08.02.2024.

Sabor o izmjenama zakona o poljoprivredi i šumama

Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o izmjenama Zakona o poljoprivredi kojim se reguliraju pitanja prijevara u korištenju potpora iz europskih poljoprivrednih fondova te pravila postupanja resornog ministarstva u slučaju sumnje na prijevaru.

Izmjene zakona utjecat će na smanjenje potencijalnih prijevara u korištenju potpora iz poljoprivrednih fondova Europske unije te na kvalitetnije pružanje savjetovanja poljoprivrednicima i drugim korisnicima potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, stoji u zakonskom prijedlogu.

Zakonom se propisuju načela postupanja Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u slučajevima sumnje na prijevaru, financijskih korekcija i kazni za korisnike potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU.

U dijelu prekršajnih odredbi propisuju se prekršajne odredbe u slučaju nedostavljanja podataka koji se vode u Upisniku voćnjaka, Upisniku maslinika i Upisniku posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica.

Odbor za poljoprivredu pozitivnim je ocijenio predloženi zakon, no na sjednici je upozoreno na gubitke koje će korisnici sredstava imati ukoliko nadležna pravosudna tijela odbace kaznenu prijavu i obustave kazneni postupak protiv njih ili ih oslobode pravomoćnom presudom, a ovim aktom nije predviđeno obeštećenje.

Osim izmjena Zakona o poljoprivredi, na saborskom dnevnom redu naći će se izmjene i dopune Zakona o šumama.

Spomenutim se zakonom omogućuje da se šume i šumsko zemljište izvan granica građevinskog područja u državnom vlasništvu, na temelju lokacijske dozvole i potvrđenog geodetskog elaborata, a u svrhu izgradnje i održavanja infrastrukture te vodnih građevina, mogu izdvojiti iz šumskogospodarskog područja, uz mogućnost prenošenja prava vlasništva o čemu odlučuje Ministarstvo poljoprivrede.

Predmetna odredba predstavlja značajan iskorak u realizaciji investicijskih projekta na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, navodi se u prijedlogu zakona.

Saborski Odbor za poljoprivredu u svojem je očitovanju ukazao na potrebu uvođenja registra neobrađenog i zapuštenog zemljišta te uvođenja poreza za zapušteno poljoprivredno zemljište, kako bi se ona privela svrsi i kako bi se ubrzalo raspolaganje šumskim zemljištem u vlasništvu države. 

Osim toga, Odbor je predložio ukidanje šumskog doprinosa za male šumoposjednike, jer isto za njih predstavlja značajno financijsko opterećenje. 

(HINA, 8. 2. 2024.)

Fotografija: Pixabay

Arhiva