Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: autorsko djelo

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 5

Nove informacijske tehnologije i otvorena pitanja autorskog prava

14.04.2023.,  Dora Lučić
Nedavno smo svjedočili neviđenom interesu javnosti koji je izazvalo lansiranje naprednog sustava umjetne inteligencije, jezičnog modela ChatGPT. Taj alat, temeljen na izrazito velikoj bazi podataka, simulira ljudski razgovor putem chat sučelja u s...
Pročitano

Autorska djela stvorena u radnom odnosu

31.12.2021.,  Dragan Zlatović
U hrvatskom autorskopravnom zakonodavstvu do sada su bila zastupljena tri različita koncepta regulacije ostvarivanja prava na autorskim djelima koja su stvorena u radnom odnosu i u svezi s radnim odnosom. Naime, svaki zakon koji je uređivao autors...
Pročitano

Što donosi novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

29.10.2021.,  Romana Matanovac Vučković
Hvatski sabor nedavno je donio novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 111/21), koji je posljedica usklađenja s brojnim direktivama Europske unije i međunarodnim ugovorima u području autorskog i srodnih prava te se njime osi...
Pročitano

Oporezivanje naknada za autorska i umjetnička djela (2.)

15.06.2015.,  Ksenija Cipek, Iva Uljanić - Škreblin
Kako se autorske naknade oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 125/13, 148/13, 83/14 - Odluka USRH i 143/14) ovisno o izvoru dohotka, tako prema izvoru dohotka proizlaze i različiti načini utvrđivanja dohotka, pa tako i njihov...
Pročitano

Mišljenja Ministarstva financija, Porezna uprava – Središnji ured

01.12.2012.,  Porezna uprava Središnji ured
Pročitano

Filteri