Ukupno dokumenata: 29715
T-486... 10.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (prvo vijeće) 10. travnja 2024.(*) „Državne potpore – Sustav doprinosâ za prikupljanje otpadnih voda – Pritužba konkurenta – Odluka kojom se nakon faze prethodnog ispitivanja utvrđuje nepostojanje državne potpore – Zahtjev nepristranosti – Objektivna nepristranost – Pojam ‚prednost’ – Načelo priv...
Pročitano
T-654/22 10.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo vijeće) 10. travnja 2024.(*) „Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje ručke za vrata i prozore – Raniji dizajn – Razlog ništavosti – Individualni karakter – Članak 25. stavak 1. točka (b) i članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”...
Pročitano
C-582/21 09.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 9. travnja 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Načela prava Unije – Članak 4. stavak 3. UEU-a – Načelo lojalne suradnje – Postupovna autonomija – Načelâ ekvivalentnosti i djelotvornosti – Načelo usklađenog tumačenja nacionalnog prava – Nacionalno zakonodavstvo kojim se predviđa izva...
Pročitano
C-551/21 09.04.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 9. travnja 2024.(*) „Tužba za poništenje – Odluka (EU) 2021/1117 – Protokol o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Gabonske Republike i Europske zajednice (2021. – 2026.) – Potpisivanje u ime Unije – Institucija nadležna za određivanje osobe ovlaštene za potpis...
Pročitano
C-793/22 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE od 21. ožujka 2024. (1) Predmet C-793/22 Biohemp Concept SRL protiv Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba (z...
Pročitano
C-39/23 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA ANTHONYJA COLLINSA od 21. ožujka 2024.(1) Predmet C-39/23 Keva, Landskapet Ålands pensionsfond, Kyrkans Centralfond pro...
Pročitano
C-224... 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE TAMARE ĆAPETA od 21. ožujka 2024.(1) Predmet C-224/23 P Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL), Issam Abdelmouine protiv
Pročitano
C-498/22 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA JEANA RICHARDA DE LA TOURA od 21. ožujka 2024.(1) Spojeni predmeti C-498/22 do C-500/22 Novo Banco SA - Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de ...
Pročitano
C-494... 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE TAMARE ĆAPETA od 21. ožujka 2024.(1) Predmet C-494/22 P Europska komisija protiv Češke Republike (Žalba – Vlastita sredstva Europske unije – Carin...
Pročitano
C-76/23 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (treće vijeće) 21. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Zračni prijevoz – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Članak 7. stavak 3. – Članak 8. stavak 1. točka (a) – Pravo na nadoknadu iznosa vrijednosti zrakoplovne karte u slučaju otkazivanja leta – Nadoknada u putnim vaučerima – Pojam ‚pisana suglasno...
Pročitano
C-7/23 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 21. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Poljoprivreda – Usklađivanje zakonodavstva u području zdravlja – Javno zdravlje – Veterinarski pregledi – Proizvodi životinjskog podrijetla uvezeni iz Kine – Zabrana uvoza – Odluka 2002/994/EZ – Izuzeće za određene proizvode – Dio I. Pri...
Pročitano
C-714/22 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (deveto vijeće) 21. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Ugovori o potrošačkom kreditu – Direktiva 2008/48/EZ – Članak 3. točka (g), članak 10. stavak 2. točka (g) i članak 23. – Ukupni troškovi kredita za potrošača – Nenavođenje relevantnih troškova – Sankcija – Direktiva...
Pročitano
C-727/22 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE JULIANE KOKOTT od 21. ožujka 2024.(1) Predmet C-727/22 Friends of the Irish Environment CLG protiv Government of Ireland i dr. (zahtjev za prethod...
Pročitano
C-10/23 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 21. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Sigurnost hrane – Higijenska pravila za hranu životinjskog podrijetla – Uredba (EZ) br. 853/2004 – Područje primjene – Iznimke – Opskrba hranom između objekata u maloprodaji koja predstavlja marginalnu, lokalnu i ograničenu djelatnost – ...
Pročitano
C-61/22 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 21. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EU) 2019/1157 – Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Europske unije – Valjanost – Pravna osnova – Članak 21. stavak 2. UFEU-a – Članak 77. stavak 3. UFEU-a – Uredba (EU) 2019/1157 – Članak 3. stavak 5. – Obveza država čl...
Pročitano
C-671/22 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 21. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Vodna politika Unije – Direktiva 2000/60/EZ – Okolišni ciljevi koji se odnose na površinske vode – Sprečavanje pogoršanja stanja svih tijela površinske vode – Točka 1.2.2. Priloga V. – Definicije ‚vrlo dobrog’, ‚dobrog’ i ‚umjer...
Pročitano
C-606/22 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 21. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Pružanje usluga vezanih uz rekreaciju i poboljšanje tjelesne kondicije – Prodaja propusnica za usluge čije pružanje dokazuju fiskalna blagajna i fiskalni računi – ...
Pročitano
C-703/22 21.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (osmo vijeće) 21. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Promet – Cestovni promet – Direktiva 2006/126/EZ – Vozačka dozvola – Uvjeti za izdavanje ili produljenje – Minimalni standardi psihofizičke sposobnosti – Vid – Prilog III. točka 6,4. – Načelo proporcionalnosti – Osoba koja ne zadovoljava ...
Pročitano
T-115/22 20.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto prošireno vijeće) (*) „Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini – Zamrzavanje financijskih sredstava – Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanj...
Pročitano
C-16/23 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE od 14. ožujka 2024.(1) Predmet C-16/23 FA.RO. di YK & C. Sas protiv Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
Pročitano
C-536/22 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (peto vijeće) 14. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Direktiva 2014/17/EU – Članak 25. stavak 3. – Ugovori o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine – Prijevremena otplata – Naknada zajmodavcu – Zajmodavčeva izgubljena dobit – Metoda izračuna izgublje...
Pročitano
C-541... 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE TAMARE ĆAPETA od 14. ožujka 2024.(1) Predmet C-541/22 P Araceli García Fernández, Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas,
Pročitano
C-336/22 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (treće vijeće) 14. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Opći aranžmani za trošarine – Direktiva 2008/118/EZ – Članak 1. stavak 2. – Drugi neizravni porezi na trošarinsku robu – Uvjeti ubiranja – Posebna namjena koja se nastoji ostvariti porezom – Trošarine koje se primjenjuju n...
Pročitano
C-86/23 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA MACIEJA SZPUNARA od 14. ožujka 2024.(1) Predmet C-86/23 E.N.I., Y.K.I. protiv HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG...
Pročitano
C-752/22 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (drugo vijeće) 14. ožujka 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Politika useljavanja – Status državljana trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravkom – Direktiva 2003/109/EZ – Članci 12. i 22. – Pojačana zaštita od udaljavanja – Primjenjivost – Državljanin treće zemlje koji boravi na području ...
Pročitano
C-576/22 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (šesto vijeće) 14. ožujka 2024.(*) „Povreda obveze države članice – Direktiva 91/676/EEZ – Članak 3. stavak 4. – Članak 5. stavak 4. – Prilog II., A, točke 2. i 5. – Prilog II., B, točka 9. – Prilog III. stavak 1. točke 1. do 3. i Prilog III. stavak 2. – Članak 5. stavak 5. – Zaštita voda od onečišćenj...
Pročitano
C-439/22 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (deveto vijeće) 14. ožujka 2024.(*) „Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Direktiva (EU) 2018/1972 – Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama – Neprenošenje i nepriopćavanje mjera za prenošenje – Članak 260. stavak 3. UFEU-a – Zahtjev za nalaganje plaćanja paušalnog iznosa i novč...
Pročitano
C-291... 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (četvrto vijeće) 14. ožujka 2024.(*) „Žalba – Lijekovi za humanu primjenu – Zahtjev za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet – Neovisnost stručnjaka s kojima se savjetuje Odbor za lijekove za humanu primjenu (CHMP) Europske agencije za lijekove (EMA) – Članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim...
Pročitano
C-452/22 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (deveto vijeće) 14. ožujka 2024.(*) „Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Direktiva (EU) 2018/1972 – Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama – Neprenošenje i nepriopćavanje mjera za prenošenje – Članak 260. stavak 3. UFEU-a – Zahtjev za nalaganje plaćanjapaušalnog iznosa i novča...
Pročitano
C-639/22 14.03.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE JULIANE KOKOTT od 14. ožujka 2024.(1) Spojeni predmeti C-639/22 do C-644/22 X (C-639/22) Stichting BPL Pensioen (C-643/22) Stichting Bedrijfstakpensioens...
Pročitano

Filteri