Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: ustavnosudski postupak

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 10

Aktivna legitimacija pravnih osoba u ustavnosudskom postupku

01.04.2019.,  Robert Peček
Ustavni sud već dulji niz godina odbacuje ustavne tužbe Republike Hrvatske zbog nedostatka aktivne legitimacije (locus standi). U ovom članku dat ćemo prikaz nekoliko novijih rješenja kojima je Ustavni sud Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Us...
Pročitano

Pravo na poštovanje doma

11.04.2016.,  Robert Peček
Cilj ovog članka je ukazati na probleme do kojih dolazi u sudskoj praksi pri pokušaju primjene prava na poštovanje doma, na obveze koje sudovi imaju pri isticanju prigovora prema članku 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u...
Pročitano

Povreda ustavnog prava na dom suprotno jamstvima iz članka 34. stavak 1. Ustava RH i članka 8. Konvencije

13.12.2014.,  Sandra Marković
U ovom broju autorica piše o povredi ustavnog prava na dom zajamčenog Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Nar. nov. - MU, br. 18/97, 6/99 - proč. tekst, 8/99 - ispr., 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2...
Pročitano

Test nužnosti i razmjernosti u medijskim predmetima

29.10.2014.,  Robert Peček
Svojom recentnom Odlukom, broj: U-III-1298/2012 od 15. listopada 2014., Ustavni sud naredio je primjenu testa nužnosti i razmjernosti u svim medijskim predmetima koji su pred hrvatskim sudovima. Radi se o posebnoj metodi procjene, odnosno testu ko...
Pročitano

Još o žalbenim ograničenjima u postupku javne nabave

01.10.2014.,  Nevenka Šernhorst
U ovom članku autorica se bavi žalbenim ograničenjima u postupku javne nabave, a u povodu Odluke Ustavnog suda, br. U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013. (Nar. nov., br. 13/14). Autorica istodobno iznosi stajališta Europskog suda o djelotvornosti pr...
Pročitano

Utvrđenje povrede prava na slobodno javno očitovanje vjere

27.09.2014.,  Sandra Marković, Sanja Trgovac
Autorice u ovom članku analiziraju Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-3785/09 od 18. lipnja 2014. godine, u kojoj je Sud odlučivao o povredi prava iz članka 40. Ustava Republike Hrvatske i članka 9. Konvencije za zaštitu ljudskih ...
Pročitano

Pravni dosezi i značenje autonomije sveučilišta i slobode znanstvenog stvaralaštva

16.08.2014.,  Sandra Marković
Predmet ovog članka je sadržaj Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-5578/2013, U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. godine. Naime, Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o zn...
Pročitano

Ustavni položaj Ustavnog suda Republike Hrvatske

07.09.2013.,  Davor Krapac
S obzirom na to da prije nego što su i najavljene ustavne promjene o nezastarijevanju kaznenog progona političkih ubojstava te, u određenom obliku, uopće iznesene na javnu raspravu, očito se zna da će se mijenjati i ustavna »pozicija Ustavnog suda...
Pročitano

Utvrđivanje činjenica vezanih uz postojanje procesnih pretpostavki za vođenje upravnog spora

12.01.2013.,  Sandra Marković
Važnost Odluke Ustavnog suda, koju navodi autorica u ovom članku jest stajalište Ustavnog suda u Odluci, broj U-III-2339/2009 od 28. studenoga 2012. o dužnostima Upravnog suda (sada Visokog Upravnog suda) u situaciji kad više nema osobe koja je ne...
Pročitano

U povodu Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 6. srpnja 2011.

20.08.2011.,  Sandra Marković
Ustavni sud Republike Hrvatske svojom je Odlukom, broj U-I-295/2006, U-I-4516/2007 od 6. srpnja 2011. (Nar. nov., br. 82/11), pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, te ukinuo stavke 3. i 4. članka 1. Zakona o izmjena...
Pročitano

Filteri