28.12.2020.

Novi informator u 2020. godini

Drage čitateljice i čitatelji, prošlih smo godina obično pred kraj godine uobičavali podijeliti s Vama trenutke i ugođaj s tradicionalnog Informatorovog božićnog domjenka, događaja na kojem smo se uz čašu vina i dobar zalogaj, božićnu pjesmu i poeziju veselili Informatorovim rezultatima i slavili nadolazeće blagdane.

Pošast, s kojom se cijeli svijet bori skoro godinu dana, COVID-19, spriječila nas je da i ovu godinu svečarski ispratimo i da vam slikom i riječju prenesemo blagdansko ozračje domjenka. Ta pošast sve nas je zatvorila u domove, onemogućila u nizu uobičajenih životnih i radnih aktivnost te nas je prisilila na život lišen društvenih kontakata. Sigurno se i vi, kao i ja ponekad zagrizete za usnu zbog prigovaranja na rutinu (posao-kuća-brige) i vrijeme koje leti. Ipak, i toj pošasti nazire se kraj. U manje od godinu dana, vrijedni znanstvenici i istraživači proizveli su učinkovito cjepivo i prvi Europljani već su se cijepili. S pojavom cjepiva vraća se i nada da će život krenuti svojim tijekom i da ćemo s vremenom zaboraviti ovu muku koja nas je snašla. Međutim, sa zaboravom ne bismo smjeli zaboraviti pouke iz ovog doba - da bez uvažavanja i poštovanja drugih, solidarnosti i dostojanstva nema ni društvenog blagostanja ni zdrave nacije.

Ograničavanje društvenih kontakata koje je bitno uvjetovalo način poslovanja većine tvrtki, Novi informator, takoreći, dočekao je spremno. S obzirom na to da smo prije nekoliko godina korisnicima već ponudili nov proizvod, tzv. webinare – snimljene i sistematizirane seminare za naknadno praćenje teme od onih koji nisu bili u prilici ili nisu željeli slušati određenu temu uživo, na tragu toga smo, zbog pandemije, u ovoj godini stručnu edukaciju prebacili u online sferu – organiziranjem tzv. e-seminara, koji su od travnja 2020. postali glavni način provođenja stručne i obrazovne edukacije. S izuzetkom ljetnih mjeseci, u prosjeku su se provodila dva e-seminara mjesečno, a velik broj sudionika potvrđuje da su teme bile korisne, potrebne i zanimljive.

Kao i obično, seminari su se bavili aktualnostima iz zakonodavstva koje su ove godine bilo vidno obilježene okolnostima uzrokovanim pandemijom i razornim potresom u glavnom gradu Hrvatske, ali istovremeno nisu bila zapostavljena pitanja i teme, iz uvjetno rečeno, tradicionalnih područja (građanskog, zemljišnoknjižnog, trgovačkog ili upravnog prava) u kojima su zakonodavne izmjene ili praksa zahtijevali nadogradnju znanja i razmjenu iskustava.

Nakon održavanja zadnjeg, uživo održanog seminara o aktualnostima u području gradnje, prostornog uređenja i komunalnog gospodarstva iz veljače 2020., koji je bio iznimno posjećen, nedvojbeno se može reći da su e-seminari s temom radnih i službeničkih odnosa u okolnostima pandemije te posebnog režima rada sudova i s tim u svezi sudskom zaštitom u okolnostima pandemije, ali i potresa koji se dogodio u Zagrebu, očekivano polučili najviši interes u protekloj godini. Međutim, sudionici su osobito pohvaljivali savjetovanja o ovlasti i postupanja komunalnih redara kod sankcioniranja prekršaja propisanih općim aktima, koji je održala sutkinja Visokog prekršajnog suda RH, Gordana Korotaj te o korištenju nekretnina-javnog dobra od telekom operatera na kojem su predavači Domagoj Maričić i Vladimir Žuti, stručnjaci iz područja telekomunikacija, sudionicima približili problematiku tog područja sa svim njegovim dvojbama i problemima.

Čini se, ipak, da je pitanje stjecanja prava vlasništva nad nekretninama i dalje tema koja najviše privlači pravnike. Sudac Županijskog suda u Zagrebu, Tomislav Aralica predočio je sudionicima seminara najnoviju sudsku praksu vezanu uz to područje, a interes za e-seminare upućuje na to da će takva edukacija zasigurno biti ponovljena u 2021. godini. Informator je također omogućio zainteresiranima upoznavanje s novinama i spornim pitanjima kod registracije trgovačkih društava. Posebnost tog e-seminara bila je u tome što su predavači bili, takoreći, s dviju suprotstavljenih strana – odvjetnik Mićo Ljubenko i predsjednica registarskog odjela Trgovačkog suda u Zagrebu, Željka Bregeš. Njih su dvoje, svatko iz svoje stručne perspektive, pojasnili specifičnosti i razmotrili probleme u praksi vezane uz osnivanje i registraciju trgovačkih društava, statusne promjene, način odvijanja elektroničke komunikacije, likvidacijski i stečajni postupak kao i aktualnu sudsku praksu glede tih pitanja.

Konačno, na e-seminarima i savjetovanjima uživo obrađeno je i nekoliko pitanja iz područja javnog prava: o aktualnostima u primjeni Zakona o općem upravnom postupku predavao je u Osijeku Mladen Ivanović, urednik-savjetnik u Novom informatoru; dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci, govorio je o zastupanju tuženika u upravnom sporu, a o pitanju financiranja jedinica lokalne samouprave govorile su Nevenka Brkić, voditeljica Službe za podršku sustava financiranja jedinica lokalne samouprave u Državnoj riznici Ministarstva financija te mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, viša upravna savjetnica u Poreznoj upravi.

Iako će Novi informator nastaviti održavati seminare uživo, kada to zdravstvene prilike   omoguće, broj prijavljenih sudionika e-seminara pokazuje da online komunikacija i edukacija polako ulaze u svijest zainteresirane javnosti kao način brzog, efikasnog i praktičnog načina stjecanja znanja.

Sa željom da vam približimo rezultate rada Novog informatora, ne možemo a ne spomenuti i naš list Informator. Vjerujem da ni ove godine nismo iznevjerili vaša očekivanja kada je riječ o raznovrsnosti i aktualnosti članaka i tema koje su obrađivane u listu. Unatoč svima nama poznatim pandemijskim okolnostima i s tim u svezi objektivno uvjetovanim kapacitetima rada, list je izlazio redovito i, odgovorno se može ustvrditi, u stopu je pratio događaje i aktivnosti na zakonodavnoj sceni.

Informatorova izdavačka djelatnost ove godine obogaćena je trima iznimno važnim djelima. Iz pera naših stalnih i cijenjenih suradnika, prof. dr. sc. Marka Petraka i izv. prof. dr. sc. Frane Staničića s Pravnog fakulteta u Zagrebu izašlo je djelo Katolička crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav. Neću pogriješiti ako kažem da je po prvi put u novijoj hrvatskoj pravnoj znanosti obrađen kompleksan i slojevit odnos hrvatske države spram vjerskih zajednica koje djeluju i u njoj postoje, a u kojem odnosu posebno mjesto zauzima Katolička crkva, kako zbog svog posebnog pravnog položaja, tako i zbog posebnog svog mjesta u određivanju hrvatskog nacionalnog identiteta. Spominjući ih kao autore, veseli nas činjenica da čitatelji redovito hvale njihove doprinose u okviru rubrika Traditio Iuridica (prof. dr. sc. Marko Petrak) i Abecedarij upravnog postupka (izv. prof. dr. sc. Frane Staničić). Drugo važno djelo je Prijeboj, doc. dr. Lidije Šimunović s Pravnog fakulteta u Osijeku. Riječ je o opsežnom djelu koje pokazuje sve finese, zamke i „lica“ prijeboja, kao pravnog instituta. Djelo obiluje sudskom praksom, kako domaćom, tako i stranom, te predstavlja korisno štivo za odvjetnike, suce i sve druge koji se nađu u situaciji da prijebojem rješavaju svoje obveze.

Treće djelo koje je obogatilo bogatu biblioteku izdanja Novog informatora jest Komentar Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, autora dr. sc. Damira Jurasa i dr. sc. Hrvoja Filipovića. Vrijednost ovog djela je u tome što je od posljednjeg komentara aktualnog Zakona proteklo više od 20 godina, a i nadalje postoje brojni prijepori u tumačenju njegovih odredaba, pa ta knjiga ima za cilj dati sažet pregled stajališta autora, ali i stajališta drugih stručnjaka, a sve potkrijepljeno prikazom recentne relevantne sudske prakse.

Iako je digitalna tehnika uzela maha i neminovno potiskuje tiskana izdanja, Informator je postojan potonjem načinu redakcijskog uređivanja pročišćenih tekstova zakona. Razlog tome je izraženi interes različitih profila pravnika za tiskanim priručnicima zbog njihove praktičnosti, ponekad i sigurnosti, a zbog pojmovnog kazala i zbog lakoće povezivanja instituta. Kada bi se prosječno obrazovanom građaninu reklo da se hrvatski sudovi i odvjetnici još uvijek bave „kmetskim pravima“, u najbolju bi ruku to povezali (da se malo našalim) sa sporošću rada hrvatskih sudova. Istina je, na sreću, ipak drukčija. To pitanje pokazuje da pravni odnosi nastali prije više od 100 godina mogu još uvijek proizvoditi pravne učinke i biti predmet sudskih postupaka. Stoga ističemo još jedno vrijedno izdanje u nakladi Novog informatora u 2020. godini, a to je knjiga Kmetska prava, autora Bruna Ružičke. Novi Informator je prvi i, koliko nam je poznato, jedini izdavač pravnog priručnika o pitanju kmetskih prava, koja su još uvijek predmet sporova na hrvatskim sudovima.

Prije završnih riječi želim Vas podsjetiti i na našu internetsku stranicu i pravni portal Informator.hr. O njemu neću puno pisati jer samostalan pregled stranica sve će vam sam reći. Na ovom mjestu želim vas podsjetiti da je Informatorov tim svoje višegodišnje iskustvo pretočio u portal, koji na jednom mjestu nudi sve što je jednom pravniku ili pravnici potrebno za optimalan i učinkovit rad – pročišćene tekstove zakona s poveznicama na podzakonske akte, sudsku praksu, stručne članke, ogledne primjere akata i ugovora, korisne kalkulatore i dr. Konačno, Novi informator prisutan je i na društvenim mrežama – Facebooku, Instagramu i LinkedInu na kojima prenosi dio naših aktivnosti te vas pozivam da nas pratite i tamo.

Drage čitateljice i čitatelji Informatora,

iako sam uvjerena da ste sve ovo o čemu sam pisala vjerojatno sami uočili prateći i čitajući naš list te koristeći se našim uslugama – e-seminarima, pravnim portalom te pravnim savjetima i mišljenjima, ovu svojevrsnu inventuru našeg rada učinila sam da bismo u Novoj godini mogli ići i korak dalje i više u zadovoljavanju vaših stručnih potreba. Ako ćemo se voditi kineskom poslovicom da su svi cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti, vjerujem da ovaj prikaz dovoljno govori o našim htijenjima.

Stoga, u novoj, 2021. godini želim i vama i nama još bolji i uspješniji list, pravni portal, raznovrsne seminare i webinare te sve druge usluge kojima vam pomažemo u radu i izobrazbi.

Dakako, naše želje nisu usmjerene samo na posao. U ovoj, odlazećoj godini, zbog prilika u kojima smo se našli, shvatili smo, valjda, kao nikad prije, koliko je važno zdravlje, druženje, veselje, radovanje, sloboda kretanja, putovanja, solidarnost, rad, briga za bližnje i dr.

U ime svih zaposlenih u Novom informatoru i u svoje osobno, želim vam da 2021. godina bude godina olakšanja, ohrabrenja, pronalaženja novih hobija, upoznavanja novih ljudi, putovanja, sitnih radosti, hodanja bez maski, zagrljaja i poljubaca i, konačno, vjere da se sve loše može prebroditi uz strpljenje i disciplinu.

Sretna vam Nova godina!

vaša Slavica Banić