Studeni / 2013

06.11.2013.

Mediji – moć bez pravog nadzora

Autor u članku piše o odgovornosti medija i novinara (autora) za novčanu naknadu štete zbog uvredljive, klevetničke, difamirajuće i slične objavljene informacije, kao o jednom od oblika odgovornosti za takvu vrstu »informacije«. Novčanu odštetu žrtvi medijskog nasilja sagledava u dvije funkcije: a) kao zadovoljenje (satisfakciju) neposredno oštećenoj osobi; b) kao važan društveni korektiv koji bi trebao djelovati preventivno, tj. da nakladnici u strahu od visoke odštete ne dopuštaju objavljivanje uvredljivih, klevetničkih i tome sličnih informacija, odnosno da informacije temelje na provjerenim činjenicama. Svrha je članka upozoriti samo na ona postupanja medija kojima se ne poštuju temeljna ljudska prava i kojima se bez argumenata teško povrjeđuju prava osobnosti, i to s gledišta građanske odgovornosti medija isplatom odštete. Autor razmatra razloge zbog kojih je nužno osigurati sudski nadzor nad moći medija, kao i način i probleme koji se pojavljuju u ostvarivanju sudske zaštite. Također razmatra i pitanje iznosa (visine) novčane odštete kao važnog elementa u stvaranju klime u kojoj će se mediji svojom moći koristiti društveno odgovorno, odnosno kao elementom generalne prevencije, jer se tako upozoravaju ostali mediji na nedopuštenost određenog oblika ponašanja. O ovoj temi autor je govorio na tradicionalnom savjetovanju pravnika pod nazivom »Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija 24. i 25. listopada 2013.« na kojem su predavali eminentni pravni stručnjaci. Savjetovanje je održao »Organizator d.o.o.« iz Zagreba.