Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Članci autora: Mirjana Mahović Komljenović

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 132

Paušalno oporezivanje po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2024.

10.05.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
Za građane, rezidente Republike Hrvatske, koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, a ostvaruju dohodak od imovine iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova, propisana je mogućnost plaćanja pau...
Pročitano

Nove odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

08.03.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
U Informatoru, broj 6825 od 4. ožujka 2024., pisali smo o novim odredbama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, odnosno o uvjetima za paušalno oporezivanje, iznosima plaćanja paušalnog poreza u 2024., te poslovnim knjigama i...
Pročitano

Nove odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

01.03.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
Značajan broj fizičkih osoba odlučuje se na otvaranje obrta s paušalnim sustavom oporezivanja zbog administrativne jednostavnosti pri poslovanju, ali i fleksibilnije mogućnosti upravljanja novcem nego u slučaju trgovačkog društva. Prepoznavajući t...
Pročitano

Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2023.

16.02.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
Građani u najvećem broju slučajeva više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako žele iskoristiti...
Pročitano

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023.

05.01.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
Porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost obvezni su u prijavi poreza na dodanu vrijednost koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, napraviti sva usklađenja i ispravke za tu ka...
Pročitano

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2023.

08.12.2023.,  Mirjana Mahović Komljenović
Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, zakonska je obveza svakog poslodavca. Poslodavac to mora učiniti u svim slučajevima kada je porezno opterećenje...
Pročitano

Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2022.

07.07.2023.,  Mirjana Mahović Komljenović
Porezna uprava je tijekom svibnja 2023. započela s povratom poreza na dohodak i prireza po godišnjem obračunu za 2022. Međutim, neovisno o tome porezni obveznici imaju mogućnost podnijeti prigovor na zaprimljeno privremeno porezno rješenje ako sma...
Pročitano

Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2022.

27.01.2023.,  Mirjana Mahović Komljenović
Građani u najvećem broju slučajeva više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako žele iskoristiti...
Pročitano

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2022.

13.01.2023.,  Mirjana Mahović Komljenović
Neovisno o tome jesu li porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) po sili zakona ili dobrovoljno, obvezni su u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske g...
Pročitano

Porezni praktikum: Zahtjev za izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2023.

23.12.2022.,  Mirjana Mahović Komljenović
Propisani uvjeti za upis kao i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) od 1. siječnja 2023., u odnosu na prošlu godinu, nisu se promijenili. To znači da vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje...
Pročitano

Pravila dvojnog iskazivanja u tijelima javne vlasti u procesu uvođenja eura

26.08.2022.,  Mirjana Mahović Komljenović
Republika Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu 1. siječnja 2023., a 5. rujna 2022. započinje obvezno dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. S obzirom na to da uvođenje eura u Republici Hrvatskoj zahvaća sve skupine subj...
Pročitano

Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2021.

29.07.2022.,  Mirjana Mahović Komljenović
Porezna uprava je početkom svibnja 2022. započela s povratom poreza na dohodak i prireza po godišnjem obračunu za 2021. Međutim, neovisno o tome porezni obveznici imaju mogućnost podnijeti prigovor na zaprimljeno privremeno porezno rješenje ako s...
Pročitano

Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka

25.03.2022.,  Mirjana Mahović Komljenović
Svi rezidenti Republike Hrvatske obvezni su, u okviru zastarnih rokova, prijaviti inozemni primitak koji su ostvarili u inozemstvu, neovisno o tome je li porez već plaćen te hoće li u Republici Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza. S obzirom...
Pročitano

Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2021.

28.01.2022.,  Mirjana Mahović Komljenović
Građani u najvećem broju slučajeva više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako žele iskoristiti...
Pročitano

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2021.

31.12.2021.,  Mirjana Mahović Komljenović
Porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost obvezni su u prijavi poreza na dodanu vrijednost koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kal...
Pročitano

Zahtjev za izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost u 2022.

17.12.2021.,  Mirjana Mahović Komljenović
Propisani uvjeti za upis kao i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) od 1. siječnja 2022., u odnosu na prošlu godinu, nisu se promijenili. To znači da vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koj...
Pročitano

Primjena posebnog postupka utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2020.

29.01.2021.,  Mirjana Mahović Komljenović
Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2020. propisana je još uvijek za one porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost ili koji dohodak ostvaruju kao članovi posade u međunarodnoj plovidbi. Dakle, u najvećem broju slučajeva građ...
Pročitano

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020.

28.12.2020.,  Mirjana Mahović Komljenović
Neovisno o tome jesu li porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) po sili zakona ili dobrovoljno, obvezni su u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske go...
Pročitano

PRILOG: Novosti u poreznim propisima

28.12.2020.,  Stjepan Gadžo, Mirjana Mahović Komljenović, Antonio Prtenjača, Gordana Lončar
U Narodnim novinama, broj 138/20 od 11. prosinca 2020., objavljene su izmjene i dopune četiriju poreznih zakona. Izmijenjeni su i dopunjeni: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dobit i Zakon o fiskaliz...
Pročitano

Izlazak iz sustava PDV-a u 2021.

04.12.2020.,  Mirjana Mahović Komljenović
Vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje su ostvarene u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, u većoj ili manjoj svoti od propisanog praga koji iznosi 300.000,00 kuna, određuje hoće li se porezni obveznici upisati u reg...
Pročitano

Usporedan prikaz upravnog ugovora sklopljenog u redovitom postupku i u posebnim okolnostima

04.09.2020.,  Mirjana Mahović Komljenović
Upravni ugovor koji sklapaju Porezna uprava i porezni dužnik radi obročnog namirenja poreznog duga uveden je Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 26/15) i stoji na raspolaganju od 17. ožujka 2015. O mogućnosti sklap...
Pročitano

Obavijest o poreznom tretmanu transakcija u odnosima između EU i UK (Brexit)

21.02.2020.,  Mirjana Mahović Komljenović
Na temelju Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te drugih izjava i obavijesti o povl...
Pročitano

Primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019.

07.02.2020.,  Mirjana Mahović Komljenović
Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. propisana je još uvijek za one porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost ili koji dohodak ostvaruju kao članovi posade u međunarodnoj plovidbi. Dakle, u najvećem broju slučajeva građ...
Pročitano

PRILOG: Novine u podzakonskim poreznim propisima

31.01.2020.,  Alen Benazić, Stjepan Gadžo, Lidija Karačić, Mirjana Mahović Komljenović, Antonio Prtenjača, Gordana Lončar, Leonardo Žagrić, Vanja Martinović
O paketu zakonskih promjena koji je donesen u okviru četvrtog kruga porezne reforme, pisali smo u prilogu Informatora, broj 6606-6608 od 23. i 30. prosinca 2019. i 6. siječnja 2020. pod nazivom »Novine u poreznim propisima«. U ovom prilogu donosim...
Pročitano

Zahtjev za izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost u 2020.

23.12.2019.,  Mirjana Mahović Komljenović
Vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje su ostvarene u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, u većoj ili manjoj svoti od propisanog praga koji iznosi 300.000,00 kuna, određuje hoće li se porezni obveznici upisati u reg...
Pročitano

PRILOG: Novine u poreznim propisima

23.12.2019.,  Alen Benazić, Stjepan Gadžo, Lidija Karačić, Mirjana Mahović Komljenović, Antonio Prtenjača, Gordana Lončar, Jasna Kropf, Vanja Martinović
U Narodnim novinama, broj 121/19 od 11. prosinca 2019., objavljene su izmjene i dopune devet poreznih zakona. Izmijenjeni su i dopunjeni: Opći porezni zakon, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dobit, ...
Pročitano

Godišnji porez na cestovna motorna vozila i plovila

19.08.2019.,  Mirjana Mahović Komljenović
Prema Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila utvrđuje se godišnje, donošenjem poreznog rješenja jedinica područne (regionalne) samouprave, i to neposrednim rješavanjem bez pro...
Pročitano

Novine u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

24.12.2018.,  Mirjana Mahović Komljenović
Uz ostale propise koji su izmijenjeni i dopunjeni u trećem krugu porezne reforme, izmijenjen je i dopunjen Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 106/18). Izmijenjene zakonske odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2019., a donose brojn...
Pročitano

Reprogram poreznog duga - fizičkih osoba

17.12.2018.,  Mirjana Mahović Komljenović
O Zakonu o otpisu dugova fizičkih osoba (Nar. nov., br. 62/18), kao jednokratnoj mjeri pomoćigrađanima, pisali smo u Informatoru, broj 6539 od 10. rujna 2018., pri čemu smo dali osvrt na Zakon u cjelini. U ovom broju Informatora razrađujemo pojedi...
Pročitano

Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza

19.11.2018.,  Mirjana Mahović Komljenović
Obveznom primjenom Općeg poreznog zakona, u poslovanju pravnih i fizičkih osoba te njihovu odnosu prema poreznom tijelu, u naš je porezni sustav uveden institut prava na ustupanje više plaćenog poreza. Porezni obveznik može ustupiti svoje potraživ...
Pročitano

Filteri