Prosinac / 2012

15.12.2012.

Osigurani depoziti u kreditnoj instituciji, jedinstvo imovine

Uz prikaz razvoja hrvatske legislative osiguranja depozita u bankama i drugim kreditnim institucijama, autor se koncentrira na pitanje ima li fizička osoba, koja je uz svojstvo subjekta kao »građanina« istodobno i poslovni subjekt (trgovac pojedinac, osoba koja je samostalni profesionalac), pravo na odvojeno, samostalno pokriće depozita državnim osiguranjem, kad u istoj banci ima i »privatni, građanski« račun. Posebno se osvrće na tezu prema kojoj bi ta mogućnost bila isključena zbog navodne protivnosti načelu jedinstvenosti imovine te daje argumente protiv te teze. Funkcija imovine jest jamstvo vjerovnicima odnosnog subjekta. Nema mjesta uključivanju imovine u drugom, obrnutom smislu, kad se radi o ostvarivanju pojedinačnih subjektivnih imovinskih prava odnosnog subjekta. Za odgovor na pitanje postavljeno na početku, mjerodavni su posebni propisi koji uređuju odnosnu materiju, a ne status imovine koja ima sasvim drugu funkciju i drugi pravni ratio existendi. Neprimjenjivost kriterija imovine za ocjenu prava na »dvostruko pokriće« potvrđuje i neosporno pravo istog subjekta da neovisno pokriće ostvaruje istodobno u dvjema bankama (ili više njih). Autor zaključuje da posebni propisi opravdavaju »dvostruko pokriće«. K tome, nepriznavanje odvojenog osiguranja depozita stavilo bi trgovca pojedinca i drugog individualnog poduzetnika u neravnopravan položaj na tržištu u odnosu na trgovačko društvo koje se smatra malim poduzetnikom.