zbirni podaci i poveznice
poglavlja
članci
napomene
Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

Donesen

01.10.2003.

Objavljen

22.10.2003.

Stupa na snagu

30.10.2003.

Prestaje važiti

22.10.2021.

I. UVODNE ODREDBE

II. AUTORSKO PRAVO

Poglavlje 1. PREDMETI

Poglavlje 2. AUTORI

Poglavlje 3. SADRŽAJ AUTORSKOG PRAVA

3.1. Moralna prava autora

3.2. Imovinska prava autora

3.3. Druga prava autora

3.3.1. Prava na naknadu

3.3.2. Pravo slijeđenja

3.3.3. Ostala druga prava

Poglavlje 4. AUTORSKO PRAVO U PRAVNOM PROMETU

4.1. Osnovne odredbe

4.2. Opći dio ugovornoga autorskog prava

4.3. Posebni dio ugovornoga autorskog prava

4.3.1. Nakladnički ugovor

4.3.2. Ugovor o izvođenju autorskog djela

4.3.3. Ugovor o scenskom prikazivanju autorskog djela

4.3.4. Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi

4.3.5. Autorska djela stvorena u izvršavanju ugovora o radu

Poglavlje 5. ODNOS AUTORSKOG PRAVA I PRAVA VLASNIŠTVA

Poglavlje 6. SADRŽAJNA OGRANIČENJA AUTORSKOG PRAVA

Poglavlje 7. VREMENSKA OGRANIČENJA AUTORSKOG PRAVA

Poglavlje 8. POSEBNE ODREDBE ZA RAČUNALNE PROGRAME I AUDIOVIZUALNA DJELA

8.1. Posebne odredbe za računalne programe

8.2. Posebne odredbe za audiovizualna djela

III. SRODNA PRAVA

Poglavlje 1. PRAVO UMJETNIKA IZVOĐAČA

Poglavlje 2. PRAVO PROIZVOĐAČA FONOGRAMA

Poglavlje 2.a ODNOS PRAVA UMJETNIKA IZVOĐAČA I PRAVA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA

Poglavlje 3. PRAVO FILMSKIH PRODUCENATA (PRAVO PROIZVOĐAČA VIDEOGRAMA)

Poglavlje 4. PRAVO ORGANIZACIJA ZA RADIODIFUZIJU

Poglavlje 5. PRAVA NAKLADNIKA NA NJIHOVIM IZDANJIMA

Poglavlje 6. PRAVO PROIZVOĐAČA BAZE PODATAKA

IV. OSTVARIVANJE PRAVA

V. ZAŠTITA PRAVA U SLUČAJU POVREDE

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

VII. PODRUČJE PRIMJENE ZAKONA

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prethodnik
Nasljednik

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (2003)

Pročišćeni tekst vrijedi od 05.12.2013. do 05.11.2014.

Narodne novine 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013

Prikaz pročišćenog teksta na dan:

PREAMBULA

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 80/11, 141/13)

HRVATSKI SABOR

2399

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-1344/2

Zagreb, 7. listopada 2003.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovaj Zakon uređuje:

1. autorsko pravo – pravo autora na njihovim djelima iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja,

2. srodna prava:

a) prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama,

b) prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima,

c) prava filmskih producenata (proizvođača videograma) na njihovim videogramima,

d) prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima,

e) prava nakladnika na njihovim izdanjima,

f) prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka,

3. ostvarivanje (individualno i kolektivno) autorskog prava i srodnih prava,

4. zaštitu autorskog prava i srodnih prava u slučaju povrede,

5. područje primjene Zakona.

Prijenos pravne stečevine Europske unije

Članak 1.a

Odredbe ovoga Zakona u skladu su sa:

– Direktivom Vijeća 91/250/EEC od 14. svibnja 1991. o zakonskoj zaštiti računalnih programa (SL L 122, 17. 5. 1991.),

– Direktivom Vijeća 92/100/EEC od 19. studenoga 1992. koja se odnosi na pravo iznajmljivanja i pravo posudbe te na određena prava srodna autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva (SL L 346, 27. 11. 1992.),

Direktivom Vijeća 93/83/EEC od 27. rujna 1993. o koordinaciji nekih pravila koja se odnose na autorsko pravo i srodna prava primjenljivih na satelitsku radiodifuziju i kabelsku retransmisiju (SL L 248, 6. 10. 1993.),

– Direktivom Vijeća 93/98/EEC od 29. listopada 1993. kojom se harmonizira rok zaštite autorskog prava i nekih srodnih prava (SL L 290, 24. 11. 1993.),

– Direktivom 96/9/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o zakonskoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27. 3. 1996.),

– Direktivom 2001/29/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o harmonizaciji određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informatičkom društvu (SL L 167, 22. 6. 2001.),

– Direktivom 2001/84/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela (SL L 272, 13. 10. 2001.),

Direktivom 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi zaštite prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, 30. 4. 2004.),

Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.),

Direktivom 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (SL L 372, 27. 12. 2006.),

Direktivom 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. (SL L 265, 11. 10. 2011.) kojom se mijenja Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija