29.02.2024.

Sabor danas o demografskoj revitalizaciji Hrvatske

Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o prijedlogu Strategije demografske revitalizacije Hrvatske do 2033. godine, u kojoj su kao ciljevi istaknuti lakše usklađivanje poslovnog, obiteljskog i privatnog života te ekonomska i stambena neovisnost za mlade generacije.

Prijedlog Strategije demografske revitalizacije Hrvatske do 2033. godine bavi se stvaranjem povoljnih uvjeta za obitelji i mlade. Kao njihove potrebe navedene su kvalitetne, dostupne i priuštive usluge za skrb i obrazovanje djece, priuštivo stanovanje i veće novčane naknade obiteljima s malodobnom djecom.

Nadalje, u predloženoj se strategiji govori i o učinkovitoj integraciji doseljenika u hrvatsko društvo, odnosno o osiguravanju kvalitetnih uvjeta za rad i život u novoj sredini. Uz to, dokument predviđa smanjenje emigracije te povratak dijaspore i recentnih iseljenika u zemlju.

Strategija demografske revitalizacije također predlaže mjere javne politike i ciljana ulaganja kojima će se smanjiti regionalne nejednakosti, što će rezultirati boljom kvalitetom života na ruralnim područjima. Kako bi se smanjio prijevremeni mortalitet, stanovnike se potiče na aktivnu skrb o svojem zdravlju, što će im omogućiti zdravo i aktivno starenje.

Na sutrašnjem dnevnom redu je i Ugovor s Europskom investicijskom bankom o financiranju za projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“. U skladu s tim ugovorom, zajam iznosi 400 milijuna eura od ukupno planiranih 900 milijuna eura okvirnog zajma. 

Odobrenim sredstvima okvirnog zajma predviđeno je financiranje ukupno 49 projekata usmjerenih na poboljšanje željezničke infrastrukture i poboljšanje putničkog prijevoza. Realizacija tih projekata trebala bi dovesti do povećanja kapaciteta i modernizacije željezničke infrastrukture, poboljšanja sigurnosti putnika i osoblja, smanjenja gužvi na cestama te do promicanja održivog razvoja prometnog sektora.

Nakon toga, saborski će zastupnici raspraviti o prijedlogu Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore. Riječ je o stručnom tijelu Hrvatske zaklade za znanost koje razmatra prigovore zbog sukoba interesa ili administrativnih, odnosno postupovnih pogrešaka na odluke Upravnog odbora Zaklade o financiranju znanstvenih projekata.

Za članove Povjerenstva za prigovore Vlada je predložila Ivicu Vilibića, Gorana Martinovića, Marijetu Kralj, Josipa Mikulića i Vesnu Barić Pundu.

Isto tako, Vlada za novu članicu Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost predlaže Zrinku Kovarik, umjesto dosadašnjeg člana Srećka Kovača koji je zatražio razrješenje na osobni zahtjev. 

(HINA, 28. 2. 2024.)

Fotografija: Novi informator