Ožujak / 2017

13.03.2017.

Konstitucionalizacija periodnog modela prekida trudnoće u Republici Hrvatskoj

Ustavni sud Republike Hrvatske nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (Nar. nov., br. 18/78, 31/86, 47/89 i 88/09). Osporeni Zakon nije nesuglasan s člancima 2., 3., 14., 16., 21., 22., 35. i 38. Ustava, kao ni s Ustavom u cjelini. Usvajanje zakonske zabrane prekida trudnoće (Malta, Andora) ili zakonskog modela prekida trudnoće prema indikacijama koji zabranjuje pobačaj, osim u slučaju indikacija utvrđenih od strane treće osobe (Irska) ili zakonskog modela pobačajno obeshrabrujućeg savjetovanja »otvorenog rezultata« kao uvjeta za legalitet prekida trudnoće, u kojem se ženi dopušta donijeti konačnu odluku nakon što je prošla obvezatno savjetovanje koje služi zaštiti nerođenog djeteta (SR Njemačka) ili raspisivanje referenduma građanske inicijative za zamjenu periodnog modela navedenim modelima nakon donošenja, prema mišljenju autorice prof. dr. sc. BILJANE KONSTADINOV, redovite profesorice na Katedri ustavnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rješenja broj: U-I-60/1991 i dr., bilo bi nesuglasno s Ustavom. Autorica iznosi komparativan pregled rješenja pravnog pitanja drugih zemalja o pravu na pobačaj te iznosi i određene prijedloge koje bismo mogli, prilikom izrade zakonskih rješenja, primijeniti i unijeti u naš zakonodavni okvir.