13.08.2020.

EU daje 128 milijuna eura za 23 projekta vezana uz Covid-19

U okviru reakcije na pandemiju koronavirusa Europska komisija pružit će potporu za 23 nova istraživačka projekta vezana za Covid-19 u iznosu od 128 milijuna eura, a na tri projekta sudjeluju i hrvatski znanstvenici.

Riječ je o ukupno 23 odabrana projekta u kojima sudjeluje 347 znanstvenih timova iz 40 zemalja, uključujući 34 sudionika iz 16 zemalja izvan EU. Jedan od tih projekata je i SHARE Covid, odnosno istraživanje socijalnih, zdravstvenih i ekonomskih učinaka Covida-19 na osobe starije od 50 godina, a na kojem su sudjelovali i naš znanstvenici. 

Partner u projektu je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a radni paket posvećen kvaliteti zdravstvene zaštite vodi dr. Šime Smolić. Glavni cilj ovog projekta je razumjeti neplanirane posljedice pandemije i osmisliti poboljšane zdravstvene, ekonomske i socijalne politike. 

"Konkretno, u ovom projektu pratimo kako se ljudi stariji od 50 godina nose sa posljedicama lockdowna i na koji način će se to na njih odraziti. Kasnije ćemo te podatke, među ostalim, moći usporediti s istraživanjima krize iz 2008. godine, jer smo i tada anketirali iste ljude pa su podaci usporedivi", kaže Smolić.

Drugi projekt na kojem je vidljivo da sudjeluju naši znanstvenici je potpuno novi projekt Envision, a u nazivu projekta stoji da se radi o inteligentnom digitalnom nadzoru pacijenata oboljelih od Covid-19 u realnom vremenu koji olakšava odlučivanje u jedinicama intenzivne skrbi.

Treći projekt u kojem se pojavljuje Hrvatska zove se unCoVer, a provodi se u suradnji 29 europskih partnera i nositelj projekta je Institute of Tropical Medicine.

Financijska sredstva omogućit će znanstvenicima da pomognu u obuzdavanju pandemije i njezinih posljedica jačanjem sposobnosti industrije da proizvede i upotrijebi već dostupna rješenja, razvijanjem medicinskih tehnologija i digitalnih alata, boljim uvidom u bihevioralne i socioekonomske učinke pandemije i proučavanjem velikih grupa pacijenata širom Europe.

(HINA, 13. 8. 2020.)

Arhiva