zbirni podaci i poveznice
poglavlja
članci
napomene
Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

Počinje primjena

01.01.2004.

Donesen

15.10.2003.

Stupa na snagu

08.11.2003.

Objavljen

31.10.2003.

Prestaje važiti

20.02.2020.
Prethodnik
Nasljednik

Zakon o patentu (2003)

Pročišćeni tekst vrijedi od 26.05.2018. do 19.02.2020.

Narodne novine 173/2003, 54/2005, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011, 76/2013, 46/2018

Prikaz pročišćenog teksta na dan:
Zakon o patentu (16/20) na snazi od 20.2.2020. u članku 161. propisuje:

"Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.)."

PREAMBULA

Zakon o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03, 54/05, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13, 46/18)

HRVATSKI SABOR

2494

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PATENTU

Proglašavam Zakon o patentu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3477/2
Zagreb, 21. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O PATENTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovaj Zakon uređuje sustav zaštite izuma patentom i konsenzualnim patentom.

(2) Na konsenzualni patent na odgovarajući će se način primijeniti odredbe ovoga Zakona, osim ako je drugačije izričito propisano.

Članak 1.a

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnog tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 469/09 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, kako je dopunjavana (SL L 152, 16. 6. 2009. sa svim izmjenama i dopunama – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 469/2009), Uredbe (EZ) br. 1610/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja, kako je dopunjavana (SL L 198, 8. 8. 1996. sa svim izmjenama i dopunama – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1610/1996) te Uredbe (EZ) br. 816/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o prisilnom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja kako je dopunjavana (SL L 157, 9. 6. 2006. sa svim izmjenama i dopunama – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 816/2006).

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija