Pogledajte prvih 5 min besplatno

Osnivanje i obnova zemljišne knjige, uspostava Baze zemljišnih podataka i nova sudska praksa

Andrea Simić Rukavina, Ivo Đuratović

12.12.2023.

Trajanje: 2h 9min

  • PowerPoint prezentacija
  • Priručnik sa seminara
  • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljiv e-seminar? 
Pogledajte snimku našeg e-seminara i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog webinara dobivate:
  • radne materijale 
  • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!
 
O WEBINARU:
Na webinaru bit će pojašnjene sve radnje koje je potrebno provesti u postupku obnove zemljišne knjige, s naglaskom na novine, dvojbe i probleme u praksi. Velika novina je da rasprava u postupku sastavljanja nacrta zemljišnoknjižnih uložaka nije pravilo već iznimka, a novost je i mogućnost povjeravanja poslova javnim bilježnicima. Stoga će javni bilježnici i odvjetnici odnosno pravnici koji sudjeluju kao pravni stručnjaci u postupcima predočavanja elaborata katastarske izmjere na ovom webinaru moći steći daljnja potrebna znanja u vezi provođenja postupka predočavanja i obnove zemljišne knjige. Također, lokalni službenici kao i predstavnici upravitelja javnih dobara i drugih nekretnina dobit će pun uvid u postupke predočavanja i obnove zemljišne knjige i saznati kako mogu utvrđivati i štititi svoja prava.

Nadalje, predavači će pojasniti osnivanje zemljišne knjige i objasniti način postupanja u Bazi zemljišnih podataka te ukazati na najnovije odluke Vrhovnog suda RH i Ustavnog suda RH, vezane uz Zakon o zemljišnim knjigama te pojasniti njihov značaj za praksu.

KOME JE WEBINAR NAMIJENJEN:
Webinar je namijenjen službenicima u katastru, zemljišnoknjižnim sucima i zk referentima, javnim bilježnicima, referentima u imovinskopravnim službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korporativnim pravnicima, odvjetnicima, i drugim subjektima koji primjenjuju propise zemljišnoknjižnog prava.

PROGRAM:

  • Ivo Đuratović, sudac i predsjednik ZK odjela Općinskog suda u Novom Zagrebu

Katastarska izmjera, predočavanje katastarskog elaborata i obnova zemljišne knjige
1. Višegodišnji program katastarskih izmjera
2. Predočavanje elaborata katastarske izmjere
3. Postupak obnove zemljišne knjige nakon predočavanja
4. Javni bilježnik u postupku obnove zemljišne knjige (ovlasti i obveze)
5. Otvaranje nove zemljišne knjige

  • Andrea Simić Rukavina, viša savjetnica – specijalistica u Sektoru za zemljišnoknjižna i stvarna prava, Ministarstvo pravosuđa i uprave RH

Baza zemljišnih podataka (BZP - ujedinjeni podaci zemljišne knjige i katastra)
1. Osnivanje zemljišnih knjiga preuzimanjem podataka postojećeg katastarskog operata bez održavanja rasprava
2. Osnovane zemljišne knjige temeljem postojećeg operata
3. Rok za ispravak - prijepis pologa i kartona zemljišta, prijave i prigovori
4. Usklađivanje podataka zemljišne knjige i katastra i uspostava BZP
5. Postupanje u BZP

Nova sudska praksa u zemljišnoknjižnom postupku
1. Revizijska odluka Vrhovnog suda RH, Rev-3456/2023-2, vezana uz pojedinačni ispravni postupak
2. Rješenje Ustavnog suda RH, U-I-3271/2023, vezano uz članak 105. Zakona o zemljišnim knjigama (elektroničko podnošenje prijedloga za upis)

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Andrea Simić Rukavina

Ivo Đuratović

Filteri