Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Članci autora: Tanja Pavelin

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 14

VIII. novela Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU

01.03.2024.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Razlog VIII. novele Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koja je stupila na snagu 22. veljače 2024., je pismo službene obavijesti Europske komisije koja je utvrdila da Republika Hrvatska nije donij...
Pročitano

Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije

21.04.2023.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
U prvom dijelu ovog članka, koji je objavljen u Informatoru, broj 6779, autorice su analizirale normativnu regulativu načela ne bis in idem te bitne odluke Europskog suda za ljudska prava kojima se definiraju kriteriji za primjenu toga načela, odn...
Pročitano

Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije

14.04.2023.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
U prvom dijelu ovog članka autorice analiziraju uređenje načela ne bis in idem u domaćem i međunarodnom pravu te bitne odluke Europskog suda za ljudska prava kojima se definiraju kriteriji za primjenu toga načela, odnosno procjenu može ...
Pročitano

VI. Novela Kaznenog zakona

03.09.2021.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 84/21) stupio je na snagu 23. srpnja 2021. i predstavlja šestu izmjenu Kaznenog zakona. Intencija zakonodavca bila je primarno harmonizacija nacionalnog kaznenog zakonodavstva s pravnom ...
Pročitano

VI. Novela Kaznenog zakona

03.09.2021.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 84/21) stupio je na snagu 23. srpnja 2021. i predstavlja šestu izmjenu Kaznenog zakona. Intencija zakonodavca bila je primarno harmonizacija nacionalnog kaznenog zakonodavstva s pravnom ...
Pročitano

Odnos europskog uhidbenog naloga i izručenja - prema praksi Suda Europske unije

28.12.2020.,  Marina Kapikul, Ivan Turudić, Tanja Pavelin
U članku autori prikazuju na koji je način Sud Europske unije kroz praksu upotpunio "šture" odredbe europskog prava koje se odnose na rješavanje sukoba između izručenja i europskog uhidbenog naloga, dajući prednost, uz ispunjenje određenih uvjeta,...
Pročitano

Obligatorni istražni zatvor prema VIII. Noveli Zakona o kaznenom postupku i sudskoj praksi

06.11.2020.,  Ivan Turudić, Tanja Pavelin
Istražni zatvor prema hrvatskom zakonodavstvu može biti određen tijekom kaznenog postupka (fakultativni istražni zatvor), ali mora biti određen pri izricanju kazne zatvora od pet godina ili više u trenutku donošenja nepravomoćne presude (obligator...
Pročitano

Osma novela Zakona o kaznenom postupku

17.01.2020.,  Ivan Turudić, Ivana Bujas, Tanja Pavelin
Dana 1. siječnja 2020. stupio je na snagu osmi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku[*]. U članku autori, Ivan Turudić, Tanja Pavelin i Ivana Bujas prikazuju izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku ovisno o tome koji su razlo...
Pročitano

Tumačenje položaja državnog odvjetništva kao nezavisnog pravosudnog tijela u praksi Suda EU

06.12.2019.,  Ivan Turudić, Ivana Bujas, Tanja Pavelin
U članku autori Ivan Turudić, Tanja Pavelin i Ivana Bujas prikazuju nekoliko zahtjeva za prethodnu odluku podnesenih Sudu Europske unije u kojima se postavlja pitanje tumačenja pojma nezavisnog pravosudnog tijela pri izdavanju europskog uhidbenog ...
Pročitano

Europske rezolucije o osudi totalitarnih sustava

08.11.2019.,  Ivan Turudić, Ivana Bujas, Tanja Pavelin
Pitanje zločina koji su počinjeni u komunističkim društvima nakon Drugog svjetskog rata zaokuplja interes europske javnosti još od pada Željezne zavjese. Vijeće Europe prvo je tijelo koje se pozabavilo tim pitanjem te je u rasponu od deset godina ...
Pročitano

PRILOG: Naknada žrtvama kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, uz komparativni prikaz

21.01.2019.,  Ivan Turudić, Ivana Bujas, Tanja Pavelin
Pročitano

Zahtjev za prethodnu odluku Sudu Europske unije, s naglaskom na presudu C-268/17-AY

19.11.2018.,  Ivan Turudić, Ivana Bujas, Tanja Pavelin
Prethodni postupak, kao temeljni mehanizam prava Europske unije, osigurava ujednačeno tumačenje i primjenu prava Europske unije. U članku autori iznose sve bitne značajke zahtjeva za prethodnu odluku koji se podnosi Sudu Europske unije, način njeg...
Pročitano

Oduzimanje imovinske koristi – VII. novela Zakona o kaznenom postupku

21.05.2018.,  Ivan Turudić, Ivana Bujas, Tanja Pavelin
VII. novelom Zakona o kaznenom postupku objedinjeno je pravno reguliranje postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, odnosno protupravnom radnjom u jednom propisu, čime je izbjegnuta neujednačena primjena te problemi u praksi...
Pročitano

Postupanje prema europskim uhidbenim nalozima u Velikoj Britaniji

04.12.2017.,  Ivan Turudić, Ivana Bujas, Tanja Pavelin
Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu implementirana je u Ujedinjenom Kraljevstvu 1. i 3. Dijelom Zakona o izručenju iz 2003. godine, a te odredbe stupile su na snagu 1. siječnja 2004. i od tada su bile mijenjane i dopunjavane više puta. Tim...
Pročitano

Filteri