28.12.2020.

Vremeplov: Obznana – 29. prosinca 1920.

Naredbom Vlade Kraljevine SHS-a od 29. prosinca 1920., poznatoj kao Obznana, zabranjen je rad Komunističke partije Jugoslavije i prokomunističkih sindikata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Naredba je donesena nakon održanih prvih poslijeratnih parlamentarnih izbora za Ustavotvornu skupštinu (28. studenoga 1920.), na kojima je Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) osvojila zavidnih 58 zastupničkih mjesta postavši time po snazi treća stranka u Skupštini.

Tom uspjehu komunista prethodili su izvrsni rezultati koje su ostvarili na općinskim izborima održanima u lipnju 1920., kad su pobijedili u velikom broju gradova (između ostalog, u Zagrebu i Beogradu).

Obznanom[1] je naređeno:

  1. Da se do rješenja Ustava, zabrani svaka komunistička i druga razorna propaganda, obustave njihove organizacije, zatvore njihova zborišta, zabrane njihove novine i svi drugi spisi, koji bi pomućivali spokojstvo i mir države, propovijedali, pravdali ili hvalili diktaturu, revoluciju ili ma kakvo nasilje. Odmah se imadu uzaptiti svi pozivi na generalni štrajk i do mjesec dana zatvoriti svi koji ih čine usmeno ili pismeno.
  2. Zabranit će se sve tiskane stvari kojima se umanjuje značaj ovih mjera naređenih za održavanje slobode, reda i vlasnitšva. Podrazumijeva se da ostaje netaknuta sloboda javne riječi i pisanja, ako se njima ne vrijeđa Država i ne izaziva javna demoralizacija.
  3. Da se u svakom slučaju nereda s razornim karakterom, prvo poduzimaju oštre mjere protiv vođa i moralnih podbadača, bili oni tu ili činili umjetni alibi.
  4. Zavodi se obvezna prijava oružja. Tko ne prijavi vatreno oružje i eksplozive, kaznit će se do 3 mjeseca zatvora s radom.
  5. Za sve vrijeme rada Ustavotvorne Skupštine zabranjene su u Beogradu svake manifestacije rastrojnog i uzbudljivog karaktera. Vojnom sudu na suđenje predaju se svi, koji bi pružali oružani otpor državnim tijelima sigurnosti.
  6. Da se s našeg zemljišta protjeraju svi stranci koji bi se smutnjama pridruživali i jačali ih.
  7. Da se iz državne službe otpuste svi činovnici viši i niži, koji bi produžili propagandu boljševizma u našoj zemlji, a da se oduzme pomoć za školovanje svima studentima komunistima.

Obznanu je donio Ministarski savjet i potpisao ju je njezin predsjednik. Naredba nije bila objavljena u službenom listu te je osvanula u novinama, kao proglas, što je u stvari i bila jer zbog izostanka kraljeva potpisa nije mogla imati narav uredbe. Unatoč tome, proizvela je pravne učinke - izabranim zastupnicima KPJ-a onemogućen je rad u Skupštini, imovina stranke bila je zaplijenjena, a svi sindikalni domovi zatvoreni. Razlozi donošenja naredbe dani su u uvodu, gdje je navedeno da „s više strana i iz više pouzdanih izvora, državne vlasti imaju saznanje, da rastrojni i reakcionarni elementi spremaju ovih dana napad na državu, njezino ustrojstvo i društveni red sa zadatkom da po ruskom boljševičkom primjeru, sve sruše što danas postoji od zakona, ustanova i dobara javnih i privatnih, a na mjesto svega zavedu kao u Rusiji, vlast nekoliko ljudi koji će raspolagati životom, slobodom i imanjem građana, a državu našu otvoriti invaziji stranaca. To oni zovu diktaturom proleterijata....

... I naša država ne smije dopustiti prolijevanje krvi. Proliveno je i suviše. Narod traži mir da bi liječio svoje ratne rane i patnje. Pošto su prevratni elementi izabrali ove dane, kad Velika Narodna Skupština počinje uređivanje države, da počnu s općom obustavom rada, koju bi potom pretvorili u nered, krvavu pomutnju i rasulo. Vlada je odlučila da se snaga države stavi u službu slobode i reda.“[2] Autor Obznane bio je ministar unutarnjih poslova Vlade Milorad Drašković, na kojeg je 1921. u Delnicama zbog toga izvršen atentat. Ustavotvorna skupština kasnije je osnažila tu naredbu, a ubojstvo ministra imalo je za posljedicu donošenje Zakona o zaštiti javne sigurnosti i poretka u državi, u koji su pretočene i pooštrene odredbe Obznane.

[1]    Izvor: https://sr.wikisource.org/wiki - Obznana Kraljevske vlade SHS od 29. decembra 1920. (prilagođeno na hrvatski).
[2]    Ibid.