Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: autorsko pravo

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 7

Kamo nas vodi umjetna inteligencija?

06.10.2023.,  Suzana Cesarec Nöthig
Posljednjih mjeseci mediji na globalnoj, ali i na nacionalnoj razini naveliko izvještavaju o prednostima i potencijalnim opasnostima razvoja umjetne inteligencije. Međutim, proučavanje umjetne inteligencije (AI) puno je starije od začetka aktualn...
Pročitano

Propisi EU-a o reguliranju rada internetskih platformi

15.09.2023.,  Domagoj Maričić
U članku autor donosi pregled najvažnijih propisa Europske unije, kojima je reguliran rad internetskih platformi, osobito s aspekta nezakonitog sadržaja. Naglasak toga prikaza nije na detaljnom pregledu odredaba pojedinih propisa, već na cjelokupn...
Pročitano

Nove informacijske tehnologije i otvorena pitanja autorskog prava

14.04.2023.,  Dora Lučić
Nedavno smo svjedočili neviđenom interesu javnosti koji je izazvalo lansiranje naprednog sustava umjetne inteligencije, jezičnog modela ChatGPT. Taj alat, temeljen na izrazito velikoj bazi podataka, simulira ljudski razgovor putem chat sučelja u s...
Pročitano

Što donosi novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

29.10.2021.,  Romana Matanovac Vučković
Hvatski sabor nedavno je donio novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 111/21), koji je posljedica usklađenja s brojnim direktivama Europske unije i međunarodnim ugovorima u području autorskog i srodnih prava te se njime osi...
Pročitano

Predstavlja li poveznica (link) povredu autorskog prava

03.09.2021.,  Dina Slunjski
Autorsko1 pravo oslanja se na tehnologiju kao sredstvo putem kojeg gledamo filmove, slušamo glazbu, čitamo vijesti i knjige, i zato je iznimno bitno regulacijom pratiti razvoj tehnologije. Razvoj interneta potaknuo je razvoj autorskog prava reguli...
Pročitano

Pravo na prenosivost osobnih podataka

12.03.2021.,  Goran Vojković, Anita Vujić Žmegač
U članku autori objašnjavaju određene elemente prava na prenosivost podataka, koje je uvedeno u Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka1 člankom 20., i definirano kao pravo koje predstavlja regulatornu inovaciju unutar prava Europske unije. Pr...
Pročitano

Zaštita naziva udruge prema novom Zakonu o udrugama Republike Hrvatske

01.05.2017.,  Dragan Zlatović
U Republici Hrvatskoj usvojen je novi Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 - u nastavku teksta: ZU). Tim se Zakonom uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prest...
Pročitano

Filteri