Povjerenik za informiranje - Izbor odluka

2013. - 2023.

CIJENA:
38,00 €

Područje: Državna uprava, službenici i namještenici

Autori: Zoran Pičuljan, Dubravka Bevandić, Marija Bošković, Tanja Dvorski, Ivo Vukić

Opseg: 382 str.

Format cm: 17 x 24

Uvez: tvrdi

Godina izdanja: 2023.

Šifra: 06870001

Predgovor

Iz predgovora

„Priroda samog instituta kojem je dinamika i točnost glavna odlika, opravdani zahtjevi i legitimna očekivanja korisnika i vjerodostojnost institucija razlozi su za korištenje potvrđene upravne prakse. Nekorištenje dosegnutih upravnih standarda, posebno onih potvrđenih od strane Visokog upravnog suda, u suprotnosti je s logikom instituta prava na pristup informacijama te općim načelima prava.

Stoga se ovim Izborom odluka želi još jače potaknuti tijela javne vlasti na potrebu i prednosti korištenja upravne prakse Povjerenika, a samim time i pridonijeti daljnjoj afirmaciji upravne prakse kao izvora prava.“

dr.sc. Zoran Pičuljan

Iz uvodnih članaka

…“Tijelima javne vlasti u rješavanju predmeta u području prava na pristup informacijama pored sudske prakse vodilja svakako treba biti i upravna praksa, a sve kako bi se osiguralo jednako prvostupanjsko odlučivanje o zahtjevima za pristup informacijama…

Posebna važnost ovoga Izbora odluka ogleda s u tome što je ovo jedan od rijetkih primjera objave prakse upravnih tijela u Hrvatskoj, sakupljene i objavljene s ciljem činjenja upravne djelatnosti transparentnijom, diseminacije stavova i argumenata drugostupanjskog tijela ne samo prvostupanjskim tijelima, već i cjelokupnoj znanstvenoj i stručnoj javnosti, te unaprjeđenja upravne djelatnosti u budućnosti.“

prof. dr. sc. Dario Đerđa

 

…“Test razmjernosti i javnog interesa (čl. 16. Zakona) ima obilježja „iznimke od iznimke“ (određena vrsta informacija iznimno nije dostupna na zahtjev, ali primjenom testa iznimno može postati dostupna). Test omogućuje da se, kada rezultati provedbe testa na to upućuju, korisniku omogući pristup načelno nedostupnoj informaciji, ali samo u kontekstu konkretnog slučaja. Regulacija testa nužno je općenita. Zbog toga je osobito važna upravna i upravnosudska praksa razvijena u provedbi testa. Ta je praksa također prikazana u ovome Izboru odluka.“

dr. sc. Alen Rajko