Brzo pretražive odluke DKOM-a kao samostalnog i neovisnog državnog tijela nadležnog za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva.

Ukupno dokumenata: 14696
Vrsta
Datum objave:

Usluge

Usluge PDF: 1 03.02.2015.

Naručitelj: Grad Zagreb

Žalitelj: City EX d.o.o.

Predmet: poštanske usluge (grupa š.) Broj: 2014/S 002-0029376 [UP/II-034-02 /15-01/25]

03.02.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 03.02.2015.

Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda d.d.

Žalitelj: Brenntag Hrvatska d.o.o.

Predmet: HCI Broj: 2014/S 005-0053390 [UP/II-034-02 /14-01/1246]

03.02.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 03.02.2015.

Naručitelj: Grad Zagreb

Žalitelj: H.K.O. d.o.o.

Predmet: analizatori za Domove zdravlja (grupa š.) Broj: 2014/S 002-0046955 [UP/II-034-02 /15-01/21]

03.02.2015.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 2 03.02.2015.

Naručitelj: Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

Žalitelj: Krekić avangard d.o.o.

Predmet: građevinski radova radi djelomične rekonstrukcije, građevinskog uređenja i završnih radova i izvođenja instalacija radi privođenja namjeni bivšeg podzemnog skloništa u Paklenici u Posjetiteljski centar N.P. Paklenica, prva faza Broj: 2014/S 002-0055631 [UP/II-034-02 /15-01/44]

03.02.2015.

PDF: 2

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 02.02.2015.

Naručitelj: Grad Požega

Žalitelj: Feliks regulacija d.o.o.

Predmet: izvođenje radova održavanja javnih cesta u gradu Požegi i prigradskim naseljima Broj: 2014/S 002-0052364 [UP/II-034-02 /14-01/1255]

02.02.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 2 02.02.2015.

Naručitelj: Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek

Žalitelj: Lima O.I. d.o.o.

Predmet: kirurški implantati (grupa š.) Broj: 2014/S 002-0022531 [UP/II-034-02 /15-01/29]

02.02.2015.

PDF: 2

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 02.02.2015.

Naručitelj: Ministarstvo obrane

Žalitelj: King ICT d.o.o.

Predmet: uredska i prijenosna računala Broj: 2014/S 002-0052907 [UP/II-034-02 /14-01/1215]

02.02.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 02.02.2015.

Naručitelj: Hrvatska radiotelevizija

Žalitelj: Sokol Marić d.o.o.

Predmet: usluge tjelesne i tehničke zaštite [UP/II-034-02 /15-01/68]

02.02.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 30.01.2015.

Naručitelj: Klinički bolnički centar Rijeka

Žalitelj: AlphaChrom d.o.o.

Predmet: reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupa 26.) Broj: 2014/S 002-0032775 [UP/II-034-02 /15-01/49]

30.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 30.01.2015.

Naručitelj: Opća županijska bolnica Požega

Žalitelj: MAKS obrt, vl. Ivica Matoković

Predmet: prehrambeni proizvodi za 20š5. godinu (grupa 6.) [UP/II-034-02 /15-01/22]

30.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 29.01.2015.

Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Žalitelj: Insepo d.o.o.

Predmet: toneri i tinte Broj: 2014/S 002-0060714 [UP/II-034-02 /15-01/23]

29.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 29.01.2015.

Naručitelj: Klinička bolnica Dubrava

Žalitelj: Siemens d.d.

Predmet: MRI uređaj/uređaj za magnetsku rezonanciju najviše klase od š,5T, sa isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji Broj: 2014/S 002-0044101 [UP/II-034-02 /14-01/1214]

29.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 29.01.2015.

Naručitelj: Grad Zadar

Žalitelj: Euroherc osiguranje d.d.

Predmet: usluga osiguranja u 20š5. i 20š6. godini Broj: 2014/S 002-0053369 [UP/II-034-02 /14-01/1165]

29.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 29.01.2015.

Naručitelj: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Žalitelj: Micro projekt d.o.o.

Predmet: nabava programskih licenci za Platformu za upravljanje razvojem (PLUR) Broj: 2014/S 002-0038535 [UP/II-034-02 /14-01/1239]

29.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 29.01.2015.

Naručitelj: Sisačko-moslavačka županija

Žalitelj: čazmatrans promet d.o.o.

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija (grupe: š., 2., 4., 5., 6. i 8.) Broj: 2012/S 002-0087705 [UP/II-034-02 /14-01/1205]

29.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 29.01.2015.

Naručitelj: Klinički bolnički centar Split

Žalitelj: Hospitalija trgovina d.o.o.

Predmet: endoproteze i ugradbeni materijal (grupa 4.) Broj: 2014/S 002-0037826 [UP/II-034-02 /14-01/1175]

29.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 29.01.2015.

Naručitelj: Grad Osijek

Žalitelj: G.T. Trade d.o.o.

Predmet: izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada Filipovica na dijelu k.č. 9726 k.o. Osijek Broj: 2014/S 002-0039936 [UP/II-034-02 /14-01/1182]

29.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 2 28.01.2015.

Naručitelj: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.

Žalitelj: Techno Spin d.o.o.

Predmet: isporuka originalnih ili jednakovrijednih rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva marke UNIMOG Broj: 2014/S 002-0041657 [UP/II-034-02 /14-01/1245]

28.01.2015.

PDF: 2

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 2 28.01.2015.

Naručitelj: Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

Žalitelj: Krekić avangard d.o.o.

Predmet: građevinski radova radi djelomične rekonstrukcije, građevinskog uređenja i završnih radova i izvođenja instalacija radi privođenja namjeni bivšeg podzemnog skloništa u Paklenici u Posjetiteljski centar N.P. Paklenica, prva faza Broj: 2014/S 002-0055631 [UP/II-034-02 /15-01/44]

28.01.2015.

PDF: 2

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija čtampar

Žalitelj: Shimadzu d.o.o.

Predmet: plinski kromatograf vezan na trostruki kvadrupolni spektrometar masa GC-MS/MS Broj: 2014/S 002-0034634 [UP/II-034-02 /14-01/1174]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Jadrolinija

Žalitelj: A.M.E.C. d.o.o.

Predmet: protupožarna sredstva i oprema Broj: 2014/S 002-0056358 [UP/II-034-02 /15-01/55]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Žalitelj: Zaštita-Zagreb d.o.o.

Predmet: pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine [UP/II-034-02 /15-01/8]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa

Žalitelj: ZP Combis d.o.o., Zagreb i King ICT d.o.o., Zagreb

Predmet: održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa (grupa š.) Broj: 2014/S 002-0040552 [UP/II-034-02 /14-01/1197]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Žalitelj: Gradex & CO d.o.o.

Predmet: izvođenje građevinskih i monterskih radova, te nabava materijala za Vodovodni ogranak u Ul. Bogomira ćikovića Marčeva-Hostov Breg Broj: 2014/S 005-0050734 [UP/II-034-02 /14-01/1280]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.

Žalitelj: Frigomotors d.o.o.

Predmet: nabava rashladnika vode s vodom hlađenim kondenzatorom s pripadajućom opremom te montažnim radovima Broj: 2014/S 002-0020533 [UP/II-034-02 /14-01/1204]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Žalitelj: Karaman d.o.o.

Predmet: prijevoz pitke vode brodom vodonoscem na otoke Susak, Unije i Srakane Broj: 2014/S 005-0055837 [UP/II-034-02 /14-01/1198]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa

Žalitelj: BCC Services d.o.o.

Predmet: održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa (grupa š.) Broj: 2014/S 002-0040552 [UP/II-034-02 /14-01/1208]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Osječko-baranjska županija

Žalitelj: Insepo d.o.o.

Predmet: uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja Broj: 2014/S 002-0060043 [UP/II-034-02 /15-01/18]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 28.01.2015.

Naručitelj: Klinički bolnički centar Zagreb

Žalitelj: Medical Intertrade d.o.o.

Predmet: jednogodišnja nabava zavojnog materijala-2 (grupa III) Broj: 2014/S 002-0043794 [UP/II-034-02 /14-01/1263]

28.01.2015.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 2 28.01.2015.

Naručitelj: Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek

Žalitelj: Paul Hartmann d.o.o.

Predmet: medicinski potrosni materijal (grupa V) [UP/II-034-02 /14-01/1140]

28.01.2015.

PDF: 2

Pročitano

Filteri