Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 70
C-3... 28.02.2018. Sud Europske unije

Nidera BV protiv Nacionalne porezne inspekcije pri Ministarstvu financija Republike Litve

Ne smiju se smanjivati iznosi kamata, koje se duguju prema nacionalnom propisu, za PDV koji nije pravodobno vraćen, zbog razloga koji se ne mogu pripisati poreznom obvezniku
Pročitano
C-1... 22.02.2018. Sud Europske unije

Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága

Sukladno Direktivi 2006/112/EZ, kada društvo obavlja određene javne poslove na temelju ugovora sklopljenog s općinom, to predstavlja isporuku usluga uz naknadu i podliježe PDV-u, a uz to, kada društvo obavlja određene javne komunalne poslove na te...
Pročitano
C-4... 20.12.2017. Sud Europske unije

Finanzamt Bingen‑Alzey protiv Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Rabat koji je farmaceutsko društvo na temelju nacionalnog zakona odobrilo društvu privatnog zdravstvenog osiguranja, dovodi do smanjenja oporezivog iznosa u korist toga farmaceutskog društva
Pročitano
C-5... 26.10.2017. Sud Europske unije

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky protiv BB construct s. r. o.

Prilikom registracije poreznog obveznika u svrhe poreza na dodanu vrijednost, a čiji je direktor prije bio direktor ili član druge pravne osobe koja nije poštovala svoje obveze u području poreza, Porezna uprava tom poreznom obvezniku može odrediti...
Pročitano
C‑2... 05.06.2014. Sud Europske unije

Nastup teške i iznenadne bolesti tijekom odmora u drugoj državi članici

Sama okolnost da je državljanin ostao u drugoj državi članici tijekom dugog razdoblja nije sama za sebe dovoljna da se smatra da boravi u toj državi
Pročitano
C 1... 27.03.2014. Sud Europske unije

Porez na dodanu vrijednost - naknada za usluge skrbi

Paušalna svota kao što je „paušal za skrb“ je naknada za usluge skrbi koje obavlja institucija za smještaj starijih i nemoćnih osoba za svoje štićenike i podliježe porezu na dodanu vrijednost bez obzira što ju plaća fond zdravstvenog osiguranja
Pročitano
C-1... 13.03.2014. Sud Europske unije

Firin OOD protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika“

U okolnostima sprječavanja prijevara na području PDV-a, odbitak pretporeza po računu za predujam kada isporuka nije obavljena, treba ispraviti jer isporuka na kraju nije provedena, bez obzira na to što je izdavatelj računa i dalje odgovoran za pla...
Pročitano
C-5... 06.03.2014. Sud Europske unije

Načelo jednakog postupanja u pitanjima zapošljavanja i rada - rodiljni dopust

Članak 15. Direktive 2006/54 mora se tumačiti da mu je protivno nacionalno zakonodavstvo koje iz razloga u javnom interesu ženu koja koristi rodiljni dopust isključuje iz stručnog osposobljavanja koje je sastavni dio njezinog posla i koje je obvez...
Pročitano
C 7... 27.02.2014. Sud Europske unije

Zahtjev za azil – od kada se osigurava pomoć

Kada država članica odabere dodijeliti materijalne uvjete prihvata u obliku novčane pomoći ili vaučera, ta pomoć mora biti osigurana od trenutka podnošenja zahtjeva za azil, međutim, iznos te pomoći mora biti dostatan da omogući maloljetnoj djeci ...
Pročitano
C-1... 13.02.2014. Sud Europske unije

Maks Pen EOOD protiv Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno‑osiguritelna praktika“ Sofia

Pravo na odbitak pretporeza može biti osporeno ako se na temelju objektivnih dokaza utvrdi da se porezni obveznik poziva na to pravo u svrhu prijevare, ili kada je znao ili morao znati da je sudjelovao u transakciji koja čini dio utaje PDV-a
Pročitano

Filteri