Svibanj / 2011

07.05.2011.

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

U ovom broju o sadržaju i primjeni Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Nar. nov., br. 29/11), koja je stupila na snagu 17. ožujka 2011., piše Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., predavačica na Katedri za upravno pravo i upravu na Veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru. S obzirom na rokove usklađenja iz članka 43. ove Uredbe, donosimo širi prikaz tih odredaba. U prijelaznim i završnim odredbama ostavljeni su puno dulji rokovi za usklađivanje s odredbama ove Uredbe, tako da je Vladi Republike Hrvatske ostavljen rok od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe za usklađivanje uredbi o unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave. Čelnicima središnjih tijela državne uprave i stručnih službi Vlade ostavljen je rok od 45 dana od stupanja na snagu ove Uredbe za usklađivanje pravilnika o unutarnjem redu (rok za usklađivanje s prijašnjom Uredbom bio je 30 dana), dok je rok za donošenje pojedinačnih rješenja o rasporedu na radno mjesto državnih službenika i namještenika 45 dana od dana stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu (prilikom donošenja prijašnje Uredbe taj rok bio je 15 dana od isteka roka za donošenje pravilnika o unutarnjem redu). Kako je u praksi vrlo često prisutno nepoštovanje zadanih rokova za usklađivanje s novim propisima, tako su dulje postavljeni rokovi realniji i veća je vjerojatnost za njihovo ostvarenje.