Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Članci autora: Marina Kapikul

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 19

Objektni postupak oduzimanja imovinske koristi

19.04.2024.,  Marina Kapikul
Autorica u članku analizira postupak oduzimanja imovinske koristi, postupak proširenog oduzimanja imovinske koristi i njegove specifičnosti, kao i postupanje suda u pojedinim specifičnim slučajevima kao što je smrt okrivljenika, utvrđivanja raspra...
Pročitano

VIII. novela Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU

01.03.2024.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Razlog VIII. novele Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koja je stupila na snagu 22. veljače 2024., je pismo službene obavijesti Europske komisije koja je utvrdila da Republika Hrvatska nije donij...
Pročitano

V. novela Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

10.11.2023.,  Marina Kapikul
V. novela Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela donesena je radi usklađenja sa zahtjevima Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama. Koje izmjene obuhvaća i kakvo je njihov...
Pročitano

VIII. novela Kaznenog zakona

10.11.2023.,  Marina Kapikul
U članku autorica daje pregled aktualnih izmjena i dopuna Kaznenog zakona, koje su provedene zbog usklađivanja sa zahtjevima Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama.
Pročitano

Rokovi trajanja istražnog zatvora i rokovi zastare prema pravnoj kvalifikaciji kaznenog djela iz prvostupanjske presude

06.10.2023.,  Marina Kapikul
Trenutak donošenja nepravomoćne presude prijelomni je trenutak u svakom kaznenom postupku u kojem se, u slučaju osude za kazneno djelo, povećava stupanj osnovane sumnje da je optuženik počinio kazneno djelo, a koja u tom trenutku proizlazi ne samo...
Pročitano

Izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

21.07.2023.,  Marina Kapikul
Posljednjih mjeseci svjedočili smo „bijelom štrajku“ sudaca kojim se tražilo povećanje prava sudaca. Udruga hrvatskih sudaca postigla je dogovor s Ministarstvom pravosuđa i uprave pa su u zakonsku proceduru upućene izmjene Zakona o plaćama sudaca ...
Pročitano

Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije

21.04.2023.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
U prvom dijelu ovog članka, koji je objavljen u Informatoru, broj 6779, autorice su analizirale normativnu regulativu načela ne bis in idem te bitne odluke Europskog suda za ljudska prava kojima se definiraju kriteriji za primjenu toga načela, odn...
Pročitano

Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije

14.04.2023.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
U prvom dijelu ovog članka autorice analiziraju uređenje načela ne bis in idem u domaćem i međunarodnom pravu te bitne odluke Europskog suda za ljudska prava kojima se definiraju kriteriji za primjenu toga načela, odnosno procjenu može ...
Pročitano

Smiju li učenici snimati mobitelima učitelje u razredu?

27.01.2023.,  Marina Kapikul, Iva Kero
Objava odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u povodu zahtjeva za zaštitu zakonitosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske kojom je odlučeno da je snimka dijela nastave koju je načinio učenik zakonit dokaz, izazvala je reakciju učitel...
Pročitano

Novosti u Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

11.11.2022.,  Marina Kapikul
Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, koje su stupile na snagu 14. svibnja 2022., izvršeno je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, a o kakvim je točno izmjenama riječ, ...
Pročitano

Žalba protiv rješenja o određivanju istražnog zatvora

30.09.2022.,  Marina Kapikul, Iva Kero
Autorice u ovom članku propituju zakonodavno rješenje kojim nije omogućeno preispitivanje istražnog zatvora koji je sudskom odlukom prvi put određen okrivljeniku u odluci po žalbi. Iako se ustalila sudska praksa da se žalba državnog odvjetnika pro...
Pročitano

Deveta novela Zakona o kaznenom postupku

15.07.2022.,  Marina Kapikul
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 80/22) objavljen je 11. srpnja 2022., a većina njegovih odredbi stupa na snagu 19. srpnja 2022. U članku se analiziraju bitne izmjene vezane za troškove postupka, različite v...
Pročitano

VI. Novela Kaznenog zakona

03.09.2021.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 84/21) stupio je na snagu 23. srpnja 2021. i predstavlja šestu izmjenu Kaznenog zakona. Intencija zakonodavca bila je primarno harmonizacija nacionalnog kaznenog zakonodavstva s pravnom ...
Pročitano

VI. Novela Kaznenog zakona

03.09.2021.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 84/21) stupio je na snagu 23. srpnja 2021. i predstavlja šestu izmjenu Kaznenog zakona. Intencija zakonodavca bila je primarno harmonizacija nacionalnog kaznenog zakonodavstva s pravnom ...
Pročitano

Usporedan prikaz instituta uvjetnog otpusta prema »starom« i »novom« Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te praktične dvojbe

02.07.2021.,  Marina Kapikul, Iva Kero
Zakon o izvršavanju kazne zatvora1 institut uvjetnog otpusta regulirao je u Glavi XXIV. te se primjenjivao do 20. veljače 2021., od kada je na snagu stupio novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora2. Prema njegovu se članku 191. postupci započeti pri...
Pročitano

Američki model Sudova za drogu

07.05.2021.,  Marina Kapikul
Sudovi za droge su specijalizirani programi izvaninstitucionalnog tretmana ovisnika u Sjedinjenim Američkim Državama koji počine lakša kaznena djela kao punoljetne osobe ili maloljetnika koji su tempore criminis djelovali u stanju ovisno...
Pročitano

Odnos europskog uhidbenog naloga i izručenja - prema praksi Suda Europske unije

28.12.2020.,  Marina Kapikul, Ivan Turudić, Tanja Pavelin
U članku autori prikazuju na koji je način Sud Europske unije kroz praksu upotpunio "šture" odredbe europskog prava koje se odnose na rješavanje sukoba između izručenja i europskog uhidbenog naloga, dajući prednost, uz ispunjenje određenih uvjeta,...
Pročitano

Postupovna jamstva u svjetlu europskog uhidbenog naloga i istražnog zatvora

11.12.2020.,  Marina Kapikul
U članku prikazujemo praksu Suda Europske unije u kontekstu primjene Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica1, koja je prvi instrument uzajamnog priznavanja odluka u područj...
Pročitano

Prikaz međunarodnih pravnih instrumenata posvećenih sprječavanju onečišćenja mora uljima s brodova

18.07.2016.,  Marina Kapikul
Republika Hrvatska ima poseban interes za očuvanje prirode, ali i kulturne raznolikosti Jadranskog mora. U cilju primjerene zaštite Jadranskog mora Republika Hrvatska prihvatila je međunarodni sustav odgovornosti za onečišćenje mora uljem, o kojem...
Pročitano

Filteri