Ukupno dokumenata: 29759
C-133/23 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje energenata i električne energije – Direktiva 2003/96/EZ – Članak 2. stavak 4. točka (b) peta alineja – Pojam ‚mineraloški procesi’ – Električna energija koja se upotrebljava za napajanje strojeva za obradu vapnenca izvađeno...
Pročitano
C-195/23 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna sigurnost – Dužnosnici Europske unije – Protokol (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije – Obvezno osiguranje u sustavu socijalne sigurnosti institucija Unije – Dužnosnik Unije koji obavlja dodatnu profesionalnu dj...
Pročitano
C-634/22 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (četvrto vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Vrijednosti i ciljevi Europske unije – Članak 2. UEU-a – Vladavina prava – Članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a – Neovisan i nepristran sud – Reorganizacija sudskih nadležnosti na razini države članice – Ukida...
Pročitano
C-394/22 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE LAILE MEDINE od 18. travnja 2024.(1) Predmet C-394/22 Oilchart International NV protiv O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING...
Pročitano
C-760/22 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE LAILE MEDINE od 18. travnja 2024.(1) Predmet C-760/22 FP, QV, IN, YL, VD,
Pročitano
C-68/23 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (deveto vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članci 30.a i 30.b – Elektronički isporučeni vrijednosni kuponi – Jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi – Kartice s unaprijed uplaćenim sredstvim...
Pročitano
C-716/22 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (osmo vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Unije – Državljanin Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koji boravi u državi članici – Članci 20. i 22. UFEU-a – Aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament u državi članici boravka – ...
Pročitano
C-447... 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA ATHANASIOSA RANTOSA od 18. travnja 2024.(1) Predmet C-447/22 P Republika Slovenija, Europska komisija protiv Petre Flaš...
Pročitano
C-567... 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (četvrto vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Žalba – Javna služba – Članak 8. stavak 2. drugi podstavak Priloga VII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije – Paušalna naknada u visini troškova putovanja od mjesta rada do matičnog mjesta – Uredba (EU, Euratom) br. 1023/2013 – Nova pravila izračuna ...
Pročitano
C-359/22 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (drugo vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Politika azila – Određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu – Uredba (EU) br. 604/2013 – Transfer tražitelja azila u državu članicu odgovornu za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu – Član...
Pročitano
C-157/23 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE od 18. travnja 2024.(1) Predmet C-157/23 Ford Italia SpA protiv ZP, Stracciari SpA ...
Pročitano
C-79/23 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Poljoprivreda – Zajednička poljoprivredna politika – Programi izravne potpore za poljoprivrednike – Uredba (EZ) br. 1122/2009 – Program jedinstvenih plaćanja po površini – Članak 58. – Umanjenja i isključenja koja se primjenjuju u sluča...
Pročitano
C-22/23 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (prvo vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma – Direktiva (EU) 2015/849 – Područje primjene – Obveznik – Članak 3. točka 7. podtočka (c) – Pojam ‚pružatelj usluga trusta ili trgovačkog društv...
Pročitano
C-765/22 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (treće vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EU) 2015/848 – Postupci u slučaju nesolventnosti – Glavni postupak u slučaju nesolventnosti u Njemačkoj i sekundarni postupak u slučaju nesolventnosti u Španjolskoj – Pobijanje popisa ...
Pročitano
C-119/23 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA NICHOLASA EMILIOUA od 18. travnja 2024.(1) Predmet C-119/23 Virgilijus Valančius protiv Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Pročitano
C-605/21 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 102. UFEU-a – Načelo djelotvornosti – Postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu zbog povreda odredbi prava tržišnog natjecanja – Direktiva 2014/104/EU – Zakašnjeli prijenos direktive – Vremenska primjena – Članak 10. – R...
Pročitano
C-509/22 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (peto vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Trošarine – Direktiva 2008/118/EZ – Članak 7. stavak 4. – Obveza obračunavanja trošarina – Puštanje u potrošnju – Potpuno uništenje ili nepovratni gubitak robe stavljene u sustav odgode plaćanja trošarine – Pojam „nepredvi...
Pročitano
C-89/23 18.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 18. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Područje primjene – Gospodarska djelatnost – Isporuka usluga – Članak 135. – Oslobođenja za druge djelatnosti – Transakcije odobravanja kredita – Prodaja zalo...
Pročitano
T-112/22 17.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (četvrto prošireno vijeće) 17. travnja 2024. (*) „Državne potpore – Švedsko porezno zakonodavstvo – Porez na sistemski rizik kreditnih institucija – Odluka o neospornosti – Selektivnost – Cilj mjere – Odstupanje od referentnog sustava” U predmetu T-112/22, Ideella ...
Pročitano
T-2/23 17.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće) 17. travnja 2024.(*) „Biljna sorta – Dodjela oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice za sortu krumpira Melrose – Neplaćanje godišnje pristojbe u roku – Ukidanje oplemenjivačkog prava – Zahtjev za povrat u prijašnje stanje – Uvjeti obavještavanja o odlukama i priopćenjima CP...
Pročitano
T-119/23 17.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo vijeće) (*) „Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije in Insajderi – Raniji nacionalni verbalni žig INSAJDERI i raniji nacionalni figurativni žig in Insajderi Gazetë online – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 3. Uredbe (EU) 20...
Pročitano
C-687/22 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (drugo vijeće) 11. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Direktiva (EU) 2019/1023 – Postupci koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga – Članak 20. – Mogućnost otpusta duga – Članak 20. stavak 1. – Potpuni otpust duga – Članak ...
Pročitano
C-654/22 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (četvrto vijeće) 11. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija – Uredba (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH) – Članak 2. stavak 1. točka (b) – Područje primjene – Članak 3. točke 10. i 11. – Pojmovi ,uvoz’ i ,uvoznik’ – Članak 6. – Ob...
Pročitano
C-6/23 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (osmo vijeće) 11. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Poljoprivreda – Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) – Primjenjivost ratione materiae – Primjenjivost ratione temporis – Uredba (EZ) br. 1698/2005 – Članak 22. – Potpora za pok...
Pročitano
C-770/22 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (deseto vijeće) 11. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Carinska unija – Uredba (EU) br. 952/2013 – Prvostupanjske presude kojima se poništavaju carinske mjere koje se odnose na tradicionalna vlastita sredstva Europske unije – Neposredna izvršnost tih presuda – Nepostojanje suspenzije izvrš...
Pročitano
C-183/23 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (deveto vijeće) 11. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Članak 6. stavak 1. – Područje primjene – Ugovor koji je s bankom sa...
Pročitano
C-187/23 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE od 11. travnja 2024.(1) Predmet C-187/23 [Albausy](i) E. V. G.-T. uz sudjelovanje:
Pročitano
C-114/23 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (treće vijeće) 11. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 267. UFEU-a – Nužnost zatraženog tumačenja kako bi sud koji je uputio zahtjev mogao donijeti svoju presudu – Neovisnost sudstva – Uvjeti imenovanja redovnih sudaca – Mogućnost dovođenja u pitanje pravomoćne pre...
Pročitano
C-723/22 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (šesto vijeće) 11. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29/EZ – Članak 3. stavak 1. – Priopćavanje javnosti – Pojam – Opremanje televizijskim uređajima u hotelima – Prijenos signala razdjelnikom za koaksijalni kabel – ...
Pročitano
C-28/23 11.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE od 11. travnja 2024.(1) Predmet C-28/23 NFŠ a.s. protiv Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva školst...
Pročitano

Filteri