Brzo pretražive odluke DKOM-a kao samostalnog i neovisnog državnog tijela nadležnog za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva.

Ukupno dokumenata: 8925
Vrsta
Datum objave:

Roba

Roba PDF: 1 23.05.2024.

Naručitelj: Grad Zagreb , Zagreb

Žalitelj: Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. , Čakovec

Predmet: sklapanje ugovora za: svježe meso peradi [UP/II-034-02 /24-01/197]

23.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 23.05.2024.

Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: Domaći d.o.o. , Mikleuš

Predmet: izvođenje šumarskih radova pridobivanja drvnih šumskih proizvoda, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama [UP/II-034-02 /24-01/249]

23.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 21.05.2024.

Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: Metal-Elektro d.d. , Donja Zelina

Predmet: isporuka NN sklopnih blokova za priključenje elektrana [UP/II-034-02 /24-01/196]

21.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 21.05.2024.

Naručitelj: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek , Osijek

Žalitelj: Vik-dental d.o.o. , Zagreb

Predmet: osnovna sredstva i materijal za dentalnu medicinu [UP/II-034-02 /24-01/210]

21.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 21.05.2024.

Naručitelj: Ministarstvo financija , Zagreb

Žalitelj: Belmet 97 d.o.o. , Zagreb

Predmet: oprema za granične prijelaze i mobilne jedinice (grupa 4.) [UP/II-034-02 /24-01/239]

21.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 21.05.2024.

Naručitelj: Ministarstvo financija , Zagreb

Žalitelj: Aparatura d.o.o. , Zagreb

Predmet: oprema za carinski laboratorij (grupa 18.) [UP/II-034-02 /24-01/227]

21.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 16.05.2024.

Naručitelj: Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb

Žalitelj: Speranza d.o.o. , Zagreb

Predmet: usluga hotelskog smještaja na području grada Zagreba [UP/II-034-02 /24-01/199]

16.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 16.05.2024.

Naručitelj: Grad Split , Split

Žalitelj: Trigonal j.d.o.o. , Split

Predmet: stručni nadzor nad radovima i koordinatora zaštite "Energetska obnova OŠ Split 3" [UP/II-034-02 /24-01/215]

16.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 16.05.2024.

Naručitelj: Grad Split , Split

Žalitelj: Elektro Klarić d.o.o. , Trilj

Predmet: sanacija rasvjete tunela Marjan [UP/II-034-02 /24-01/226]

16.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 15.05.2024.

Naručitelj: Grad Petrinja , Petrinja

Žalitelj: Građevinski obrt Špelić , Slunj

Predmet: radovi na cjelovitoj obnovi zgrade na adresi Artura Turkulina 7, Petrinja [UP/II-034-02 /24-01/217]

15.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 15.05.2024.

Naručitelj: Vodne usluge d.o.o. , Križevci

Žalitelj: ZP Bistra d.o.o., Đurđevac i Vodogradnja d.o.o., Varaždin

Predmet: izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno- faza 1 i faza 2 u ukupnoj duljini od 21,4 km [UP/II-034-02 /24-01/152]

15.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 14.05.2024.

Naručitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb

Žalitelj: Palir d.o.o. , Zagreb

Predmet: izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1 [UP/II-034-02 /24-01/190]

14.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 10.05.2024.

Naručitelj: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb

Žalitelj: URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoąljavanje osoba s invaliditetom

Predmet: zaštitna odjeća i obuća [UP/II-034-02 /24-01/191]

10.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 09.05.2024.

Naručitelj: Hrvatske vode , Zagreb

Žalitelj: Z Dimenzija d.o.o. , Zagreb

Predmet: usluge stručnog, geodetskog i geotehničkog tehnološkog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac" [UP/II-034-02 /24-01/184]

09.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 09.05.2024.

Naručitelj: Komunalac d.o.o. , Koprivnica

Žalitelj: Briliant d.o.o. , Vinkovci

Predmet: nabava rotacijske kosilice sa sakupljanjem travnog otkosa [UP/II-034-02 /24-01/179]

09.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 08.05.2024.

Naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: Rijeka trans 2 d.o.o. , Kukuljanovo

Predmet: izgradnja skladišne hale u TS Pehlin [UP/II-034-02 /24-01/165]

08.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 08.05.2024.

Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb

Žalitelj: Industrooprema d.o.o , Sesvete

Predmet: spojni pribor za kabele (čahure i stopice) za potrebe priključaka [UP/II-034-02 /24-01/176]

08.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 08.05.2024.

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Žalitelj: Cib Commerce d.o.o. , Buzet

Predmet: medicinski automobil za potrebe izvanbolničke hitne medicine i sanitetska vozila (grupa I) [UP/II-034-02 /24-01/171]

08.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 07.05.2024.

Naručitelj: Kaznionica u Požegi , Požega

Žalitelj: Tln instalacije d.o.o. , Požega

Predmet: oprema za centralnu kuhinju Kaznionice u Požegi [UP/II-034-02 /24-01/166]

07.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 07.05.2024.

Naručitelj: Sisačko-moslavačka županija , Sisak

Žalitelj: Tehnomodeli d.o.o. , Zagreb

Predmet: opremanje škola za provedbu eksperimentalnog programa cjelodnevne škole (grupe 4. i 5.) [UP/II-034-02 /24-01/149]

07.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 07.05.2024.

Naručitelj: Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar , Vukovar

Žalitelj: Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb

Predmet: uređaj za magnetnu rezonancu 1.5T [UP/II-034-02 /24-01/209]

07.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Radovi

Radovi PDF: 1 06.05.2024.

Naručitelj: Općina Kanfanar , Kanfanar

Žalitelj: Birčić gradnja d.o.o. , Pula-Pola

Predmet: izgradnja lovačkog doma [UP/II-034-02 /24-01/193]

06.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 06.05.2024.

Naručitelj: Krapinsko-zagorska županija , Krapina

Žalitelj: Opstanak d.o.o. , Split

Predmet: nabava opreme i uređaja za provedbu eksperimentalnog programa "OŠ Mače kao cjelodnevna škola" [UP/II-034-02 /24-01/173]

06.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 2 06.05.2024.

Naručitelj: Općina Rogoznica , Rogoznica

Žalitelj: Cortina design d.o.o. , Zagreb

Predmet: opremanje javne površine tendama [UP/II-034-02 /24-01/170]

06.05.2024.

PDF: 2

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 02.05.2024.

Naručitelj: Ličko-senjska županija , Gospić

Žalitelj: SGM Informatika d.o.o. , Split

Predmet: opremanje RZC-a u LSŽ Grupa 2 IKT oprema i oprema za robotiku, didaktička pomagala i uređaji-ponovljeni postupak [UP/II-034-02 /24-01/163]

02.05.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 30.04.2024.

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu , Zagreb

Žalitelj: Leluba d.o.o. , Sesvete

Predmet: potrošni uredski materijal (grupa 4.) [UP/II-034-02 /24-01/201]

30.04.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 30.04.2024.

Naručitelj: Grad Valpovo , Valpovo

Žalitelj: Con-Formo d.o.o. , Osijek

Predmet: opremanje Doma kulture „Fabijan Šovagović“ u Ladimirevcima [UP/II-034-02 /24-01/154]

30.04.2024.

PDF: 1

Pročitano

Usluge

Usluge PDF: 1 30.04.2024.

Naručitelj: Ministarstvo zdravstva , Zagreb

Žalitelj: Cuspis d.o.o. , Zagreb

Predmet: uvođenje sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama [UP/II-034-02 /24-01/155]

30.04.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 29.04.2024.

Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb

Žalitelj: Industrooprema d.o.o , Sesvete

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 3.) [UP/II-034-02 /24-01/131]

29.04.2024.

PDF: 1

Pročitano

Roba

Roba PDF: 1 29.04.2024.

Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb

Žalitelj: Industrooprema d.o.o , Sesvete

Predmet: spojni pribor za kabele (grupa 1.) [UP/II-034-02 /24-01/129]

29.04.2024.

PDF: 1

Pročitano

Filteri