08.05.2018.

Oprezno s kreditnim ponudama pristiglima putem e-pošte

Potaknuti povećanim brojem upita građana o ponudama kredita primljenima putem elektronske pošte Hrvatska narodna banka želi ukazati na niz elemenata na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom razmatranja takvih ponuda.

Za ponude kredita na koje se odnosi upozorenje karakteristično je sljedeće:

  • poslane su elektronskom poštom;
  • iz ponude nije jasan identitet fizičke ili pravne osobe koja je ponuditelj tj. potencijalni kreditor, a time i vjerovnik;
  • iz ponude je vidljivo koja je pravna ili fizička osoba ponuditelj, ali su informacije o njemu nepotpune ili zavaravajuće;
  • iz ponude nije vidljivo svojstvo u kojem ponuditelj nastupa na tržištu (domaća ili strana pravna ili fizička osoba, kreditni posrednik);
  • ponuda kredita sastavljena je nemarno i ostavlja dojam lošeg prijevoda na hrvatski jezik; zamjetne su gramatičke i pravopisne pogreške;
  • ponuda ne sadrži dovoljno informacija uobičajenih za ozbiljne ponude kreditnih proizvoda, time ni o sastavnicama potencijalnog kreditnog ugovora;
  • ponuda ne sadrži uputu o načinu dobivanja informacija o pojedinostima ugovora, a u slučaju kada su zatražene ponuditelj  izbjegava dati tražene informacije i sl.
Pored navedenog, potrošačima za prepoznavanje takvih kreditnih ponuda može biti koristan i zakonski okvir kojim se regulira sklapanje na daljinu ugovora o prodaji financijskih usluga. Zakonom o zaštiti potrošača, ("Narodne novine" br. 41/2014. i 110/2015.)  odredbama članaka 80.-94., propisane su, naime, informacije koje potrošač mora primiti te prava i obveze obiju strana kao npr. pravo na odustajanje, obavijest o načinu rješavanja sporova i sl.
Ponude koje inicijalno ne sadrže propisane informacije ili do njih nije moguće doći ni naknadno, na zahtjev, rizične su za potrošača.
Ti su rizici, prvo, financijske prirode. Zbog znatno smanjenog opsega informacija koje često takvu ponudu čine zavaravajućom postoji, naime, velik rizik donošenja nepovoljnih financijskih odluka u pogledu očekivane glavnice kredita, očekivane kamatne stope koja će se primjenjivati, očekivanog iznosa za isplatu, iznosa za otplatu, razdoblja otplate, instrumenata osiguranja i slično. Tu je i rizik od gubitka novčanih sredstva i prije potpisivanja ugovora: u takvim se ponudama često kao uvjet za isplatu obećanog iznosa kredita od potencijalnog dužnika traži uplata određenih novčanih sredstava.
Osim financijskih rizika, tu su i rizici prijevare i manipulacije osobnim podacima. U opisanim kreditnim ponudama vrlo često se potrošaču kao uvjet za nastavak procesa kreditiranja nameće obveza dostave jednog ili više osobnih podataka bez pojašnjenja svrhe prikupljanja, načina obrade i načina pohrane takvih podataka. Time rastu rizici  vezani uz krađu identiteta, financijske i slične prevare.
Konačno, opisane i slične ponude mogu biti paravan za računalne viruse koji primatelju stvaraju štetu na pohranjenim podacima, ranije instaliranom softveru i sl.
Imajući u vidu navedeno potrošačima savjetujemo da prije odluke o ponudi ispravno i nedvojbeno utvrde o kakvoj se ponudi financijskih usluga radi, odnosno provjere ima li ponuda sve sastavnice koje mora sadržavati. Ako je ponuda prepoznata kao legitimna tržišna ponuda sa svim potrebnim informacijama, kao ponuda poznatog pružatelja usluge i iz pouzdanih izvora, o samoj ponudi valja odlučiti na temelju financijski uvjetovanih faktora.
Naposljetku, rizične ponude kredita ne treba miješati sa promotivnim ponudama licenciranih domaćih kreditnih institucija ili kreditnih unija, kao niti s ponudama stranih pružatelja usluga koji za obavljanje svojih usluga imaju odobrenje u matičnoj državi ili su s tim matičnim odobrenjem registrirani (notificirani) pri regulatornom tijelu države na čijem teritoriju pružaju usluge. Više informacija o institucijama kojima je odobrenje za rad izdala Hrvatska narodna banka ili su s matičnim odobrenjem registrirane za pružanje usluga na teritoriju Republike Hrvatske možete pronaći u registrima koji se nalaze na internetskoj stranici HNB-a, na poveznicama u nastavku.

(HNB, 07. 05. 2018.)

Arhiva