Informator broj 6625 od 04. svibnja 2020.

UVODNIK

Postojeće mogućnosti digitalizacije građanskog pravosuđenja - adekvatan odgovor u vrijeme krize?

U proteklim godinama sudska i izvršna vlast učinile su mnogo u izmjeni stanja nabolje kako glede upravljanja predmetima, tako i glede organizacije sudova. Napore i rezultate tih napora valja cijeniti. Trenutačni problem, a možebitno i dugoročni, organizacije rada sudova u vrijeme krize, ponajprije njegove digitalne komponente, postaje pitanje od prvorazredne pravne i pravno-političke važnosti. Vrijeme u kojem jesmo, a pogotovo ono koje nadolazi, pitanja i probleme u tom smjeru sve će više potencirati. Predmet ovog članka su postojeće mogućnosti digitalizacije pravosuđa, i to tako da kritički razmatramo relevantna pitanja pravne zaštite. U tom smislu, doc. dr. sc. Jakob Nakić i doc. dr. sc. Dejan Bodul analiziraju treba li krenuti i daljnjim smjerom moguće zakonodavne intervencije, koji bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, potencijalno mogao poboljšati normativno uređenje pravne zaštite.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul, doc. dr. sc. Jakob Nakić

Sadržaj

Postojeće mogućnosti digitalizacije građanskog pravosuđenja - adekvatan odgovor u vrijeme krize?
Autori: Dejan Bodul Jakob Nakić

Stručni članak

U proteklim godinama sudska i izvršna vlast učinile su mnogo u izmjeni stanja nabolje kako glede upravljanja predmetima, tako i glede organizacije sudova. Napore i rezultate tih napora valja cijeniti. Trenutačni problem, a možebitno i dugoročni, organizacije rada sudova u vrijeme krize, ponajprije njegove digitalne komponente, postaje pitanje od prvorazredne pravne i pravno-političke važnosti. Vrijeme u kojem jesmo, a pogotovo ono koje nadolazi, pitanja i probleme u tom smjeru sve će više potencirati. Predmet ovog članka su postojeće mogućnosti digitalizacije pravosuđa, i to tako da kritički razmatramo relevantna pitanja pravne zaštite. U tom smislu, doc. dr. sc. Jakob Nakić i doc. dr. sc. Dejan Bodul analiziraju treba li krenuti i daljnjim smjerom moguće zakonodavne intervencije, koji bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, potencijalno mogao poboljšati normativno uređenje pravne zaštite.

LEGATUM EST DONATIO TESTAMENTO RELICTA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, legatum predstavlja nasljednopravni akt kojim ostavitelj naređuje oporučnom nasljedniku da se određene imovinske namjene iz ostavine (hereditas) imaju dati trećoj osobi (legatarius ili honoratus) na teret nasljednika (oneratus).

Peta Novela Kaznenog zakona
Autor: Sandra Kantolić

Stručni članak

Posljednja, peta Novela Kaznenog zakona stupila je na snagu 1. siječnja 2020., a provedena je, između ostalog, zbog potrebe revidiranja kaznenog djela nasilja u obitelji, kvalifikatornih oblika pojedinih kaznenih djela kada su ona počinjena prema bliskim osobama i u tom smislu pooštravanja zakonske politike kažnjavanja te proširenja značenja izraza službene osobe koji obuhvaća i djelatnike socijalne skrbi, pa te i ostale relevantne izmjene i dopune detaljnije razmatramo u članku.

Razlike u sudskoj praksi kao novi oblik povrede prava na pravično suđenje
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U članku autor razmatra dvije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, i to U-III-990/2019 od 19. prosinca 2019. i U-III-4363/2017 od 5. studenoga 2019. Njima su utvrđene povrede prava na pravično suđenje vezane uz razlike u sudskoj praksi. Također, prikazuje načelna stajališta Europskog suda za ljudska prava o utjecaju dugotrajne razlike u sudskoj praksi na pravnu sigurnost i povjerenje javnosti u pravni sustav.

Zabrana rada u trgovini nedjeljom u Republici Hrvatskoj - ustavnopravni aspekti
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Nakon što je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio Odluku o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, ponovno se pokrenula rasprava o zabrani rada u trgovini nedjeljom. Autor podsjeća da je Ustavni sud Republike Hrvatske do sada dva puta odlučivao o zabrani rada trgovina nedjeljom, pojašnjava dosege argumenata Ustavnoga suda i stavlja ih u kontekst najnovije Odluke Stožera.

Poništenje postupaka javne nabave i jednostavne nabave te zabrana pokretanja novih postupaka
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu donijela je Vlada Republike Hrvatske 2. travnja 2020. (Nar. nov., br. 41/20), a stupila je na snagu 4. travnja 2020. Njome se propisuju mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja predviđenih Državnim proračunom za 2020. i financijskim planovima za 2020. izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna. U tom se smislu potpisuju i određena ograničenja u postupcima javne nabave, o čemu pišemo u ovom članku.

Odgoda plaćanja dospjele obveze poreza na dodanu vrijednost za vrijeme posebnih okolnosti
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Epidemija COVID-19 utječe na poslovanje brojnih poslovnih subjekata, stoga je donesen niz mjera kojima se nastoji pozitivno utjecati na likvidnost poslovnih subjekata, razinu gospodarske aktivnosti te očuvanje radnih mjesta. Jedna od tih mjera je i odgoda plaćanja dospjele obveze poreza na dodanu vrijednost, koja vrijedi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, a o kojoj donosimo više informacija u nastavku.

Vremeplov: Papinske bule o darovanju - 3. i 4. svibnja 1493.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prvom bulom, Inter caetera (hrv. „između ostalih (djela)“) od 3. svibnja 1493. Španjolskoj je priznato prisvajanje prava nad svom neotkrivenom zemljom koja nije bila u vlasti kršćanskog princa, a zaštićena su prijašnja prava Portugala.

Abecedarij upravnog postupka: Privremeni zastupnik
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 34. st. 1. i 2. ZUP-a

Parnični postupak – troškovi postupka – odvjetnički troškovi – osnovica za obračun
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Naknada odvjetniku za njegovo pravno zastupanje u postupku izvlaštenja određuje se prema visini priznate naknade za izvlaštene nekretnine (utvrđene rješenjem o izvlaštenju)

Pravo na pravnu pomoć tražitelja međunarodne zaštite
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako upravni sud odbaci tužbu ili korisnik besplatne pravne pomoći odustane od tužbenog zahtjeva, Ministarstvo nije dužno isplatiti naknadu troškova pravne pomoći

Radno vrijeme trgovina i pravo na plaću

Vi pitate - mi odgovaramo

Na temelju nove Odluke Stožera civilne zaštite o radu trgovina, s primjenom od 27. travnja 2020., naša trgovina ima dvokratno radno vrijeme (8-14 h i 15-21 h), pri čemu radnici od 14 do 15 sati čiste i dezinficiraju prodavaonice, sukladno Odluci i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Smatra li se i vrijeme provedeno u čišćenju i dezinficiranju prostora također radnim vremenom?

Javna objava popisa dužnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li javna objava dužnika prema općini zakonita s aspekta zaštite osobnih podataka?

Izmjena odluke JLP(R)S-a o plaćanju poreza na korištenje javnih površina

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojom se uređuje plaćanje poreza na korištenje javnih površina, zbog posebnih okolnosti prouzročenih epidemijom COVID-19, izmijeniti tako da se po izmjeni primjenjuje na razdoblje prije 1. siječnja sljedeće godine (tj. prije 1. siječnja 2021.), odnosno na razdoblje u kojem su odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uvedene mjere zaštite, a u cilju oslobođenja poreznih obveznika od plaćanja poreza na korištenje javnih površina?

Višestruki prijeboj

Vi pitate - mi odgovaramo

Nekolicina pravnih osoba željela bi prebiti međusobne obveze i potraživanja. Je li nužno da ugovor o multilateralnoj kompenzaciji potpišu svi sudionici na istoj ispravi?

Rad lokalnih službenika od kuće

Vi pitate - mi odgovaramo

Radi epidemije bolesti COVID-19, gradonačelnik je odlučio da će upravna tijela Grada sa strankama raditi samo putem telefona i elektroničke pošte, a da će službenici raditi tako da svakoga dana po jedan službenik posao obavlja u prostoru upravnog tijela, dok će ostali službenici raditi od kuće. Koje je odluke potrebno donijeti u svezi s takvom organizacijom rada?

Filteri