Informator broj 6076 od 30. svibnja 2012.

UVODNIK

Najavljene promjene u oporezivanju imovine u Republici Hrvatskoj

U posljednje smo vrijeme svjedoci najave uvođenja u naš porezni sustav nekih novih poreza, a odnose se na oporezivanje imovine. Kao budući objekti (predmeti) oporezivanja najavljuju se: neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, vikendice, stanovi i nekorištene poduzetničke nekretnine. Te prijedloge brani se obrazloženjem da bi upravo takvi porezi trebali potaknuti da se određene nekretnine aktiviraju, tj. da se neobrađena obradiva poljoprivredna zemljišta obrade (obrađuju), a nekorištene poduzetničke nekretnine privedu svrsi. Oporezivanje stambenog prostora i vikendica popraćeno je obrazloženjem da je onaj tko ima i stan i vikendicu bogat čovjek, pa bi se to moglo shvatiti kao najava oporezivanja vlasnika navedenih nekretnina prema ekonomskoj snazi. Budući da su prije desetak godina1 u naš porezni sustav uvedena tri porezna oblika od kojih dva (porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište i porez na nekorištene poduzetničke nekretnine) neodoljivo podsjećaju na one o kojima danas govorimo, mišljenja smo da je korisno prisjetiti se rezultata, odnosno učinaka koje je njihova primjena imala, kao i razloga zbog kojih su izostavljeni iz našeg poreznog sustava. Autorica, prof. dr. sc. BARBARA JELČIĆ, kritički se osvrće na predložene promjene i smatra da su takvi porezi prema svojoj definiciji kazna.
Autor: prof. dr. sc. Barbara Jelčić, Zagreb

Sadržaj

Najavljene promjene u oporezivanju imovine u Republici Hrvatskoj
Autor: Barbara Jelčić

Stručni članak

U posljednje smo vrijeme svjedoci najave uvođenja u naš porezni sustav nekih novih poreza, a odnose se na oporezivanje imovine. Kao budući objekti (predmeti) oporezivanja najavljuju se: neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, vikendice, stanovi i nekorištene poduzetničke nekretnine. Te prijedloge brani se obrazloženjem da bi upravo takvi porezi trebali potaknuti da se određene nekretnine aktiviraju, tj. da se neobrađena obradiva poljoprivredna zemljišta obrade (obrađuju), a nekorištene poduzetničke nekretnine privedu svrsi. Oporezivanje stambenog prostora i vikendica popraćeno je obrazloženjem da je onaj tko ima i stan i vikendicu bogat čovjek, pa bi se to moglo shvatiti kao najava oporezivanja vlasnika navedenih nekretnina prema ekonomskoj snazi. Budući da su prije desetak godina1 u naš porezni sustav uvedena tri porezna oblika od kojih dva (porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište i porez na nekorištene poduzetničke nekretnine) neodoljivo podsjećaju na one o kojima danas govorimo, mišljenja smo da je korisno prisjetiti se rezultata, odnosno učinaka koje je njihova primjena imala, kao i razloga zbog kojih su izostavljeni iz našeg poreznog sustava. Autorica, prof. dr. sc. BARBARA JELČIĆ, kritički se osvrće na predložene promjene i smatra da su takvi porezi prema svojoj definiciji kazna.

Sadržaj ugovora o odvjetničkim uslugama u suvremenom pravu
Autor: Loris Belanić

Stručni članak

Ugovor o odvjetničkim uslugama specifičan je ugovor koji potječe iz ugovora o nalogu, ali se od njega ujedno i razlikuje po svojem sadržaju koji je usmjeren na pružanje poslova pravne pomoći. Posebno se obrađuju prava i obveze ugovornih strana koja su karakteristična za taj ugovor, a radi toga da se pokuša sustavno na jednom mjestu prikazati njegov sadržaj.

Transformacija javne uprave modernog društva u e-Upravu
Autor: Kate Bagović

Stručni članak

Proces stvaranja moderne javne uprave potaknut je širenjem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Sudjelovanjem u provedbi Digitalne agende za Europu, Republika Hrvatska preuzela je obvezu do 2020. omogućiti integraciju hrvatske javne uprave u jedinstveni europski upravni prostor. Modernizacija javne uprave predstavlja napredak prema korisnički usmjerenoj upravi, pri čemu se uključenjem u europsko okruženje brišu granice nacionalnih sustava i omogućava građanima dostupnost i obavljanje svih oblika suradnje. Stoga autorica u članku raspravlja iznosi svoje mišljenje i raspravlja o samom pojmu, odnosno o nekim odrednicama osnovnog koncepta e-Uprave i tijeku uvođenja u Republiku Hrvatsku.

Kako ubrzati postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
Autori: Ana-Marija Končić Damir Kontrec

Stručni članak

Na temelju dosadašnjih iskustava u praksi primjene propisa o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, autori u ovom članku obrađuju neka od pitanja koja se najčešće pokazuju spornima, kao i neka pitanja postavljena na savjetovanju »Aktualnosti u području nekretnina – 2012.«, koje je, u organizaciji Novog informatora, održano 23. travnja 2012. u Zagrebu. Konačno, autori daju i neke konkretne prijedloge za poboljšanje Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i o upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (Nar. nov., br. 60/10).

Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa
Autor: Dražen Opalić

Stručni članak

Uredbom o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa1 (u nastavku teksta: Uredba), između ostaloga, propisani su uvjeti pod kojima poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, može isplatiti plaću. 2 U nastavku članka objasnit ćemo na koji način poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, može isplatiti plaću u tekućem mjesecu te koje su obveze ostalih poslodavaca vezanih uz isplatu plaće na konkretnim primjerima.

Određuje li ovrhu, prema prijedlogu izmjena Ovršnog zakona, sam ovrhovoditelj
Autor: Mirka Vuletić

Stručni članak

Ministarstvo pravosuđa je na svojoj internetskoj stranici 3. svibnja 2012. objavilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, kojim se u potpunosti ukida javnoovršiteljska služba, te uvodi niz novosti koje bi trebali rasteretiti sudove, pojednostavniti i ubrzati ovršni postupak, ali i dodatno zaštititi ovršenika od zapljene i prijenosa sredstava izuzetih od ovrhe, koja su se događala u izvansudskoj ovrsi putem FINE. U ovom članku osvrnut ćemo se na glavnu novost: proširenje provedbe izvansudske ovrhe na novčanim tražbinama i na ovršne odluke i nagodbe suda i upravnih tijela.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Koraljka Ladišić-Masnec

Stručni članak

U ovom članku autorica KORALJKA LADEŠIĆ MASNEC, dipl. iur. iz Zagreba, piše o sadržaju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 50/12). Istovremeno iznosi razloge donošenja tog Zakona prije glavne turističke sezone 2012., te piše o bitnim izmjenama u donošenju rješenja te pojednostavnjenju i skraćenju upravnog postupka izdavanja rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i drugim novinama, u ovom Zakonu.

Ovrha – pravilno označavanje obrtnika – ovršenika
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je u prijedlogu za ovrhu ovršenik označen tako da je prvo naznačena tvrtka obrta, ali uz nju i ime i prezime te adresa fizičke osobe vlasnika obrta, time je ovršenik pravilno označen i to nije prepreka da se ovršni postupak ne može provesti

Pravo trgovačkih društava – pravo na obaviještenost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Samo član društva ima pravo od uprave društva zahtijevati obaviještenost o poslovanju društva

Trošarine – nenamjensko korištenje goriva
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Obveznik plaćanja trošarine isključivo je vlasnik vozila, neovisno o tome je li mu bilo poznato da se u spremniku njegovog vozila nalazi nenamjensko gorivo, a obveza plaćanja trošarine utvrđuje se u okviru sustava oporezivanja energenata, a ne u okviru prekršajnoga ili drugog postupka u kojem se utvrđuje krivnja počinitelja

Ugovor o osiguranju – osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nakon što je nastupio osigurani slučaj, ugovaratelj osiguranja za tuđi račun nije ovlašten tužiti osiguratelja radi isplate osiguranog iznosa

Javna nabava

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave dostaviti izmjenu ponude i ako može, u kojem roku i na koji način?

Uknjižba prava vlasništva na temelju rješenja o izvlaštenju

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li za uknjižbu prava vlasništva na ime korisnika izvlaštenja, prema članku 42. Zakona o izvlaštenju, potrebno priložiti tabularnu ispravu kojom vlasnik dopušta uknjižbu?

Potpore zbog neprekidnog bolovanja, duljeg od 90 dana

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je bio na neprekidnom bolovanju duljem od 90 dana u 2011. godini. Isplaćena mu je potpora do propisanog neoporezivog iznosa u siječnju ove godine. S obzirom na to da je i u ovoj godini na neprekidnom bolovanju duljem od 90 dana, ima li pravo na isplatu neoporezive potpore u 2012.?

Kazneno djelo - protupravna gradnja

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko je odgovoran za gradnju građevine bez građevinske dozvole?

Filteri