Studeni / 2014

08.11.2014.

Ususret Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog sustava

Europski ustavni sudovi i vrhovni sudovi država članica SAD-a sa ustavno usvojenim oblicima neposrednog narodnog odlučivanja, referendumom i građanskom inicijativom, kontroliraju jedinstvo forme i sadržaja referendumskih pitanja prema načelu jasnoće referendumskog pitanja čime se jamči nepristrano i pošteno referendumsko izjašnjavanje. Kontrola je predviđena u ustavima ili su pravila kontrole prema načelu jasnoće referendumskog pitanja oblikovali ustavni suci. Neposredno narodno referendumsko odlučivanje ne daje glasačima mogućnost političkog pregovaranja, političke trgovine i oblikovanja kompromisnog prijedloga. Načelo jasnoće referenduma štiti slobodu glasa i otklanja stavljanje glasača u poziciju da donesu odluku o više prijedloga i politika. U nastojanju da znanstveno procijenimo ustavnost pitanja za koje je Građanska inicijativa »U ime obitelji« pod geslom »Birajmo zastupnike imenom i prezimenom« podnijela 382 tisuće potpisa, a očekuje se da će Hrvatski sabor sukladno članku 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99, 29/02 i 49/02 - proč. tekst) pitanje uputiti na ocjenu ustavnosti. Stoga u članku autorica prikazuje elemente ustavnosudske prakse pojedinih razvijenih demokracija za koje držimo da bi mogli biti od važnosti za odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske u ovom pitanju od ogromnog značenja za razvitak hrvatskog političkog sustava.