Zakon o izvanparničnom postupku

(Nar. nov., br. 59/23)

Zakon s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

CIJENA:
12,00 €

Područje: 3. GRAĐANSKO PRAVO

Opseg: 40 str.

Format cm: 20,5 x 28 cm

Uvez: meki

Godina izdanja: 2024.

Šifra: 06880001

Predgovor

Do lipnja 2023. normativni okvir izvanparničnog procesnog prava Republike Hrvatske obuhvaćao je Zakon o sudskom vanparničnom postupku Kraljevine Jugoslavije od 24. srpnja 1934. (Sl. novine Kraljevine Jugoslavije, br. 45/34), koji se do tada primjenjivao kao pravna pravila. Naime, sukladno članku 1. Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine, pravni propisi (zakoni, uredbe, naredbe, pravilnici i dr.) koji su bili na snazi na dan 6. travnja 1941. godine primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj kao pravna pravila, ako su sukladno posebnim propisima, do dana stupanja na snagu zakona, primjenjivana u Republici Hrvatskoj, a riječ je o odnosima koji nisu uređeni važećim propisima Republike Hrvatske te ako su u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Kako u Republici Hrvatskoj nije donedavno postojao Zakon o izvanparničnom postupku, tako su se primjenjivala pravna pravila navedenog Zakona o sudskom vanparničnom postupku iz 1934. godine.

S obzirom na to, uočena je potreba za uređenje pravila izvanparničnog postupka kojim bi se izvanparnični postupak osuvremenio te uredio na način koji bi osigurao građanima i poslovnim subjektima kvalitetnu i transparentnu pravnu zaštitu te zajamčio pravnu sigurnost. To je i učinjeno donošenjem Zakona o izvanparničnom postupku, koji je donesen na sjednici Hrvatskog sabora, 7. lipnja 2023., a objavljen je u Nar. nov., br. 59/23. Stupio je na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 10. lipnja 2023., osim odredaba članka 52., članka 56. stavka 2., članaka 101. - 116. toga Zakona koje stupaju na snagu 1. rujna 2023. Cilj novog Zakona je biti opći i osnovni izvor izvanparničnog procesnog prava.

Budući da je u okviru provođenja izvanparničnog postupka nužno osigurati brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava svih građana te zajamčiti pravnu sigurnost, uz istovremeno rasterećenje sudova, u novom Zakonu rješavanje određenih vrsta izvanparničnih postupaka povjereno je javnim bilježnicima kao povjerenicima suda. Tako se javnim bilježnicima povjerava postupanje u izvanparničnim postupcima proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti, uređenja međa ako su stranke podnijele sporazumni prijedlog za uređenje međe te razvrgnuća suvlasničke zajednice ako su stranke podnijele sporazumni prijedlog za razvrgnuće suvlasničke zajednice. Da bi primjena Zakona o izvanparničnom postupku u svakodnevnom radu bila lakša, priredili smo ovo izdanje s tekstom Zakona i detaljnim pojmovnim kazalom.


Uredništvo