Novi zakoni o državnim službenicima i o plaćama u državnoj i javnoj službi

18. ožujka 2024. u 09:30 sati

dvorana ban Zrinski, Hotel Dubrovnik, Zagreb

NOVI ZAKONI O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ I JAVNOJ SLUŽBI
18. ožujka 2024., s početkom u 9.30 sati, Dvorana ban Zrinski, Hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb

Predavačice:

Sanda Pipunić, načelnica Sektora za službeničke odnose, Uprave za službenički sustav Ministarstva pravosuđa i uprave
Fadila Bahović, načelnica Sektora za računovodstvo i financije u Ministarstvu pravosuđa i uprave

CILJ SEMINARA:
Zakon o državnim službenicima i Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, dva važna zakona u državnoj službi, stupila su na snagu 1. siječnja 2024. Nakon 18 godina kontinuirane primjene Zakon o državnim službenicima koji je donesen 2005., i otad mnogo puta mijenjan i nadopunjavan, zamijenjen je novim Zakonom o državnim službenicima koji je objavljen u Nar. nov., br. 155/23. Novi je Zakon sadržajno blizak svome prethodniku, ali donosi i niz novih instituta i zakonskih rješenja. Usto, u prosincu 2023. donesen je i Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, koji je najavljivan kao najveći reformski poduhvat u javnoj upravi u posljednjih 30 godina. Riječ je o Zakonu koji bi po prvi puta trebao standardizirati plaće zaposlenih u javnom sektoru. Slijedom toga, cilj je ovoga seminara pojasniti institute koje sadrže Zakon o državnim službenicima i Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, i prezentirati novine koje su ti Zakoni donijeli u sustav državne službe.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:
Seminar je namijenjen predstavnicima tijela državne uprave i drugih državnih tijela, prije svega rukovodećim državnim službenicima te državnim službenicima koji rade na poslovima vezanima za upravljanje ljudskim potencijalima i obračun plaća u državnim tijelima. 

PROGRAM: 

INSTITUTI SLUŽBENIČKOG PRAVA PREMA NOVOM ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

 • Centralizirani sustav za zapošljavanje
 • Odlučivanje o pravima i obvezama državnih službenika
 • Radna mjesta u državnoj službi
 • Kompetencijski model
 • Premještaji
 • Napredovanje u službi
 • Postupak ocjenjivanja
 • Državni ispit
 • Odgovornost za povrede službene dužnosti
 • Prestanak državne službe
 • Prijelazno razdoblje

NOVI SUSTAV PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

 • Vrednovanje radnih mjesta
 • Definiranje osnovne plaće
 • Dodaci na plaću propisani Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama
 • Dodaci na plaću koji se mogu utvrditi kolektivnim ugovorima
 • Ocjenjivanje učinkovitosti rada i promicanje temeljem ocjene učinkovitosti rada
 • Platna ljestvica i platni razredi
 • Godišnja nagrada (bonus) za ostvarene radne rezultate
 • Uloga Vijeća za praćenje i unapređenje sustava plaća
 • Izazovi reforme

Nove Uredbe kojima se uređuju standardna mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta, rasponi koeficijenata u platnim razredima te radna mjesta i koeficijenti za obračun plaće u državnoj službi (primjena od 1. ožujka 2024.)

Prijelazno razdoblje i zaštita stečenih prava

 • Prevođenje radnih mjesta u državnoj službi
 • Postupanje u sustavu REGZAP-COP
 • Prava zatečenih državnih službenika i namještenika

Predviđeno trajanje seminara: od 9.30 do 13.30 sati

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA SEMINARU:
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na seminaru putem prijavnice. Sudionici mogu postavljati pitanja tijekom održavanja seminara, a preporučljivo je da ih dostave i prije seminara, na e-mail urednistvo@informator.hr.

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike pravnog portala informator.hr i tjednika Informator koji su podmirili dospjelu pretplatu kotizacija iznosi 148,75 €. Za ostale sudionike, naknada za sudjelovanje iznosi 175,00 €Cijene uključuju PDV.

Kotizacija se uplaćuje najkasnije do 17. ožujka 2024. na račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-18032024–OIB PLATITELJA.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
Sudjelovanje na seminaru, kavu dobrodošlice, kavu i snack u pauzi, mogućnost postavljanja pitanja predavačima, te skriptu s power point prezentacijom.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

Filteri