09.05.2018.

Zakon o psihoterapiji diskriminira osobe koje su završile priznatu edukaciju

Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) pozdravio je u utorak nacrt prijedloga Zakona o psihoterapiji uz iznimku članka 5. koji, po njihovu mišljenju, uvodi diskriminaciju osoba koje su završile opsežnu i od Europe priznatu edukaciju, a po struci nisu liječnici, psiholozi, socijalni radnici niti edukacijski rehabilitatori.

SPUH u priopćenju navodi  da je nakon višegodišnje analize i usklađivanja s preporukama Europske komisije u saborsku proceduru upućen nacrt prijedloga Zakona o psihoterapiji, koji je kvalitetan jer adekvatno regulira djelatnost psihoterapije, no sporan je članak koji isključuje mogućnost da psihoterapeuti budu osobe koje su završile edukaciju iz psihoterapije i propedeutiku psihoterapije.
To je interdisciplinarni studij koji uključuje kolegije iz psihijatrije, psihologije, rehabilitacijskih znanosti i socijalnog rada te kliničku praksu na psihijatriji. Zabranjuje se i stjecanje zvanja osobama koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, osim onima koji su završili medicinu, socijalni rad, psihologiju i edukacijsko rehabilitacijski fakultet, stoji u priopćenju.
"Cilj je da se psihoterapija ozakoni kao zasebna djelatnost. U Europi niču fakulteti iz psihoterapije, a tranzicija treba biti fleksibilna i ne bi se trebala voditi diskriminacijskom politikom", poručio je predsjednik SPUH-a Jadran Morović. Pojašnjava da sve psihoterapijske škole koje priznaje SPUH zadovoljavaju kriterije Europske asocijacije psihoterapeuta (EAP).
"Čini se da bi jaka i utjecajna struja, koja je uspjela od prvog do drugog čitanja zakona u Saboru izmijeniti cjelokupnu ideju zakona i ozakonjenja psihoterapijske djelatnosti, rado nosila titulu psihoterapeuta bez adekvatne škole, odnosno psihoterapijske edukacije. Dovoljno bi bilo da je netko psihijatar ili psiholog. Smatram da to nije dobro, da nas vraća u prošlo stoljeće u vrijeme kada su psihoterapeuti bili psihijatri, a psiholozi psihoterapeuti u njihovoj sjeni", izjavio je Morović.
Kazao je da škola psihoterapije uključuje barem četiri godine edukacije s praksom pod supervizijom i dodao da EAP propisuju uvjete za stjecanje zvanja psihoterapeuta te jasno diferencira psihoterapiju od psihologije i psihijatrije.
Morović podsjeća na važnost zakona te odgovornost prema pojedincu i društvu u cjelini. "Apeliram još jednom da struka (psihoterapeuti) dade zadnju riječ, a Zakon ne diskriminira one koji su godine uložili u obrazovanje", zaključio je.


(HINA, 08. 05. 2018.)

Arhiva