Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: ustav

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 32

Pravo umrlih na privatnost

25.06.2021.,  Dubravka Dolenc
Pravo privatnosti je ljudsko, osobno pravo – vezano uz fizičku osobu koja se može utvrditi bilo izravno bilo neizravno, putem određenih parametara svojstvenih za njezin fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni ide...
Pročitano

USTAVNA PISMENOST U RH: Izvadak iz istraživanja ustavne pismenosti nastavnika visokoobrazovnih ustanova u Gradu Rijeci

05.02.2021.,  Sanja Barić
Povodom 30. godišnjice donošenja Ustava RH (22. 12. 1990. – 22. 12. 2020.) provedeno je u jesen prošle godine u Gradu Rijeci istraživanje ustavne pismenosti nastavnika visokoobrazovnih ustanova, a polazeći od teze da u RH postoji podrazvijena poli...
Pročitano

Pandemija i Ustav Republike Hrvatske

17.04.2020.,  Đorđe Gardašević
U medijima, ali i na društvenim mrežama vodi se živa stručna rasprava o situaciji u kojoj se Republika Hrvatska našla zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Je li stanje u kojem se nalazimo, stanje koje nalaže primjenu članka 17. Ustava RH, p...
Pročitano

Može li nas državni poglavar izvesti iz blokade?

21.12.2015.,  Branko Smerdel
O interpretaciji članka 94. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH) piše prof ...
Pročitano

Određivanje naknade za potpuno izvlaštenu nekretninu - je li sukladno s Ustavom Republike Hrvatske?

07.12.2015.,  Frane Staničić
Autor u ovom članku analizira odredbe Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH), Zakona o ...
Pročitano

Ostvarivanje ustavnog jamstva iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske

07.09.2015.,  Sandra Marković
U ovom članku autorica piše o sadržaju i ostvarivanju ustavnog jamstva iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske, kojim se jamči svakomu poštovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Povezujući te od...
Pročitano

Financijski odnosi saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava u SR Njemačkoj

27.04.2015.,  Nikola Mijatović
Njemačko Ministarstvo financija objavilo je krajem 2014. publikaciju pod naslovom »Financijski odnosi Saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava« (Bund/Länder- Finanzbeziehungen auf der Grundlage der Finanzverfassung). Publikacija je ...
Pročitano

Promjene Ustava Republike Hrvatske i referendum

13.11.2013.,  Mihajlo Dika
U ovom članku, o promjeni Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10 i 85/10 - proč. tekst) i samoj ulozi referenduma, kao prilog otva...
Pročitano

Suci u izvršnoj vlasti!?

21.09.2013.,  Đuro Sessa
Predmet ovog članka je analiza članka 88. Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 28/13) i drugih odredaba te njihova upitnost u odnosu na Ustav Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 4...
Pročitano

O referendumu i promjeni Ustava Republike Hrvatske

08.06.2013.,  Miljenko A. Giunio
U povodu različitih mišljenja koja su se pojavila u javnosti o učincima moguće referendumske potvrde, tj. pozitivnog odgovora na postavljeno referendumsko pitanje, autor u članku pokušava odgovoriti na pitanja: 1. proizvodi li pozitivan ishod refe...
Pročitano

Sudac i demokracija

06.04.2013.,  Arsen Bačić
U ovom broju lista, u povodu petogodišnjice odlaska dr. sc. Jadranka Crnić, prvog predsjednika Ustavnog suda samostalne i suverene Republike Hrvatske, piše prof. dr. sc. Arsen Bačić, predstojnik Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučiliš...
Pročitano

Sadržaj 2. amandmana na Ustav u SAD-u

03.10.2012.,  Biljana Kostadinov, Jaša Kraus
U ovom članku autori pišu o sadržaju 2. amandmana američkog Ustava kojim se građanima jamči pravo na držanje i nošenje oružja koji je, zasigurno, dio američkog Ustava kojeg se najžešće napada s jedne strane, a s druge, pak, najviše brani. 2. ama...
Pročitano

Jadranko Crnić: legalist na čelu trnovite, ali zvjezdane ustavne tranzicije (14)

04.04.2012.,  Branko Smerdel
Donosimo dio iz kolumne* prof. dr. sc. Branka Smerdela »O ustavima i ljudima«, br. 14, objavljene in honorem Jadranku Crniću, u Informatoru, broj 5955-5956. od 2 i 6. travnja 2011.
Pročitano

Argument u prilog ustavnog veta predsjednika Republike Hrvatske

08.02.2012.,  Robert Podolnjak
Na stranicama Informatora proteklih smo godina otvarali nove ustavne teme i predlagali rješenja koja su u prvi mah nailazila na neprihvaćanje, ali su u konačnom, u nizu slučajeva ugrađivana u Ustav ili zakone. Navodimo tek primjere neposrednog izb...
Pročitano

O Ustavu Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske

11.01.2012.,  Biljana Kostadinov
Francuska ustavna znanost odbacila je koncept polupredsjedničkog sustava prije više od dvadeset godina. Iskustvo Francuske Pete Republike, koja je očuvala i stabilizirala ustavno ustrojstvo vlasti i nakon kohabitacije, a Ustavnim promjenama iz 200...
Pročitano

Ustavne promjene 2011: koliko je važno biti i postati »ustavna kategorija« (25)

02.07.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

Zaštita prava vlasništva prema Ustavu RH i Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda 2. dio

15.06.2011.,  Višnja Drenški Lasan
U prošlom broju Informatora objavili smo prvi dio članka o aspektima zaštite prava vlasništva, u smislu odredaba Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 85/10 - proč. tekst) i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Pr...
Pročitano

Pravo javnosti na pristup informacijama: monitoring treba nadzirati! (23)

11.06.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

Zaštita prava vlasništva prema Ustavu RH i Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda

11.06.2011.,  Višnja Drenški Lasan
Osim što je institut prava vlasništva i njegova sudska zaštita regulirana Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), izvorište te zašti...
Pročitano

Errare humanum est: o čišćenju Ustava i pročišćavanju pročišćenog teksta (22)

04.06.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

SUSPICIO IURIS: gdje su korijeni našeg odnosa prema ustavnosti? (21)

28.05.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

Lupus domitus: o odnosu vlasti i Ustava (20)

21.05.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

Lupus sapiens: o odnosu ljudi i Ustava (19)

14.05.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

»DUPLI PÂS« vladajućih: Zakon o ukidanju zastare (čl. 31. st. 4. Ustava Republike Hrvatske) (18)

07.05.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

Novi režim političkog financiranja u Republici Hrvatskoj

06.04.2011.,  Robert Podolnjak
U ovom članku prof. dr. sc. ROBERT PODOLNJAK piše o odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar. nov., br. 24/11) ističući novine u tom Zakonu u odnosu na prijašnji sustav financiranja stranaka i izborne promidžb...
Pročitano

Formalna neustavnost Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

06.04.2011.,  Sandra Marković
Predmet ovog članka je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-292/2011, od 23. ožujka 2011., kojom je Ustavni sud ukinuo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 144/10). Tom ...
Pročitano

O Ustavu Savezne Republike Njemačke

05.04.2011.,  Biljana Kostadinov
Autorica u članku piše o Saveznom ustavnom sudu SR Njemačke koji tumači da je važeći Ustav uspostavio ustrojstvo vrijednosti koje ograničava javnu vlast. Tim se ustrojstvom štiti samostalnost, odgovornost i dostojanstvo čovjeka u državnoj zajednic...
Pročitano

Tko pita ne skita: smije li predsjednik Republike sazvati konzultacije?

30.03.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

'Što se grbo rodi, usud ne ispravi.' - Ustavni sud pred izazovima pozitivne diskriminacije

23.03.2011.,  Branko Smerdel
Pročitano

O sudskoj slozi i izdvojenim mišljenjima

23.02.2011.,  Branko Smerdel
Vrhovni sud sve do danas radi u tajnosti i uspješno odolijeva sve jačim pritiscima da svoje postupanje otvori javnosti. Određeni uvid u, uvjetno govoreći, političku orijentaciju ili preduvjerenja pa i predrasude kandidata, daju ponekad upravo nemi...
Pročitano

Filteri