Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: odvjetnička tarifa

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 7

Što donose izmjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

08.04.2022.,  Nebojša Vitez
Od donošenja prije deset godina, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika nedavno je doživjela i četvrtu izmjenu. Stoga, u članku autor razmatra najnovije Izmjene i dopunu Tarife, daje njihov sumaran pregled te ih uspoređuje s prija...
Pročitano

Troškovi postupka u praksi Ustavnog suda

12.11.2021.,  Robert Peček
U predmetu Cindrić i Bešlić protiv Hrvatske, Europski sud za ljudska prava utvrdio je da pravilu „gubitnik plaća“, koje se primjenjuje prilikom određivanja troškova koje je stranka koja je izgubila spor dužna nadoknaditi drugoj strani, u slučaju ...
Pročitano

Tarife odvjetnika u kontekstu prava Europske unije

16.04.2018.,  Mirna Romić
U članku autorica prikazuje hrvatski sustav nagrada i naknade troškova za rad odvjetnika u kontekstu presuda Suda Europske unije u kojima se analizira primjenjivost pravila tržišnog natjecanja na tarife odvjetnika, odnosno pravnih zastupnika, ovis...
Pročitano

O priznatoj visini odvjetničke nagrade u žalbenom stadiju javnonabavnog postupka

27.04.2015.,  Stanka Pejaković
Autorica u članku analizira pitanje priznanja i visine nagrade za rad profesionalnog opunomoćenika (odvjetnika) u žalbenom stadiju javnonabavnog postupka. Pritom nastoji dovesti u vezu to pitanje s djelotvornošću i učinkovitošću pravne zaštite žal...
Pročitano

Naknada troškova i nagrada za rad zastupnika po službenoj dužnosti u poreznom postupku

20.04.2015.,  Zorislav Kaleb
mr. sc. ZORISLAV KALEB, sudac mentor Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Porezno tijelo po službenoj dužnosti postavlja zastupnika poreznom obvezniku koji ima nepoznato sjedište, prebivalište ili boravište ili nepoznatom vlasniku imovine koja je pre...
Pročitano

Parnični trošak u postupcima zbog naknade neimovinske štete

23.02.2013.,  Mladen Tvrdeić
U članku razmatramo pitanje troškova postupka u parnicama u kojima je predmet spora neimovinska šteta. Analiziramo i kritiziramo recentnu sudsku praksu koja se u članku navodi. Autor dolazi do zaključka da je odluka kojom se obvezuje tužitelja da ...
Pročitano

Porezni položaj obavljanja odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti

03.11.2012.,  Mirjana Mahović Komljenović
Samostalno obavljanje odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti, prema odredbama propisa o oporezivanju porezom na dohodak, smatra se slobodnim zanimanjem, pri čemu se dohodak kao osnovica za oporezivanje utvrđuje na temelju propisanih podataka i...
Pročitano

Filteri