Bračna stečevina – neka sporna pitanja i noviji primjeri iz sudske prakse

12. lipnja 2024. u 10:00 sati

Platforma ZOOM

BRAČNA STEČEVINA – NEKA SPORNA PITANJA I NOVIJI PRIMJERI IZ SUDSKE PRAKSE
12.
lipnja 2024., s početkom u 10,00 sati

Predavači:
Tomislav Aralica, sudac Županijskog suda u Zagrebu
Goran Goluža, sudac Općinskog građanskom sudu u Zagrebu
Predviđeno trajanje seminara: od 10.00 do 14,00 sati (s pauzom)

CILJ SEMINARA:
Cilj ovog e-seminara je upoznati sudionike s novijom sudskom praksom u postupcima podjele bračne stečevine, podjele odgovornosti za dugove supružnika, primjene načela  povjerenja u zemljišne knjige, podjeli bračne stečevine na stanovima kupljenim na kredit, na kojima postoji založno pravo ili stanovima stečenim stanarskim pravom, s primjerima različitih vrsta tužbi za utvrđenje bračne stečevine, kao i raspraviti druga sporna pitanja i dvojbe.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:
Ovaj e-seminar je namijenjen sucima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima i drugim pravnim zastupnicima stranaka u sporu.

PROGRAM:
• dva pravna režima: zajednička imovina i bračna stečevina
• bračni ugovor i ugovor o podjeli bračne stečevine
• poslovi redovite i izvanredne uprave, zajednički dugovi supružnika
• sudsko utvrđenje opsega bračne stečevine i veličine suvlasničkih razmjera
• utvrđenje opsega bračne stečevine na neetažiranom stanu
• tužba za utvrđenje bračne stečevine, inačice tužbi radi utvrđenja nekretnine bračnom stečevinom zahtjev za izdavanjem tabularne isprave i nalog za trpljenje upisa u zemljišne knjige
• poslovni udjeli u trgovačkom društvu kao bračna stečevina
• sukob načela povjerenja u zemljišne knjige i bračne stečevine
• načelo povjerenja u zemljišne knjige  i prisilno založno pravo
• stanovi kupljeni na kredit, trenutak kupnje, značaj otplate anuiteta
• bračna stečevina i stjecanje vlasništva na stanovima na kojima je postojalo stanarsko pravo
• imovinski odnosi izvanbračnih drugova

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA E-SEMINARU:
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na e-seminaru putem prijavnice. Na e-mail adresu sudionika stići će poziv i uputa za registraciju na platformu ZOOM, a nakon registracije i potvrda registracije s poveznicom za sudjelovanje.

Sudionici mogu pismeno postavljati pitanja tijekom održavanja e-seminara, a preporučljivo je da ih dostave prije e-seminara, na e-mail urednistvo@informator.hr

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike pravnog portala (Informator Ultimate paket), koji su podmirili dospjelu pretplatu, kotizacija iznosi 75,00 €. Za pretplatnike tjednika Informator i pretplatnike pravnog portala (Informator Standard, Informator Advanced i Informator Premium paket), kotizacija iznosi 127,50 €. Za ostale sudionike, naknada za sudjelovanje iznosi 150 €. Cijene uključuju PDV.

Kotizacija se uplaćuje najkasnije do 11. lipnja 2024. na račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-120624–OIB PLATITELJA.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
Sudjelovanje na e-seminaru, mogućnost postavljanja pitanja predavačima, Power Point prezentaciju u elektroničkom obliku i videosnimku e-seminara.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

*Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn

Filteri