27.02.2024.

Hanfa: Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u siječnju porasla za 293 mln eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju siječnja ove godine iznosila je 20,5 milijardi eura, što je za 293 milijuna eura ili 1,5 posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavljeno u utorak.

OMF-ovi su krajem siječnja ukupno imali 2.255.736 članova, odnosno 6.911 članova ili 0,31 posto više u odnosu na prosinac 2023. godine. U siječnju su OMF-ovi zabilježili 7.940 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 97,8 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika).

Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u siječnju ove godine prestalo je članstvo za 1.029 osiguranika.

U siječnju su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 113,7 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 22,2 milijuna eura ili 13,2 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.

Po podacima Hanfe, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju siječnja za A kategoriju iznosili su 1,8 posto, za B kategoriju 1,1 posto, a za C kategoriju 0,1 posto. Godišnji prinosi također su imali pozitivni predznak u sve tri kategorije -  u kategoriji A je zabilježen rast od 13,7 posto, u kategoriji B za 9,4 posto, a u kategoriji C za 3,8 posto. I anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova su u plusu, a za Mirex A iznose 7,3 posto, za Mirex B 5,2 posto i za Mirex C 3,3 posto, naveli su iz Hanfe.

Obveznice su na kraju siječnja i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 12,6 milijardi eura i udjelom od 61,6 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 1,4 postotna boda na mjesečnoj razini.

Istovremeno, povećala se zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova, za 0,5 postotnih bodova, te su ona krajem siječnja iznosila 4,7 milijardi eura, odnosno 22,7 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,2 milijarde eura i udjelom od 10,8 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 15,4 milijuna eura

Na kraju siječnja u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 396.354 člana te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 48.675 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 11,5 milijuna eura, što je 72,8 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate dosegnule 6,2 milijuna eura, što je 2,2 milijuna eura ili 55 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina DMF-ova u siječnju je tako dosegnula iznos od 1,3 milijarde eura, što je za 15,4 milijuna eura ili 1,2 posto više na mjesečnoj razini.

I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,9 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25,6 posto te investicijski fondovi s 10,1 posto.

Naplaćena premija društava za osiguranje u siječnju 132,3 milijuna eura

U siječnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvom mjesecu ove godine iznosila je 132,3 milijuna eura, od čega se 23,9 milijuna eura odnosilo na premiju životnih osiguranja, a 115,4 milijuna eura na premiju neživotnih osiguranja.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (37,2 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,6 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (devet posto).

Iznos likvidiranih šteta u siječnju 2024. iznosio je 95,2 milijuna eura. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosilo 26,1 milijun eura, a na neživotno osiguranje 69,1 milijun eura.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila otpada 40,4 posto, osiguranje cestovnih vozila 20,5 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 12,6 posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Iz Hanfe su između ostalog izvijestili i da je ukupna neto imovina 108 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u siječnju poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 2,4 milijarde eura te je bila za 85,8 milijuna eura ili 3,8 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 150,5 milijuna eura, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,2 posto.

Lanjska dobit leasing društava 52 milijuna eura

Hanfa je objavila i podatke za prošlu godinu o leasing društvima, kojih je krajem 2023. godine u Hrvatskoj poslovalo 15, pri čemu je njihova ukupna aktiva iznosila 3,5 milijardi eura te se povećala za 18,8 posto u odnosu na kraj prethodne godine.

Istodobno, skočila je i ukupna dobit leasing društava na godišnjoj razini, za 39,4 posto, na 52 milijuna eura.

Iz Hanfe su izvijestili da je nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla za 28,5 posto u segmentu operativnog, a za 19,6 posto u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novozaključenih ugovora porasla je na godišnjoj razini za 55,3 posto u segmentu operativnog leasinga, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast te vrijednosti iznosio 22,4 posto, navodi se u Hanfinom izvješću.

(HINA, 27.2.2024.)

Fotografija: Pixabay