Pomorsko dobro - upravljanje, gradnja i dodjela dozvola za obavljanje djelatnosti

27. ožujka 2024. u 09:30 sati

Hotel Kolovare, Zadar, ul. Bože Peričića 14

POMORSKO DOBRO – UPRAVLJANJE, GRADNJA I DODJELA DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
27. ožujka 2024., s početkom u 9,30 h
Hotel Kolovare, Zadar, ul. Bože Peričića 14

CILJ SEMINARA: Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je na snagu stupio 29. srpnja 2023., donosi bitne promjene u odnosu na dosadašnju regulaciju mnogobrojnih pravnih odnosa na pomorskom dobru. Među ostalim, koncesijska odobrenja, temeljem kojih su se preko četvrt stojeća obavljale brojne aktivnosti na našem moru i obali zamijenjena su dozvolama. U pitanju je bitno drukčiji model dodjele dozvola u odnosu na dosadašnji postupak dodjele koncesijskog odobrenja. Novi Zakon uključuje i novi sustav nadzora aktivnosti na pomorskom dobru, ali i obvezu donošenja novih općih akata od lokalnih samouprava vezano uz zaštitu i nadzor pomorskog dobra. Stoga će se na ovom seminaru detaljno pojasniti rješenja novog Zakona i do sada donesenih podzakonskih propisa, sustav prostornog planiranja i gradnje na pomorskom dobru, evidentiranje pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, novi model dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti, promjene koja se tiče lokalnih samouprava na moru, lučkih uprava, ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, ali i promjene važne tisućama poduzetnika koji obavljaju brojne djelatnosti na obali i moru.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN: Seminar je namijenjen službenicima i pročelnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih upravnih odjela nadležnih za pomorstvo, prostorno uređenje, gradnju, imovinskopravne poslove, službenicima državne uprave i lučkih uprava, odvjetnicima, poduzetnicima te svima onima koji obavljaju ili planiraju obavljati gospodarske aktivnosti na moru i obali.

Predavači i program:

1) JOSIP BILAVER, državni tajnik za more i EU fondove, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH

Ciljevi i svrha novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

2) dr. sc. NINA PERKO, ravnateljica Uprave pomorstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH

Instituti raspolaganja pomorskim dobrom s posebnim naglaskom na novi institut dozvole na pomorskom dobru

- općenito o pomorskom dobru
- instituti raspolaganja pomorskim dobrom (koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, posebna upotreba pomorskog dobra, dozvola na pomorskom dobru i privremeno gospodarsko korištenje pomorskog dobra)
- plan upravljanja jedinice lokalne samouprave kao temelj za raspisivanje natječaja za dozvole na pomorskom dobru
- iznosi minimalnih naknada za pojedinu djelatnost koja se obavlja temeljem dozvole

Nadzor pomorskog dobra u općoj upotrebi i nadzor reda u luci otvorenoj za javni promet
- pomorski i lučki redari – kako je sustav nadzora zamišljen

3) SNJEŽANA ĐURIŠIĆ, načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH

Pomorsko dobro, gradnja i prostorno uređenje
- prostorno planiranje
- lokacijska dozvola
- dokaz pravnog interesa
- formiranje građevnih čestica

4) doc. dr. sc. JADRANKO JUG, sudac Vrhovnog suda RH

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – stvarnopravni aspekti i evidencija pomorskog dobra

- definicija pomorskog dobra i pravni status
- utvrđenje pravnog statusa pomorskog dobra
- evidentiranje pomorskog dobra (katastarska evidencija i upis u zemljišne knjige)
- postojeći upisi prava vlasništva na pomorskom dobru (nezakoniti upisi, iznimke)

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA SEMINARU:
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na seminaru putem prijavnice, najkasnije 25. ožujka 2024. Sudionici mogu postavljati pitanja tijekom održavanja seminara, a preporučljivo je da ih dostave i prije seminara, na e-mail urednistvo@informator.hr.

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike pravnog portala informator.hr i tjednika Informator koji su podmirili dospjelu pretplatu kotizacija iznosi 170,00 €. Za ostale sudionike, naknada za sudjelovanje iznosi 200,00 €Cijene uključuju PDV.

Kotizacija se uplaćuje najkasnije do 25. ožujka 2024. na račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-27032024–OIB PLATITELJA.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
Sudjelovanje na seminaru, kavu dobrodošlice, kavu i snack u pauzi, mogućnost postavljanja pitanja predavačima, te skriptu s power point prezentacijom.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

Filteri