Punomoć za obavljanje redovitog tehničkog pregleda u praksi mora biti u pisanom obliku i ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. U nastavku donosimo ogledni primjer punomoći v...

Datum objave: 07.11.2023.

Pročitano

Filteri